Стартира инициативата за създаване на Черноморски научно – технологичен център

Старт на инициативата за създаване на Черноморски научно – технологичен център беше даден на кръгла маса „Общ дневен ред за Черно море“,  организирана от Областна администрация – Бургас, Община Бургас и Черноморския институт.
Събитието е по случай на Международния ден на Черно море.  Кръглата маса има амбицията да обедини представители на централната и местната власт, институциите, бизнес и граждански сектор, изследователи, хора свързани с морето в дебат за аспектите на интегрираната морска политика.
Шест са създадените Местни инициативни рибарски групи. През изминалия програмен период  2007-2013 покриват територия от 7 375 кв.км. и население от 211,80 хил. души.   Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Лозана Василева. Към момента  за програмния  период 2014-2020 г.  са одобрени 8 стратегии на 8 МИРГ, които обхващат територията на 16 общини, с общ брой население 386 535 души. Очаква се  да бъдат одобрени още 2 стратегии за  2 общини с население 89 156 души. С тях ще се изпълнят 10 стратегии на МИРГ, обхващащи 18 общини с население 475 691 души.

Мярката за „Преструктуриране и конверсия на лозя” е изключително атрактивна за винопроизводителите

Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор за периода 2014 – 2018 година завърши с рекордна стойност на изплатените средства за изминалите четири години. Процентът на реализация за финансовата 2018 г. е 91,38% с изплатени 46 335 143 лева по обработени и платени 280 заявления за плащане по сключени договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от програмата. Бюджетът по мярката за тази финансова година е в размер на 50 708 027 лева.
Дейността, по която са одобрени най-голям брой проекти е презасаждане без промяна на местонахождението. Голям е интересът и към дейността изграждане на ходромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване, по която са одобрени 74 проекта. Подписани са 14 проекта за противоерозионни съоръжения с оторизирана сума от над 5, 3 млн. лева.
Мярката финансира инвестиции за преструктуриране и конверсия на лозовите масиви, свързани със засаждане на нови винени сортове, подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и др.
Постигнатите резултати са в следствие на сътрудничеството и работата по усъвършенстване на националната регулаторна рамка между компетентните институции, както и на оптимизиране на процесите по администриране на мерките по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор.
Мярката за „Преструктуриране и конверсия на лозя” е изключително атрактивна за винопроизводителите, защото чрез нея те повишават своята конкурентоспособност. Подпомагат се собственици, арендатори или наематели на насаждения, които са регистрирани като лозарски стопанства.

„Националните приоритети в земеделието“ е тазгодишното мото на земеделския форум

За седма поредна година АЗПБ организира най-големия аграрен форум у нас, на който представители на европейската и държавната администрация, бизнесът и неправителствени организации ще дискутират най-актуалното от земеделския живот в страната и Европа. „Националните приоритети в земеделието“ е тазгодишното мото на земеделския форум
Форумът отново ще се проведе в хотел Адмирал, к.к. Златни пясъци в два конферентни дни – 6 и 7 февруари 2019 г. Събитието ще бъде открито от министър Румен Порожанов и неговия екип.
Водени от мотото „Националните приоритети в земеделието“, организаторите на Седмата Национална среща ще подложат на дискусия най-належащите въпроси, свързани с кадрите в земеделието, стратегията за напояването, новият Закон за поземлените отношения и новостите в секторната нормативна уредба.
Други основни акценти в програмата ще бъдат бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г., текущо състояние на мерките по ПРСР 2014-2020, опазването на реколтата и управление на риска, актуална информация за директни плащания и Кампания 2019 г.
Официални участници в двудневния форум ще бъдат високопоставени гости от Европейската комисия  и Европейския парламент, ръководители и експерти в Министерство на земеделието, храните и горите, парламентарната Комисия по земеделие и храни, Държавен фонд „Земеделие“, неправителствения сектор и народни представители.

Схемите за обвързана подкрепа подпомагат реалните земеделски производители

Схемите за обвързана подкрепа подпомагат реалните земеделски производители, които полагат постоянен и устойчив труд в техните стопанства. Чрез този метод на финансова подкрепа активните фермери стават по-успешни в своите бизнес начинания, получават предимство при реализация на продукцията, чрез което се постига и по-висока добавена стойност, заяви   директорът на ОД на ДФ „Земеделие в Стара Загора Мехмед Зейнел по време на инициативата „Ден на отворени врати“.
Схемите за обвързана подкрепа спомагат за по-високите постъпления в хазната, което е част от изпълнението на социалния ангажимент на бизнеса към обществото. Важно е да се знае, че обвързаната подкрепа изпълнява постигането на една от основните цели на ОСП, а именно – спад на цените на храните в световен мащаб.
Най-силно развитите сектори в селскостопанския отрасъл в област Стара Загора освен зърнопроизводството са овощарството, зеленчукопроизводстото и етерично-маслените култури.     По схемите и мерките на директните плащания в област Стара Загора подпомагане получават близо 3 300 земеделски стопани.

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 714 281 лв. за напълно пропаднали площи

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 714 281 лв. на 124 бенефициенти по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2018 г.
Компенсации са получили земеделските стопани от областите Варна, Добрич, Ловеч, Силистра, Сливен и Шумен, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи с праскови и нектарини, кайсии, сливи, бадеми или череши в резултат на измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г. подлежат на подпомагане.
С държавната помощ се компенсират до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през годината.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия