Турция ще обяви създаването на обща търговска марка за водещи турски хранителни продукти на международния пазар

Турция има намерение да покаже висококачествени местни турски продукти в чужбина, да създаде търсене и да ги продава на добра цена. Южната ни съседка  е на първо място в Европа по обем на селскостопанската продукция, но засега няма същия успех в областта на преработените храни.

 Гамата на продуктите, които ще бъдат продавани под новата търговска марка  umbrella brand  ще бъде обявена заедно със самото й име. Тя може да включва турския локум, зехтин, смокини и лешници. Турция, най-големият производител на лешници в света, през миналия сезон е изнесла почти 287 хил. т на стойност 1,78 млрд. долара

Констатираха Мукозна болест по говедата

След взети от ОДБХ-Ямбол и изследвани проби в Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт се констатира наличие на Мукозна болест по говедата и Пастьорелоза в няколко регистрирани животновъдни обекта в област Ямбол.

 Поставянето на диагнозата е в резултат на посещение на обектите от страна на епизоотолога на областната структура на Българската агенция по безопасност на храните. Обектите са посетени на място и е установено, че не се полагат адекватни грижи за животните, поради което са се проявили и констатираните заболявания. В тях е наблюдавана смъртност при животните, за която ОДБХ-Ямбол е взела мерки веднага след като е била сигнализирана.

Контролните органи на БАБХ удостоверяват, че в единия от случаите не е спазена процедурата за уведомяване на официалните власти при съмнение за заразна болест по животните – ОДБХ-Ямбол е получила сигнала със забавяне и от странични лица, не от самия животновъд или от регистрирания ветеринарен лекар.

Държавната програма за профилактика и борба срещу болестите по животните предвижда мерки срещу тези заболявания, които са за сметка на техните стопани. За целта те следва да се обърнат към регистрираните ветеринарни лекари, с които са сключили договор за обслужване на фермите им.

БАБХ напомня, че адекватното хранене и поддържането на животните в добро здраве са основни аспекти на хуманното отношение към животните.

Оцениха 1146 проекта „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

ДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите чрез ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

По процедурата се подпомагат проекти, които улесняват процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.

 На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. Списъкът обхваща проектните предложения, подадени по процедура с № BG06RDNP001-6.001 .

 ДФЗ - РА ще изпрати предложенията за отказ на кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

 След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.

Субсидиите и помощите от европейските фондове също се облагат с данък

Сроковете за подаване на годишната данъчна декларация е 30 април за физически лица и 31 март за юридическите лица. Получаването на субсидии и помощи от европейските фондове също се облагат с данък, напомнят от  НАП.

Експерите обръщат внимание на  понятията „регистриран” и „нерегистриран” земеделски производител. Регистрираният земеделскипроизводител има право на 60% нормативно признати разходи от годишната данъчна основа, докато нерегистрираният- 40%. От следващата година 10% от субсидиите автоматично ще бъдат удържани от сметките на земеделските стопани.  
 
Ако земеделските стопани са регистрирани като еднолични търговци, то те могат да се облагат съгласно закона за корпоративното подоходно облагане с данъчна ставка от 15%.
Производителите, които са юридически лица, се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане  с данъчна ставка от 10%. Това обаче става чрез изплащане на авансови вноски за корпоративен данък.
 
Законът поставя изискване за инвестиране на преотстъпения данък. Това може да стане при закупуване на нова земеделска техника или нови сгради, необходими за производствената дейност. Друго законово изискване е след преотстъпване на данъка дейността на фирмата да продължи поне 3 години. Преотстъпеният данък не трябва да надвишава 50% от настоящата стойност на активите на даденото юридическо лице.

По – ясно ценообразуване при наемане на автомобил

Вследствие на призив на Европейската комисия и органи за защита на потребителите от ЕС пет водещи дружества в сектора — Avis, Europcar, Enterprise, Hertz и Sixt — промениха начина на представяне на цените за наемане на автомобили, правейки ги абсолютно прозрачни за потребителите.

Към момента засегнатите дружества все още не са изпълнили изцяло някои от ангажиментите си, за да могат Европейската комисия и органите за защита на потребителите от ЕС да обявят, че тези дружества съблюдават изцяло потребителското право на ЕС. В публикуваната днес оценка се посочва, че Enterprise и Sixt са направили всички изисквани промени. Avis се е ангажирало да извърши оставащите промени до май 2019 г. Europcar, което понастоящем включва Goldcar, ще извърши оставащите промени до юни 2019 г. Hertz е поело ангажимента да направи всички нужни промени най-късно до края на първото тримесечие на 2020 г.

Дружествата поеха ангажимента:
•    да включат всички такси в общата цена при резервиране;
•    да опишат ясно основните услуги, свързани с наемането, в реда и условията на всички национални езици;
•    да посочат ясно в офертата цената и подробности за незадължителни допълнителни услуги, например застраховки, които намаляват дължимата сума в случай на щета.

Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите, участващи в Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, ще следят внимателно извършването на оставащите промени.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Вторник, 20 Февруари 2024

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции, заяви...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Понеделник, 19 Февруари 2024

163 фирми вече са заявили участие върху повече от 33 хиляди кв.м. изложбена площ     Шестнадесетото...

Компании, Събития, Анализи

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Шест български вина спечелиха приза „Златен ритон“ от Международната специализирана изложба ВИНАРИЯ 2024. Два...

Реколта, Пазари, Цени

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25% и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

Вторник, 20 Февруари 2024

Изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката...

Иновации, Обучение, Агросвят

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Международното изложение за плодове и зеленчуци Macfrut, което ще се проведе в Римини, Италия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.