Храни 2030-изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните

„Храни 2030-изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните системи” е заглавието на знаковата конференция, която ще се проведе на 14 и15 юни в Аграрния университет в Пловдив.
Конференцията е едно от знаковите събития за Българското председателство на Съвета на ЕС и се организира от МОН с подкрепата на Европейската комисия. Посветена е  на научните изследвания и иновации като двигател на трансформацията на хранителните системи, така че те да бъдат едновременно устойчиви, приобщаващи, отговорни, разнообразни и конкурентноспособни. Подобна трансформация изисква нов подход към научните изследвания и иновациите, целящ гарантиране на безопасност на храните и храненето в променящия се свят, засегнат от въздействието на климатичните промени.
Европейската комисия ще представи информация за актуалното състояние и политиката в областта на научните изследвания и иновациите по темата на конференцията, както и своята визия за оформяне на бъдещите  устойчиви хранителни системи и справянето с негативните ефекти от изменението на климата.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия