Евродепутати инициираха конкурс за млади фермери

Eвродепутатите т групата на Европейската народна партия в Европейския парламент – Нуно Мело  от Португалия и Ещер Херанс  от Испания, с подкрепата на Конфедерацията на португалските фермери  и испанската Асоциация на младите фермери, инициираха конкурс за млади фермери - “Европейска награда за млади фермери”
Организатори на конкурса за България са евродепутатът Владимир Уручев и Асоциацията на земеделските производители в България. Целта на инициативата е да насърчи младите земеделски производители в селските райони и да направи по-видима тяхната дейност.
Право на участие имат всички европейски фермери под 40-годишна възраст. Печелившият проект от всяка страна-членка ще се състезава с конкурентите си на европейско ниво. Основните критерии за оценка на проектите са използването на ноу-хау, нови методи и нови форми на технологиите в даден сектор или регион, чрез използването на иновативни методи в селското стопанство.
 Регламентът предвижда три награди – за най-добър проект, най-устойчив проект и най-иновативен проект. Те ще бъдат връчени на официална церемония по време на Европейския конгрес на младите фермери, който ще се проведе на 18-19 октомври 2017 г. в Брюксел.

Над 20 браншови организации ще вземат участие в „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“

Над 20 браншови организации от различните селскостопански направления, преработвателната промишленост и научните среди ще вземат участие в „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“, който ще се проведе на 18 май  край Стара Загора.
Форумът  е първият от поредицата дискусии за изготвянето на единна българска позиция по бъдещата Обща селскостопанска политика. Основна задача на предстоящите дебати е обединение на агросектора по основните приоритети за визията на ОСП след 2020 г.
В рамките на срещата браншовите организации ще представят своите мнения и становища по ключови теми от следващия програмен период и ще споделят информация за позициите на свои колеги от други държави членки на ЕС с цел идентифициране на потенциални съмишленици в защита на определени интереси.
Земеделската общност в България демонстрира готовност за активни действия и работа в определянето и отстояването на националните интереси при оформянето на Европейската политика за сектор земеделие след 2020. Настоящият момент е стратегически, защото решенията, които предстои да бъдат взети през 2017 и 2018 г. ще предопределят развитието на сектора след 2020“, заяви Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ.
Срещата е изключително важна, защото практиката е  доказала, че съгласуваната посока с браншовите организации е вярната посока.

АЗПБ: Оставащият кратък срок на Кампания по директни плащания 2017г. е недостатъчен за отстраняване на съществуващите проблеми

АЗПБ изпрати до новия министър на земеделието Румен Порожанов становище с предложение да бъде взето национално решение за удължаване на крайния срок за подаване на единното заявление за подпомагане в Кампания 2017 г.
Асоциацията настоява в най-кратки срокове да се изготви и публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5, който да промени крайния срок за подаване на заявления до 31 май 2017г. без санкции, както и съответните срокове за корекция и за краен срок за подаване на заявления със санкции. „Очакваме също така и конкретна информация, касаеща мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“, пише още в становището, подписано от Венцислав Върбанов.
АЗПБ счита, че оставащият кратък срок на Кампания по директни плащания 2017г. е недостатъчен за отстраняване на съществуващите проблеми и приключване на заявяването от страна на всички фермери качествено, без заплаха от бъдещи санкции и в срок.
„Поради всички изложени от нас аргументи и в унисон с обявената от еврокомисар Фил Хоган позиция на Европейската комисия да позволи на държавите членки да вземат самостоятелни национални решения за удължаване на срока най-късно до 15 юни 2017 г., апелираме МЗХ да подкрепи нашето предложение“, гласи още становището.
Междувременно АЗПБ със съгласието на другите участващи организации покани официално министър Порожанов за предстоящия „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“ на земеделската общност, който ще се проведе на 18 май в хотел Калиста, Старозагорски минерални бани.
До момента участие са потвърдили ръководствата на над 20 браншови организации от различните селскостопански направления, преработвателната промишленост и научните среди. Основна задача на предстоящата серия от дебати е обединение на земеделската общност по основните приоритети, около които трябва да се формира позицията на България за визията на ОСП след 2020 г.

Държавен фонд „Земеделие” изплати субсидии в размер на 443 909 046 млн. лева - зелени директни плащания

Държавен фонд „Земеделие” изплати субсидии в размер на 443 909 046 млн. лева по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания. Подпомагане за зелени дейности получиха близо 55 000 земеделски стопани.
Фермерите, които имат право на плащане по СЕПП, трябва да спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, съобщават от ДФЗ.
 Площите, заети с трайни насаждения, нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават субсидиите си за зелени дейности на база допустимите си площи по СЕПП. Те се определят след извършване на административни и проверки на място.
Съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013 от Кампания 2016 по схемите за директни плащания е въведена „финансова дисциплина“ в размер на 1,353905%. С този процент се намаляват всички плащания, надвишаващи 2 000 евро, които се отпускат на земеделските стопани. Удържаната сума е предназначена за създаден резерв за кризи в селскостопанския сектор. Механизмът на финансовата дисциплина или т.нар. намаление на директните плащания, които се отпускат на един земеделски производител, е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка.
Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени по индикативната ставка, която е 124 лв/ха. След издаването на заповед за конкретен размер на индивидуалното подпомагане по схемата, ще бъде направено преизчисление и земеделските стопани ще получат доплащане.

Държавата дължи пари на 7000 биопроизводители

Българските биопроизводители са единствените в Европа, които не са получили все още компенсаторните плащания, алармираха от   Асоциацията.
Държавата дължи пари на 7000 биопроизводители, които  е трябвало да получат компенсаторните плащания още през януари.
Те очакват от държавата около 50 млн. лева. И това са европейски средства, не са средства от националния бюджет. Просто националният бюджет трябва да ги плати и след месец си ги  получава, коментират от Асоциацията.
Забавянето дава сериозни отражения на бранша.
Биопроизводителите очакват до края на другата седмица  да получат компенсаторните си плащания.
Те ще дадат кредит на доверие на новото правителство и се надяват проблемът да бъде решен.

Пазари, борси, цени

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби  на млякото за лична консумация

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби на млякото за лична консумация

В производството на млечни продукти през 2017 са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово...

Хранителна индустрия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Един от най-големите доставчици на плодове и зеленчуци в света Greenyard  затвори своя завод...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия