8 544 682,19 лв. предоставя ДФЗ за компенсиране по Държавната профилактична програма

8 544 682,19 лв.  предоставя  ДФЗ по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмата за надзор и ликвидиране на болести по животните. Средствата са за заплащане на извършената дейност от регистрираните частнопрактикуващи ветеринарни лекари през периода 1 януари-30 юни 2018 г.
Средствата се разпределят по следните направления:
-    за имунопрофилактични мероприятия – 1 959 204 лв.
-    за клинични изследвания – 4 493 595 лв.
-    за вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 1 699 403 лв.
-    за отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни- 477 лв.
-    за отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 364 187 лв.
-    за закупуване на диагностикум „Туберкулин“ от регистрираните ветеринарни лекари – 27 816,19 лв.

Производствените цени в селското стопанство намаляват през второто тримесечие на 2018 г. с 5,8% на годишна база

Производствените цени в селското стопанство намаляват през второто тримесечие на 2018 г. с 5,8% на годишна база, съобщи Националният статистически институт.
 Продукцията от растениевъдството поевтинява с 8,5%, а продукцията от животновъдството - с 2,3%.Спрямо предходната година цените в земеделието спадат с 2,9%, като в растениевъдството намалението е с 1,9%, а в животновъдството - с 4,2%.
През второто тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление се наблюдава в цените на пресните плодове - с 20%. По-ниски са цените на: техническите култури - с 13,1%, пресните зеленчуци - с 13,2%, картофите - със 7,8%, и фуражните култури - с 5,8%.
Цените на зърнените култури се запазват на почти същото равнище с незначително намаление от 0,3%. Намаление е отчетено в цените на: слънчогледа - с 8%, царевицата за зърно - с 6,1%, маслодайната роза - с 33,2%, оранжерийните домати - с 26,5%, ябълките - с 22,8%, черешите - с 26,6%, и кайсиите - с 14,3%. Повишават се цените на: твърдата пшеница - с 3,7%, ечемика - с 6,8%, неолющения ориз - с 12,7%, оранжерийните краставици - с 29,5%, и на ягодите - с 31%.

392 000 декара са площите, засети с маслодаен слънчоглед в Ямболска област

392 000 декара  са площите, засети с маслодаен слънчоглед в Ямболска област. Тази година се очакват  по-високи добиви в сравнение с 2016 и 2017 година, когато от декар са добити средно по  и 200 килограма зърно. Валежите забавиха жътвата, но се отразиха добре върху състоянието на зърнената култура, заяви Стоян Кунев, директор на областната структура „Земеделие”
През последните години площите засети с царевица постоянно намаляват. Тази година те са около 10 000 декара, докато през миналата година са били 13 000 декара. Добивите от царевица също се очертава да бъдат по-високи от последните две години, когато са достигнати съответно 355 и 452 килограма от декар.

АЗПБ стартира информационна кампания по проект „CAP – HOT SPOT“

АЗПБ стартира едногодишна информационна кампания по проект „CAP – HOT SPOT“. Целта на кампанията е, чрез редица инструменти да се обясни на широката аудитория значението, ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика и как тя отговаря на нуждите на фермерите и обществото като цяло.
Земеделските стопани трябва да знаят своята роля в развитието на селските райони, новите изисквания на ОСП, с които биха могли да се справят, за да бъдат възможно най-ефективни по отношение на качеството и рентабилността на тяхното производство.
Проектът цели още да представи перспективите пред младите хора за развитие на бизнеса в селските райони, както и проследяването на храната „от фермата до вилицата“ и опознаването на живота и възможностите, които селските райони предлагат. Важна задача на кампанията е да насърчат и вдъхновят младите хора да търсят нови възможности в селските райони, както и да преоткрият техния потенциал, представяйки селското стопанство като привлекателен, конкурентоспособен, динамичен и печеливш за младите хора сектор.
Информационната кампания се изпълнява по проект „CAP – HOT SPOT““, по Договор № AGRI 2018-0218, финансиран в рамките на покана на Генералната дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.

Oткрит ден на десертното и винено грозде ще се проведе в Плевен

Институтът по лозарство и винарство - Плевен организира открит ден на десертното и винено грозде  на 23 август. Събитието ще се проведе в сградата на института.
Учените ще представят селекционираните нови десертни и винени сортове лози, както и лози за реализация. Ще научим кои са болестите и неприятели по лозата през тази година. На открития ден ще  бъдат  предствени  торове, препарати за растителна защита и други. За всички любители организаторите са подготвили дегустация на зряло и десертно грозде реколта 2018 г., и вино 2017 г.
Сортовото разнообразие при лозата е много голямо, като различията между сортовете могат да бъдат: аромат, вкус, оцветяване, едрина на зърното и гроздовете, раннозрелост и др. Според тези различия делим лозата  на десертни и винени групи. Към десертните видове се отнасят „Болгар”, „Брестовица” и др., а към винените „ Мискет” Мерло, Димят, Каберне и др.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия