Изплатиха 30 025 968 лева по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 30 025 968 лева по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури. Субсидиите са преведени на 15 072 земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане за Кампания 2016. Финансовата помощ е част от схемите на директните плащания с общ бюджет от 30.9 млн. лева
Ставката на финансовата помощ за протеинови култури е определена със заповед на министъра на земеделието и храните. Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури за Кампания 2016 е левовата равностойност на 110.68 евро/ха.
Право на субсидии имат стопани, които обработват най-малко 0.5 хектара, засети с фасул, леща, нахут, зелен грах, зимен или пролетен грах за зърно, фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и смески от тях.

Oбявиха второто класиране на кандидатите за подпомагане по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери”

Държавен фонд „Земеделие“ обяви второто класиране на кандидатите за подпомагане по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.
Договори за предоставяне на финансова помощ по Пчеларската програма за финансовата 2017 г. имат възможност да подписват и всички одобрени кандидати за дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед” от мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, както и одобрените за финансиране по мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство”.
За тази година по петте отворени мерки от НПП 2017-2019 г. са приети повече от 2 200 заявления. По мярка Д, която е с бюджет от 2.29 млн. лв., са подадени 1 699 заявления. 373 заявления са подадени за закупуване на оборудване за първичен добив и обработка на пчелен мед по мярка А. По мярката за рационализиране на подвижното пчеларство заявления подадоха 11 стопани. За финансиране по мярка Б за борба с вароатозата кандидатстваха 1 679 пчелари. По мярката за анализ на пчелните продукти бяха подадени заявления от 394 земеделски стопани.
Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 млн. лв., от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2017 г. ресурс е 4.76 млн. лв.

ДФЗ изплати 17.6 милиона лева на земеделски стопани, извършващи земеделска дейност в необлагодетелстваните райони

Държавен фонд „Земеделие“ изплати още 17.6 милиона лева на 6 631 земеделски стопани, извършващи земеделска дейност в необлагодетелстваните райони на страната, съобщиха от пресцентъра на Фонда. Преводите са извършени след указания от Министерството на земеделието и храните, което е управляващ орган по Програмата за развитие на селските райони.
Субсидиите са за фермери, които имат недовършени ангажименти по мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ (НР1) и мярка 212 „Плащания на земеделските стопани в райони с ограничения, различни от планинските“ (НР2) от ПРСР 2007-2013.
Припомняме, че заради решение на ВАС за изменение на Наредба 11 за условията и реда за прилагане на двете мерки кандидатите не получиха подпомагане в средата на март, когато Фонд „Земеделие“ изплати над 69 млн. лева по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020.
След новия превод общата сума на изплатени субсидии към фермери от необлагодетелствани райони достигна 86.8 милиона лева. Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13.

НАЗ участва в общественото допитване на ЕК за модернизирането и опростяването на ОСП

НАЗ участва в общественото допитване на Европейската комисия за модернизирането и опростяването на Общата селскостопанска политика. Асоциацията изрази позиция за запазване на бюджетната рамка на ОСП в отговор на предизвикателствата, пред които са изправени земеделието и селските райони в ЕС.
Асоциацията подкрепя продължаване на прилагането на директните плащания, като основен инструмент за гарантиране на определено ниво на сигурност при осъществяването на земеделска дейност. Акцент бе поставен върху намаляването на административната тежест по отношение на прилагането на различните схеми и мерки на ОСП, засилване на нейната гъвкавост и острата необходимост от въвеждане на работещи инструменти за противодействие и смекчаване на ценовите, климатичните и фитосанитарните рискове. Същевременно, за целите на опростяването трябва да се намери решение на затрудненията, разнопосочните тълкувания и сложните изчисления при изискванията за екологично насочените площи.
Асоциацията на зърнопроизводителите обърна внимание на установяването справедлива система за подкрепа и премахване на значителните диспропорции в директното подпомагане по Първи стълб на ОСП за стопанствата от старите и новите държави членки, което изкривява конкурентоспособността в условията на общ европейски пазар.
Публичната консултация със заинтересованите страни ще продължи до 2 май, а резултатите от нея Европейската комисия ще представи до края на 2017 г.

Изложение „Вино и земеделски продукти” се провежда в Босна и Херцеговина

Изложение „Вино и земеделски продукти” се провежда в рамките на 20-тия Международен икономически панаир в град Мостар, Босна и Херцеговина. Страната ни се представя с национален щанд, на който са изложени вина и хранителни продукти.
Зам.-министърът на земеделието и храните Светла Янчева ще присъства на кръгла маса на тема: „Винени и земеделски продукти”, на Четвъртата среща на Консултативния съвет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, както и на бизнес форум „Проект за логистичен център за електронна търговия във формат 16+1“.
Предвидени са срещи с Цу Доню, заместник-министър на земеделието на Китайската Народна Република и със заместник-министъра на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина Мато Франичевич.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия