МОН отличи участници в РП на ЕС за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”

За първа година Министерство на образованието и науката  отличи изявени участници в Рамковата програма  на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. На Церемонията по награждаването, зам. министър Ангелиева връчи сертификати за проектна активност по програмата на Агробиоинститут – София и на Института по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив.

Сертификата за ИЗК „Марица“- Пловдив получи неговият директор доц.  Даниела Ганева. Преминахме успешно и оползотворихме ефективно възможностите на Шеста и Седма рамкови програми на ЕС за научни изследвания и иновации. В момента имаме четири действащи проекта по РП „Хоризонт 2020“ и един изпълнен по нея в края на 2018 г. С помощта на тези средства в ИЗК „Марица“ е изградена съвременна лабораторна инфраструктура, отговаряща на европейското изследователско пространство, и значителна част от персонала му е специализирал във водещи европейски университети и институти.

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът й включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската комисия, Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом. „Хоризонт 2020“, осмата рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, ще продължи до 2020 г.

Комисията „Юнкер" наложила 95 мерки за търговска защита в ЕС

Според публикуван  доклад ЕС защитава 320 000 преки работни места в цяла Европа от нелоялната чуждестранна конкуренция посредством мерки за търговска защита.

През 2018 г. ЕС завърши най-голямото преразглеждане на своето антидъмпингово и антисубсидийно законодателство от 1994 г. насам. Реформата укрепи защитата на ЕС срещу дъмпинговия и субсидирания внос.

Според представения  доклад, от началото на мандата на Комисията „Юнкер" през ноември 2014 г. до декември 2018 г. Комисията е наложила 95 мерки за търговска защита. В края на 2018 г. в ЕС са били в сила 93 окончателни антидъмпингови мерки и 12 антисубсидийни мерки. Почти 44 % от тях са били мерки, прилагани по отношение на внасяни продукти от стомана. От всички действащи мерки над две трети се отнасят за продукти, внасяни от Китай.

Мерките за търговска защита на ЕС предоставят необходимата помощ за европейските предприятия. В някои случаи митата са довели до 99 % намаляване на вноса на нелоялни цени. В същото време митата са определени на ниво, което е достатъчно за възстановяване на условията на конкуренция на пазара на ЕС, без да се обременяват потребителите и секторите в ЕС, които разчитат на вноса.

Китай е на едно от първите места в света по обем на производство на селскостопанска продукция

Китайците напредват стъпка по стъпка, регион по регион, сектор по сектор - в съзвучие с древната китайска мъдрост „Когато пресичаш реката, трябва да опипваш със стъпалата камъните по дъното". И мислят много напред. До 2049 година, когато ще бъде отбелязана 100-годишнината от основаването на Китайската народна република, „Поднебесната империя" трябва да се превърне в една „богата, могъща, демократична, култивирана, хармонична и красива" страна"  Mного държави по света възприемат китайския възход като заплаха.

В момента по обем на производството на селскостопанска продукция Китай е на едно от първите места в света. Делът на първичния сектор селско и горско стопанство, животновъдство, рибовъдство в БВП е около 16%. Процентът на хората, заети в него са 70,5 % . Земеделските земи в Китай са 127 млн. ха. Най-важният отрасъл е растениевъдството, като от продоволствените култури се отглеждат предимно воден ориз, пшеница, царевица, соя, а от техническите – памук, фъстъци, рапица, захарна тръстика и захарно цвекло.

Китай заема първо място в света по производство на зърно, месо, памук, фъстъци, рапица, плодове, тютюн; второ – по производство на чай и вълна и трето или четвърто – по добив на соя, захарна тръстика и юта.В резултат от присъединяване на Китай към СТО част от селскостопанската продукция се насочва към външните пазари, а част от търсенето се ориентира към внос. Така сега цените на пшеницата в Китай са по-високи от тези на световните пазари.

  Бързото развитие на китайското животновъдство засилва търсенето на зърнените фуражи, като царевицата. От друга страна, Китай има ниска себестойност на продукцията на ориз, като при това е най-големият му производител в света.

 Китайското животновъдство притежава известна международна конкурентноспособност. Това се дължи както на ниската себестойност на продукцията, така и на специфичните потребителски навици на китайското население. Китайците предпочитат свинското, местните породи птици, чийто внос е незначителен. Обемът на производството на краве мляко в страната е традиционно малък, себестойността му е висока, затова се очаква вносът и потреблението на млечни продукти да се повишат.

Производството на селскостопански култури е само една от сферите на селската икономика. Друга област са индустриалните предприятия в малките градове и общини, занимаващи се с промишлено производство, търговия, транспорт. Субекти на бизнеса им са селяни и колективни селскостопански организации.

 Особено успешно в тях се произвеждат изделия на леката промишленост, отличаващи се с ниски цени и повишаващо се качество. Тези предприятия имат огромен принос в развитието на националния пазар и селото.Трудоспособното население на селата участва, наред със селскостопанските и в сезонните неаграрни дейности. След като са отработили първата половина от годината в предприятията, през втората половина те се връщат към обработката на земите си.

 Си Цзинпин има велики планове за Народната република, която трябва да излезе от ролята си на регионална сила и да застане в центъра на световната сцена. Си иска да превърне Китай  в най-голямата и водеща научна нация, в лидер на иновациите, в инфраструктурна суперсила, в предводител на борбата срещу климатичните промени.

Той припомня, че между 700 и 800 милиона китайци прескочиха границата на бедността и влязоха в средната класа. А според прогнозите до 2020 година и останалите ще се отърват от бедността. През 2021 година доходът на глава от населението трябва да достигне 12 хиляди долара годишно. Очаква се до 2035 година Китай да се присъедини към средната група развити страни, а през 2049 да излезе начело.

Комисар Мария Габриел и държавният секретар на Ватикана отправиха послание за отстояване на човешкото достойнство в цифровата ера

В рамките на визитата си във Ватикана, българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел проведе важна двустранна среща с кардинал Пиетро Паролин - държавен секретар на Ватикана, отговарящ за всички политически и дипломатически функции на Светия престол, и с монсеньор Пол Галахър - министър на външните работи и ватикански секретар за отношенията с държавите. Повече от час те обсъждаха отношенията между ЕС и Светия Престол с фокус върху споделените общи цели и ценности в областта на международното сътрудничество, свободата на религията, правата на човека, социалната политика и защитата на хората в нужда. Специален акцент беше поставен на ролята на новите технологии за отговор на предизвикателствата в тези области и на значението им за хората в един все по-цифровизиран свят.
 
Българският еврокомисар подчерта, че всъщност в цифровата ера най-трудният въпрос е да се овладее развитието на технологиите така, че те да бъдат изцяло в услуга на хората. "Убедена съм, че сме отговорни пред следващите поколения относно способността да изградим цифрово бъдеще, което поставя хората в центъра и уважава тяхното достойнство. Важно е всеки да може да използва новите технологии в ежедневието си и да съхраним възможностите за иновации в полза на човека, но и да продължим да работим за минимизиране на рисковете. Етичните правила в развитието на изкуствения интелект, медийната грамотност, борбата с фалшивите новини, незаконното съдържание и езика на омразата са области, по които можем да надградим сътрудничеството ни със Светия Престол", заяви комисар Мария Габриел.
 
Комисарят открои също културата и образованието като ключови елементи на европейския подход към цифровизацията. "Радвам се, че сътрудничеството ни между Ватиканската апостолическа библиотека и европейската цифрова платформа за културно наследство Европеана доведе до цифровизирането на 199 ръкописа на Ватиканската библиотека. Ще се радвам да продължим партньорството, за да разширим наличната колекция", заяви Мария Габриел. Тя отправи покана към членовете на Светия Престол за следваща среща в Брюксел, където да продължат детайлно разговорите за сферите на бъдещото сътрудничество.

Еманюел Макрон: Необходима е реформа в селското стопанство

Да бъде създаден нов световен договор в областта на селското стопанство, призова Еманюел Макрон. В качеството си на ротационен председател на Г-7 тази година френският президент включи въпроса в дневния ред.

От близо 20 години селското стопанство е препъникамъкът в преговорите в централата на организацията в Женева. Започнал през ноември 2001 година, така нареченият кръг от Доха трябваше да отвори пазарите и да намали, а след това и да премахне всички форми на субсидиране на износа и на вътрешна подкрепа за селското стопанство.

През 2008 г. постигането на споразумение изглеждаше възможно. В крайна сметка разногласията във връзка със специалния защитен механизъм срещу краткотрайното нарастване на селскостопанския внос провали преговорите. Оттогава дискусиите са в задънена улица. Всяка страна защитава своите предимства.

 Индия заедно с още тридесетина развиващи се страни се отказа от правилата на организацията в областта на хранителната сигурност. Компромисът трябваше да е временно решение, докато бъде намерено постоянно. Такова все още няма. С изключение на министерската среща в Найроби през 2015 година, когато страните членки се ангажираха да отменят субсидиите за износа на селскостопански продукти, не беше постигнато никакво важно споразумение за световната селскостопанска политика. През декември миналата година в Буенос Айрес министрите не се разбраха дори за премахването на субсидиите за незаконния риболов.

Сега се възобновяват на дискусиите за вътрешните помощи за селското стопанство и за складирането на държавни хранителни запаси. Целите никак не са амбициозни. На фона на блокажите експерти редовно разглеждат идеята за изваждане на селскостопанския сектор от СТО. Под претекст че основните хранителни продукти не могат да бъдат приравнявани към промишлените стоки или услугите.

Повтарящите се хранителни кризи, особено от 2007-2008 година вместо това показват необходимостта от трайни и ефективни решения. Липсата на обща и споделена визия по тези теми обаче усложнява световното селскостопанско уравнение.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Вторник, 20 Февруари 2024

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции, заяви...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Понеделник, 19 Февруари 2024

163 фирми вече са заявили участие върху повече от 33 хиляди кв.м. изложбена площ     Шестнадесетото...

Компании, Събития, Анализи

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Шест български вина спечелиха приза „Златен ритон“ от Международната специализирана изложба ВИНАРИЯ 2024. Два...

Реколта, Пазари, Цени

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25% и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

Вторник, 20 Февруари 2024

Изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката...

Иновации, Обучение, Агросвят

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Международното изложение за плодове и зеленчуци Macfrut, което ще се проведе в Римини, Италия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.