Комасираните земи държат доста по-висока цена

Безплатни оценки на земеделска земя целогодишно извършва лидерът в управлението на земеделски активи „Агрион”
Всеки собственик на имот, без значение къде се намира парцела му, може да поиска оферта за земята си или да заяви безплатна оценка. С извършването на безплатни оценки Агрион иска да помогне на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си.
Експертите прилагат индивидуален подход към всяко едно запитване и гарантират прозрачна и адекватна цена. За разлика от други компании, Агрион не използва метода на осреднената оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формират цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни показатели.
Стойността на земеделската земя зависи от няколко основни фактора, сред които са местоположение, наклон на терена, транспортната достъпност, категория, размери на парцела, достъпност до напояване и др. Комасираните земи държат доста по-висока цена, в сравнение със средните цени за даден регион, дори ако се сравняват парцели от едно и също землище, категорични са експертите

Пазари, борси, цени

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби  на млякото за лична консумация

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби на млякото за лична консумация

В производството на млечни продукти през 2017 са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово...

Хранителна индустрия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Един от най-големите доставчици на плодове и зеленчуци в света Greenyard  затвори своя завод...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия