КОРАГЕН™ 20 СК - ефективната защита от неприятели при царевицата

От години царевицата е най-разпространената фуражна култура в нашата страна и има висок продуктивен потенциал. Царевицата се напада от голям брой неприятели, които противно на доскорошните разбирания могат да причинят сериозни щети , което да доведе до сериозни загуби от потенциалния добив. Тези загуби могат да бъдат предотвратени чрез извеждане на адекватна химична борба.

Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини икономически загуби.

Царевичният стъблопробивач е един от икономически най-важните неприятели при тази култура. В зависимост от климатичните условия, той развива 1 - 2 две поколения на година. Женските снасят между 10-40 яйца в сухите остатъци под листата. След около седмица развиващите се ларви може да се забележат през прозиращите яйца. В зависимост от температурите, периода от яйцеснасянето до излюпването им отнема между 4 и 10 дни. Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини икономически загуби. След излюпването на яйцата, ларвите се хранят с листата , след което пробиват стъблото и навлизат в него. Пробиването на тунели често води до пречупване на стъблото, окапване на съцветия и загуба на функционалността на проводящата система. Това може да има тежки последствия за царевичния посев, особено през сезона, когато популацията на вредителя е най-висока.

Отделянето на микотоксини от видовете гъби от род Fusarium е пряко свързано с присъствието на ларви на царевичния стъблопробивач Ostrinia nubilalis. Хранейки се с разстителните тъкани, ларвите на царевичния стъблопробивач създават първоначални входове за патогенните гъби от род Fusarium. Движението им в растението благоприятства разпространението на спорите на патогенната гъба.КОРАГЕН™ 20 СК Е МОДЕРНОТО РЕШЕНИЕ СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПО ЦАРЕВИЦАТА

Кораген™ 20 СК е инсектицид от ново поколение предлаган от ФМС Агро България и е от химичната група на антраниламидите. Притежава нов начин на действие с предимно стомашно, но и контактно действие, изразен ово-ларвициден ефект, като при някои видове действа и на възрастните. Активното вещество действа върху специфични рецептори, които играят важна роля при мускулната активност (т.нар. рианодинови рецептори). След третиране с Кораген™ 20 СК ларвите спират да се хранят почти веднага, но загиват след 24-60 часа. Може да върнат част от поетата храна и така да останат залепени за листа, без да нанасят никакви щети. Кораген™ 20 СК се придвижва трансламинарно в растението и има удължено последействие, като запазва високата си активност 14-21 дни след третирането.Третиране с Кораген™ 20 СК се препоръчва в доза 10-15 мл/дка при царевицата и в приложение 5 до 7 дни след засичане пик на летежа на възрастните и при достигане на ИПВ на царевичния стъблопробивач.

За точно отчитане на този пик и извеждане на правилна борба е необходимо да бъдат поставени феромонови уловки. След засичане на пика на летежа на възрастните е задължително да бъде направено обследване на полето за наличие на яйчни групички по листата на царевицата и определяне на икономическия праг на вредност.

За България той е 10 броя яйчни групички на 100 растения при царевица за зърно и 3 броя на 100 растения при царевица за семепроизводство.
Ако не са заложени феромонови уловки, се препоръча обследването да се направи след наблюдаван засилен летеж на възрастните. Отново критерий за третиране е достигането на ИПВ на царевичния стъблопробивач.Само едно третиране с Кораген™ 20 СК обикновено е достатъчно, за да се защитят царевичните култури от всички основни вредители от разред Lepidoptera/Пеперуди в т.ч. и видовете нощенки. В региони с висока плътност на неприятелите, може да е необходимо и второ третиране с инсектицид.
Кораген™ 20 СК е изключително ефективен не само при царевица, но и при голям брой други култури, като успешно контролира широк спектър от гризещи наприятели като: Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), Нощенки (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis), Колорадски бръмбар, Картофен молец, Ябълков плодов червей, листоминиращи молци, листозавивачки, Сливов плодов червей, Източен плодов червей, Малка зимна педомерка, Прасковен клонков молец, Плодови червеи, Кестенов хоботник, Прасковен молец, Лешников хоботник, Гроздови молци, Малка лозова листозавивачка, Доматен миниращ молец и др.
http://www.fmcagro.bg/

Националната селска мрежа предоставя информация за предстоящите приеми по ПРСР 2014-2020 г.

За първи път по време на тазгодишния Празник на черешата, експерти от  Националната селска мрежа предоставят най-актуалната информация за възможностите за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева при официалното откриване на празника в Кюстендил.

 Тя допълни, че посетителите могат да научат за предстоящия прием по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки“. „Разяснения за допустимостта и прилагането ще бъдат дадени също за подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка на селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за малките стопанства“.

 Лозана Василева изтъкна, че празникът на черешата е един от най-големите овощарски празници в страната. „Не случайно именно в Кюстендил се намира Институтът по овощарство, в който се изпитват и създават нови още по-устойчиви и плодоносни сортове“ По думите й, през тази година площите с череши за реколтиране са над 16 000 дка. „През миналата година само в района на Кюстендил са произведени 6 250 тона, от които за прясна консумация са били насочени към пазарите над 35% и около 60%  за преработка. В този район се намират близо 20% от всички черешови масиви в страната”.

По време на посещението си в Кюстендил, д-р Лозана Василева разгледа и изложбата-базар на череши, заедно с официалните гости на празника-Белоградчишкият епископ Поликарп, Адрианополският епископ Евлогий, г-н Дун Сяодзюн - посланик на Китайската народна република, народният представител Кирил Калфин и кметът на Кюстендил Петър Паунов.

 

 

 

Шести национален фестивал на лавандулата в Генерал Тошево

Шестият национален фестивал на лавандулата тази година се провежда на 22 юни, в навечерието на Еньов ден в град Генерал Тошево

   Целта на събитието е да отдаде внимание на водещото място на страната ни в отглеждането на лавандула и производството на лавандулово масло.

 От 2012 г. България е световен лидер в сектор "Производство на етерични масла". Българските земеделски стопани отглеждат хиляди декари с най-модерните и маслодайни сортове лавандула, а безупречното качество на добиваното от тях лавандулово масло е добре разпознаваемо и много търсено на международните пазари.

 България е безспорен световен лидер в отглеждането на маслодайна роза Дамасцена и лавандула и представата за страната ни все по-често се свързва с тези две изключително красиви, благоуханни и икономически рентабилни култури. Националният фестивал на Лавандулата стартира със своето първо издание през 2014 г. в живописното Средногорско селце Средно Градище, община Чирпан. Седмица по-късно празникът гостува на трудолюбивите земеделски стопани от Добружда, като негов любезен домакин са жителите на град Генерал Тошево.

  Средно Градище се утвърди като традиционен домакин на Фестивала, тъй като в неговото землище, преди почти 100 години са направени едни от най-старите експериментални лавандулови насаждения в страната. Този уникален и единствен по рода си празник отдава заслужено внимание и почит към труда и усилията на предприемчивите земеделски стопани от Тракия и Добруджа – регионите с най-голяма концентрация на лавандулови насаждения.

  Организатор на Националния фестивал на Лавандулата е Организационен комитет с председател Нина Гиргинова. Почетен председател на организационния комитет е актьорът Станислав Яневски, чиято световна популярност изключително много помага на каузи, свързани с опазване на околната среда, развитие на земеделието и съхраняване на българските културно-исторически традиции.

  Фестивалът се провежда с финансовата и морална подкрепа от Община Генерал Тошево и община Чирпан, дестилерии, предприемачи и земеделски стопани. Фестивалната програма е изключително разнообразна, с множество културно-музикални изяви на творци и изпълнители от страната и чужбина, делова среща на земеделци, агро-специалисти, предприемачи, търговци на етерични масла и представители на местната и държавна администрация от сектор "Земеделие".

 

 

 

"Празник на черешата" се провежда в Кюстендил

Празник на черешата се провежда в Кюстендил на 22-23 юни. Изложба от разнообразни сортове череши, създадени в Института по земеделие в Кюстендил, и отглежданите от земеделските производители в региона ще зарадват посетителите.

Изложението на плодовете на овощния труд за страната започва от  Кюстендил през 1896 г., когато е учредена Първата национална овощарска изложба Тук черешата е присадена в бита и културата на населението Тя е пазена и обгрижвана с обич, с надежда за добруване, оградена е от ритуали и самородна поетичност,  за кюстендилеца тя е “Черешчица род родила”...

Черешата е и един от знаковите символи за Кюстеднил. Първият етап преминава под надслов „Черешата в занаятите”. Десетки занаятчии от цялата страна подреждат свои изделия в Градската градина. Излагат  произведения на изкуството, посветени на черешата - кукли, бижута, пластики, икони и различни автентични произведения, майсторски изработени от сръчните ръце на художници и занаятчии.

Паралелно с това се провежда фолклорния празник “Черешчица род родила”. В богата художествена програма състави, танцови формации и индивидуални певци представят магията на черешата и въздействието й върху българския фолклор.

Акцентът на празника е изложението с конкурсен характер, в което вземат участие читалища, неправителствени организации, сдружения, детски градини и училища от Кюстендил и региона. Изложбени маси биват аранжирани и покривани с този ярък и вкусен плод

 Всяка година партньор на Общината е Институтът по земеделие – Кюстендил, който представя разнообразието и новостите в черешопроизводството на Кюстендилския регион. 

Координационна група в МЗХГ ще обсъжда с агробизнеса договарянето на новата ОСП

Координационна група в Министерство на земеделието, храните и горите ще комуникира с бранша процеса по договаряне на новата Обща селскостопанска политика,  съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на среща със земеделски производители в град Бяла Слатина.

 Тя допълни, че оперативният ръководител и членовете на групата ще бъдат в непрекъсната връзка с бранша. Целта е да се предприемат най-полезните и адекватни мерки в процеса по изготвянето на документите по новата ОСП.

„В края на юли ще бъде направена първата о т поредицата ежемесечни срещи, на която браншът ще се информира за напредъка на всяка страна членка по преговорите на новата ОСП. .Искам заинтересованите страни  да са убедени, че има достатъчно откритост по темата“, допълни Танева. Тя посочи, че все още няма споразумение по многогодишната финансова рамка, но се очаква то да бъде постигнато до края на годината След това ще се пристъпи към финализирането и приемането на трите регламента, които ще определят правилата по новата ОСП.

Министър Танева посочи, че страната ни защитава позицията, която вече е дебатирана с бранша и е приета от Министерски съвет. Съгласно нея таваните на плащанията трябва да са въпрос на национално решение, да се запази и да се увеличи процентът на обвързаната подкрепа, както и да се запази националната преходна помощ. Десислава Танева информира, че стратегическият  анализ, който се изготвя от Института по аграрна икономика се доработва и в края на този месец ще бъде представен.

По-рано днес министър Танева участва в тържественото откриване на жътвата на ръжта в рамките на проекта „Хляб на мира“. Тя пожела напред във времето да има нови и по-млади лица и успешното развитие в сектора да продължи.

„Искам да поздравя производителите за обществената отговорност, която показват с участието си в този международен проект „Хляб на мира“.  Благодарение на земеделието във всички селски райони в страната има социален живот, надежда и млади хора, на които се осигурява работа. Тя подчерта,че земеделието е обществено ангажирано с това да бъде посланик на мира и добрата воля по света.

Официален партньор по Проекта за България от самото му начало е Националната асоциация на зърнопроизводителите. Традиционно всяка година представител на Асоциацията на зърнопроизводителите от различен регион на страната поема отглеждането на ръжта

На събитието присъстваха председателят на НАЗ Костадин Костадинов, кметът на Бяла Слатина инж.Иво Цветков и директорът на ОДЗ Враца Лора Лазарова.

 

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Вторник, 20 Февруари 2024

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции, заяви...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Понеделник, 19 Февруари 2024

163 фирми вече са заявили участие върху повече от 33 хиляди кв.м. изложбена площ     Шестнадесетото...

Компании, Събития, Анализи

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Шест български вина спечелиха приза „Златен ритон“ от Международната специализирана изложба ВИНАРИЯ 2024. Два...

Реколта, Пазари, Цени

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25% и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

Вторник, 20 Февруари 2024

Изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката...

Иновации, Обучение, Агросвят

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Международното изложение за плодове и зеленчуци Macfrut, което ще се проведе в Римини, Италия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.