В още три ферми в селата Крайново, Шарково и Странджа е установена чума по дребните преживни животни

Наличие на зараза в още три ферми в селата Крайново, Шарково и Странджа са доказали клиничните тестове на проби, взети от ветеринарни лекари.
Заради откритата чума по дребните преживни животни се очаква регионалният директор на БАБХ да организира принудително хуманно евтаназиране и обезвреждане на всички дребни преживни животни в населените места от селата Шарково, Крайново и Странджа. Обявяват се 3- и 10-километрови зони предпазни и наблюдавани зони. В граничните общини Елхово, Средец, Царево, Малко Търново, Приморско и Созопол се забранява търговията и транспортирането на животни.
Собствениците на убитите животни  ще бъдат обезщетени съгласно чл. 141-148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове Собствениците на убитите животни да бъдат обезщетени съгласно чл. 141-148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове
В заповедта е упоменато вземане на двойни проби  - серум и очен секрет от всеки един обект с дребни преживни животни по схема за откриване на 5% разпространение с 95% достоверност и изпращането им до НДНИВМИ за изследване за чума по дребните преживни животни от община Елхово - Лесово, Мелница, Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, Раздел. В общ.Болярово - Голямо Крушево. В Бургас община Средец - Момина Църква, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Факия, Белеврен, Кирово, Тракийци, Голямо Буково, Граничар;Общ. Малко Търново - гр. Малко Търново, Близнак, Младежко, Звездец, Бръшлян, Евренозово. Община Царево- Ахтопол, Варвара.

В Румъния унищожиха 49 000 прасета заради африканска чума

Въвеждат допълнителни мерки срещу евентуалното разпространение на африканска чума по свинете у нас. Заради болестта в Румъния вече са унищожени 49 000 прасета. Там са отчетени 232 огнища  Установено е огнище в Констанца, на 65 км. от българската граница. Директорът на  ОДБХ Русе Георги Дяков отчита ситуацията в северната ни съседка като динамична.
Част от допълнителните мерки, които се предприемат са свързани с извършване на инвентаризация на стопанствата, отглеждащи свине за лични нужди в населените места в региона. Въвежда се дезинфекция на превозните средства на ГКПП „Дунав мост”. Ловци се обучават да разпознават признаците на болестта африканска чума.
Предстои да бъде разрешен отстрелът на диви свине в определени дни и определени условия, като целта е да се намали популацията им и съответно рискът от разпространение на заразата.

Обсъждат начините за обезщетение за претърпени щети от чума по дребните преживни животни

Eкипи на Министерството на земеделието и храните ще посетят засегнатите от болестта чума по дребните преживни животни райони на Ямболско и Бургаско. Те ще проведат срещи с животновъди, на които ще бъдат обсъдени начините за обезщетение за претърпени щети вследствие мерките за ограничаване на заболяването. Ще се проведе и  среща с браншовите организации на овцевъдите и козевъдите.
Чумата по дребните преживни животни не е опасна за хората, но нанася сериозни икономически загуби заради високата й смъртност сред овцете и козите и  ограниченията за търговия и придвижване на животни и продукти от  засегнатите райони. Ветеринарните специалисти апелират при съмнение за заболели животни незабавно да бъдат информирани областните дирекции на Българската агенция по безопасност на храните.

Ваксиниране срещу чума може да бъде извършено само след изрично разрешение от EK

Цялата крайгранична община Болярово попада в 10- километровата карантинна зона, в която ще бъдат извършени клинични прегледи на всички животни заради  вируса на чума. От общо 1060 овце и кози в село Воден ще бъдат унищожени  700,  каза директорът на областната дирекция по безопасност на храните в Ямбол д-р Николай Георгиев.
 Вече е създадена пълна организация и ще се включат и ветеринари от други области, всичко като мобилна техника, дензифектанти, костюми и предпазни средства е разпределено.Ваксиниране срещу болестта може да бъде извършено единствено след изрично разрешение от Европейската комисия.

Установиха чума по дребните преживни животни в Ямбол

Чума по дребните преживни животни беше констатирана от Националния ветеринарномедицинцки иинститут в община Болярово, Ямболска област.
Заболяването е констатирано за първи път на територията на страната и на Европейския съюз, като пробите са изпратени за потвърждение в референтната за чума по дребните преживни животни лаборатория на ЕС – CIRAD, Франция. Заболяването е изключително опасно за овцете и козите. Рязко се ограничава възможността за търговия с животни.
Агенцията по безопасност на храните незабавно разпореди предприемане на мерки. Определена е 3 -  километрова предпазна зона около огнището, която ще е под наблюдение. Вземат се двойни кръвни проби от всяка ферма с цел установяване източника на заразата. Забранява се търговията и предвижването на дребните преживни  животни.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст. Поскъпването ще е факт към края на септември...

Хранителна индустрия

Реколтата от грах и зелен фасул е  с 50 %  по-малка

Реколтата от грах и зелен фасул е с 50 % по-малка

Огромен недостиг на зеленчуци се очертава в България. Tрябва да се даде възможност на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия