Храни 2030-изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните

„Храни 2030-изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните системи” е заглавието на знаковата конференция, която ще се проведе на 14 и15 юни в Аграрния университет в Пловдив.
Конференцията е едно от знаковите събития за Българското председателство на Съвета на ЕС и се организира от МОН с подкрепата на Европейската комисия. Посветена е  на научните изследвания и иновации като двигател на трансформацията на хранителните системи, така че те да бъдат едновременно устойчиви, приобщаващи, отговорни, разнообразни и конкурентноспособни. Подобна трансформация изисква нов подход към научните изследвания и иновациите, целящ гарантиране на безопасност на храните и храненето в променящия се свят, засегнат от въздействието на климатичните промени.
Европейската комисия ще представи информация за актуалното състояние и политиката в областта на научните изследвания и иновациите по темата на конференцията, както и своята визия за оформяне на бъдещите  устойчиви хранителни системи и справянето с негативните ефекти от изменението на климата.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия