АЗПБ ще направи ретроспекция на 10-годишното членство на страната ни в ЕС

Ръководството на АЗПБ  ще направи ретроспекция на 10-годишното членство на страната ни в ЕС, с което  ще постави и начало на подготовката за дебат в сектора за ОСП след 2020г.по време на Петата Национална среща на земеделските производители.
 За тази цел АЗПБ е поканила и партньорите си от неправителствения сектор. Наред с водещи експерти и официални гости от България във форума ще вземат участие еврокомисарите по земеделие Фил Хоган,  Дачиан Чолош и  Франц Фишлер.
Земеделската конференция ще бъде открита от  председателя на АЗПБ Венци Върбанов. Ще присъства Десислава Танева, министър на земеделието и храните, Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните, Румен Порожанов, изпълнителен директор ДФ „Земемеделие”, Ивайло Тодоров, член на УС на АЗПБ и Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ.
В отделни панели ще бъдат разгледани всички важни за земеделието въпроси, а за доброто настроение ще се погрижи фолклорен ансамбъл „Странджа”

Между 200 млн.лева и 1 млрд лв. варират щетите от горските заменки

Между 200 млн.лева и 1 млрд лв.  варират щетите от горските заменки.  Брюксел изисква определяне на пазарните цени на разменените държавни имоти,  за да може правителството да си потърси разликата от фирмите, с които са сключени въпросните сделки.
Сделките бяха извършени на цени много под реалните пазарни стойности, а върху новопридобитите имоти започна изграждане на хотели и други инвестиционни проекти. Не е ясен изходът  на прокурорската проверка на извършените заменки. Срокът за извършването на тази оценка бе септември 2015 г. според решението на ЕК.
 Според евроекспертите законът, който е бил в сила при присъединяването на България към ЕС през януари 2007 г., е дал селективно предимство на предприятията, които са се възползвали от заменките. Това е довело до нарушаване на конкуренцията в рамките на единния пазар. Става дума за 132 горски заменки, извършени от януари 2007-а до януари 2009-а година.  Комисията нареди  на България да анулира или да преоцени част от  заменките, извършени в този период. Така  е открита обществена поръчка за избор на фирма, която срещу 44 500 лв. без ДДС да оцени горските заменки. Тя обаче е прекратена поради  конфликт на интереси.
 Следва втората обществена поръчка, която също е прекратена,  поради постъпили изисквания от ЕК по методиката за оценяване и необходимостта от разширяване предмета на поръчката. През октомври 2016 г. МЗХ открива трета процедура за избор на оценител на скандалните разпоредителни сделки. Обществената поръчка вече включва и отделен избор на независим оценител, които да определи справедлива пазарна стойност.
Следва четвърта обществена поръчка, която трябва да извърши  следващото правителство. Дадените държавни горски имоти, които подлежат на преоценка, се намират край Царево, Несебър, Балчик, Пампорово,  Старо Оряхово и др. Закупените в онзи период обаче поземлени имоти срещу гори, вече са с нови собственици, признава зам.-министърът на земеделието и храните в оставка Георги Костов.

Йежи Плева ще бъде сред официалните гости на тазгодишното издание на земеделската конференция

Генералният директор на ГД АГРИ на ЕК Йежи Богдан Плева ще бъде сред официалните гости на тазгодишното издание на земеделската конференция, посветена на 10 години от членството на България в ЕС.
Очаква се присъствието на Йежи Плева  да разшири националния дебат относно бъдещето на ОСП. Необходимостта от дискусия и единна позиция сред браншовите организации по темата бе повдигната след срещата на АЗПБ в Брюксел в средата на ноември 2016 г, където Асоциацията проведе консултации с едни от най-големите браншови организации в ЕС – Копа Коджека, Съюза на белгийските фермери и Немския селски съюз.
Сред официалните гости на конгреса ще бъдат авторитетни представители на европейските институции, множество държавни експерти, официални лица от централната и териториална администрация, авторитети от научните среди, реномирани представители от банковия и търговския сектор.
Форумът е платформа за представяне на новостите в сектора, място за дискусии, обмяна на идеи, решения и представяне на добри практики в рамките на един открит диалог сред ангажирани участници.
През годините националната среща успешно демонстрира ключовата роля на земеделския бранш, подлагайки на дискусия състоянието, политиките и бъдещето на сектора, с една ясна цел – развитие на устойчив и конкурентен агросектор в национален и международен план.

Петата национа лна среща на земеделските производители ще се проведе от 8 дo 10 февруари

Петата национа лна среща на земеделските производители ще се проведе от 8 до 10 февруари в к. к. Златни пясъци, съобщиха от Асоциацията.
Най-мащабният земеделски форум  ще премине под мотото „10 години членство на България в ЕС“. Освен традиционно присъстващите в програмата са влючени актуални теми като: предстояща кампания по директни плащания 2017г., новости в схеми и мерки за подпомагане.  Фокусът ще бъде поставен и на темите: „ОСП след 2020г.“ и „Кодекс на поземлени отношения“.
 Ще бъдат разисквани и редица въпроси от съществено значение за фермерите и агробизнеса,  законодателните промени в сектора, земеползване, предизвикателствата пред сектор животновъдство, производство на плодове и зеленчуци, зърнопроизводството и др.
Наред с водещите експерти и официални гости от България, във форума ще вземат участие  и европейски лектори и гости.

Светослав Русалов:Годината за някои земеделски стопани бе щедра откъм добиви, а за други се превърна в изпитание

В навечерието на Коледните и Новогодишните празници настъпи моментът за ретроспекция на изминалата година. От нея ние ще запомним перипетиите, но също и постиженията, заяви Светослав Русалов, председател на УС на НАЗ.
Ако трябва да откроим част от предизвикателствата, които ни поднесе 2016 година, не бихме могли да подминем: кампанията по очертаване на площите за подпомагане, промененият орнитологичен слой по мярка 10 от ПРСР 2014-2020, изменението на наредбата за движението на извънгабаритната земеделска техника, кампанията по сключване на доброволните споразумения за създаване на масиви за ползване и прибързаната промяна на ЗСПЗЗ, коментира Русалов.
Пред земеделския сектор продължава да стои приемането на Закон за браншовите организации. За съжаление проведените обсъждания и срещи между неправителствените организации и законодателния орган останаха безрезултатни. Осъзнатата обаче от браншовете необходимост и подкрепа за нормативния акт, изисква възобновяване на усилията в тази посока. Като радетел на идеята, НАЗ настоява за прилагането на работещ Закон за браншовите организации, каза още председателят на НАЗ.
Годината за някои земеделски стопани бе щедра откъм добиви, а за други се превърна в изпитание. Пазарите, от своя страна, също не бяха благосклонни към труда на фермерите, като ги подложиха на натиска на рекордно ниски изкупни цени в разгара на търговския сезон.Нека не забравяме и поводите за удовлетворение от свършената работа, сред които: възможността за ефективна защита на семената от царевица и слънчоглед, ревизирането на обвързаното с производството подпомагане, по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 – преразглеждането на приоритетните култури и възможността за прехвърляне на заявления от първия прием.
Към положителните събития Русалов причисли извънредния трансфер на част от европейското плащане по СЕПП за Кампания 2016. и приведената в действие дългоочакваната схема за намален акциз за земеделско гориво, която все още не е достигнала до всички кандидатствали земеделски стопани.
 По думите на председателя на НАЗ по пътя към постигане на целите се върви с много постоянство, воля, настойчивост и гъвкавост при вземането на решения В духа на светлите християнски празници, той  пожела на земеделските производители да бъдат изпълнени с веселие и радост и новата 2017 година да бъде изобилна и плодородна с благоприятни възможности за пазарна реализация.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия