Нашите гори, нашето бъдеще

На 25 и 26 април Европейската комисия организира конференция за анализ и обсъждане на възможностите и предизвикателствата за повишаване на приноса на горския сектор към основните приоритети на ЕС. Лектори на високо равнище са комисар Hogan (селско стопанство и развитие на селските райони), комисар Arias Cañete (Действие по климата и енергетика), министър Deneş (румънски министър на водите и горите) и високопоставени представители на частния сектор, академичните среди, гражданското общество и неправителствени  организации.

Горските площи покриват около 40% от територията на ЕС, а горският сектор осигурява повече от 3,5 милиона работни места в Европейския съюз. Горските органицзации са двигатели на растежа на селските райони и генерират много ползи за обществото, включително  човешкото здраве, отдих и туризъм.

Както е посочено в Декларацията от Корк 2.0, горите и горският сектор могат да допринесат значително за постигането на устойчиви решения на настоящите и бъдещите обществени предизвикателства, които засягат всички граждани на Съюза, като например борба с изменението на климата, намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, насърчаване на  биоикономиката, опазване на биологичното разнообразие и увеличаване на природните ресурси.

Стратегията на ЕС за горите , приета през 2013 г., постави нова рамка за координиране и насърчаване на съгласуваността на политическите въпроси, свързани с горите, и за гарантиране на приноса на горите на ЕС и горския сектор към целите и задачите на ЕС. Устойчивото управление на горите, многофункционалната роля на горите, ефективността на ресурсите и глобалната отговорност на горите са нейните ръководни принципи. През 2018 г. преглед на стратегията направи оценка  на действията, изпълнени в рамките на стратегията на ЕС за горите, и напредъка към постигане на целите за 2020 г.

Парижкото споразумение и целите на ЕС за климата и енергетиката за 2030 г., Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и прегледът на стратегията на ЕС за биоикономика потвърдиха нарастващото значение  на горския сектор за ЕС.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Вторник, 20 Февруари 2024

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции, заяви...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Понеделник, 19 Февруари 2024

163 фирми вече са заявили участие върху повече от 33 хиляди кв.м. изложбена площ     Шестнадесетото...

Компании, Събития, Анализи

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Шест български вина спечелиха приза „Златен ритон“ от Международната специализирана изложба ВИНАРИЯ 2024. Два...

Реколта, Пазари, Цени

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25% и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

Вторник, 20 Февруари 2024

Изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката...

Иновации, Обучение, Агросвят

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Международното изложение за плодове и зеленчуци Macfrut, което ще се проведе в Римини, Италия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.