Храни 2030-изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните

„Храни 2030-изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните системи” е заглавието на знаковата конференция, която ще се проведе на 14 и15 юни в Аграрния университет в Пловдив.
Конференцията е едно от знаковите събития за Българското председателство на Съвета на ЕС и се организира от МОН с подкрепата на Европейската комисия. Посветена е  на научните изследвания и иновации като двигател на трансформацията на хранителните системи, така че те да бъдат едновременно устойчиви, приобщаващи, отговорни, разнообразни и конкурентноспособни. Подобна трансформация изисква нов подход към научните изследвания и иновациите, целящ гарантиране на безопасност на храните и храненето в променящия се свят, засегнат от въздействието на климатичните промени.
Европейската комисия ще представи информация за актуалното състояние и политиката в областта на научните изследвания и иновациите по темата на конференцията, както и своята визия за оформяне на бъдещите  устойчиви хранителни системи и справянето с негативните ефекти от изменението на климата.

Пазари, борси, цени

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби  на млякото за лична консумация

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби на млякото за лична консумация

В производството на млечни продукти през 2017 са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово...

Хранителна индустрия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Един от най-големите доставчици на плодове и зеленчуци в света Greenyard  затвори своя завод...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия