56% от фирмите са инвестирали средства в дигитализация

Дигитализацията в бизнесотношенията е умерено напреднала. Oколо 60% от респондентите посочват, че при всички дейности обменят с техните партньори информация по дигитален път, 35% използват дигиталния обмен, но при малко на брой дейности с контрагентите си. Малък е делът на фирмите, които изобщо не се възползват от развитието на цифровите технологии и не общуват чрез тях със свои клиенти или доставчици – едва 5%. 

Според 68% от компаниите-респонденти дигитализацията вече е допринесла за подобряването на качеството на произвежданите от тях стоки или предоставяните услуги. Благодарение на нея при 43% от фирмите се отчита и по-малко количество използвани ресурси. Позитивен ефект от дигитализацията в насока увеличение на количеството на продадената продукция има при около една трета от фирмите – 32%. Приблизително 18% виждат, че с развитието и използването на дигитални технологии в бизнеса си, имат принос в намаляване на замърсяването на околната среда.

През последните 3 години над 56% от фирмите са инвестирали средства в дигитализация. Около 22% са на мнение, че наличните им технологии отговарят на бизнес нуждите им и не се е налагало да инвестират парични ресурси за цифровизация. Само за 10% дигитализацията не е сред приоритетите им и за това не са вложили финансови ресурси. Около 11% поради затруднения от финансов характер не са си позволявали инвестиции за иновации или дигитализация.

Според гражданското общество инвестициите в дигитализацията ще бъдат увеличени, ако има политики по отношение на данъчни облекчения, осигурено финансиране по проекти, както и наличие на добре развита цифрова инфраструктура.

 

Европейската комисия обяви 13-ото издание на конкурса за млади преводачи Juvenes Translatores

Европейската комисия обяви 13-ото издание на конкурса за млади преводачи  Juvenes Translatores, който се провежда в средни училища в цяла Европа. От 2 септември училища  от всички държави — членки на ЕС, ще имат възможност да се регистрират онлайн, за да могат учениците им да се състезават с младежи от цяла Европа.

 Тази година участниците ще трябва да преведат текст за ролята на младите хора при определянето на бъдещето на Европа. Европейският комисар Гюнтер Х. Йотингер, отговарящ за бюджета, човешките ресурси и писмените преводи, заяви: „В Европа имаме удоволствието да си общуваме на десетки различни  езици. Страхотно е, че младите хора оценяват ползите от изучаването на чужди езици и са жадни да научат повече. Приканвам ги да участват в тазгодишното издание на конкурса Juvenes Translatores и да покажат впечатляващите си езикови познания.“

Участниците ще могат да превеждат между всеки два от 24-те официални езика на ЕС  (552 възможни езикови комбинации). В миналогодишното издание на конкурса учениците използваха общо 154 езикови комбинации.

Регистрацията за училищата, която е първият от двата етапа на процеса на регистрация, ще може да се направи до 20 октомври 2019 г. на обяд. Формулярът за регистрация може да бъде попълнен на който и да е от 24-те официални езика на ЕС.

След това Европейската комисия ще покани 751 училища да продължат на следващия етап. Броят на участващите училища от всяка държава е равен на броя на местата, с които тя разполага в Европейския парламент, и тези училища ще бъдат избрани на случаен принцип от компютър.

След това избраните училища трябва да посочат между двама и петима ученици, които да участват в конкурса. Младежите могат да бъдат с каквато и да е националност, но трябва да са от една възрастова група — родени през 2002 г.

Конкурсът ще се проведе на 21 ноември 2019 г. едновременно във всички участващи училища. От тази година той ще се провежда онлайн.

Победителите — по един за всяка държава — ще бъдат обявени в началото на февруари 2020 г.Те ще получат наградите си през пролетта на 2020 г. на специална церемония в Брюксел.

По време на посещението си в белгийската столица средношколците ще имат възможност да се срещнат с хората, които оценяват техните преводи — преводачи от генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия — и да разговарят за работата с езици.

 

Контекст

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Комисията организира конкурса Juvenes Translatores (от лат. — млади преводачи) всяка година от 2007 г. насам. Целта му е да популяризира чуждоезиковото  обучение в училищата и да запознае младите хора с работата на преводачите.

 В него могат да участват ученици на възраст 17 години. Той се провежда в един и същи ден във всички избрани за участие училища в ЕС. През годините конкурсът е вдъхновил и окуражил някои от участниците да продължат да изучават езици в университета и да станат професионални преводачи. Конкурсът е и възможност да се изтъкне богатото езиково многообразие на Европа.

 

От 1 септември започва пробното преброяване на земеделските стопанства в страната

От 1 септември 2019 г., започва пробното преброяване на близо 3000 различни по размер и специализация земеделски стопанства в страната. Земеделските стопани ще имат възможността да въвеждат онлайн данните си сами до 10 септември  включително. От 11 септември до 11 октомври 2019 г. сведенията ще се събират чрез интервю, проведено от анкетьори или от експерти по агростатистика от  28-те Областни дирекции „Земеделие“.

След приемането на страната ни в ЕС това ще бъде трето преброяване, което има за цел да се видят производствените методи, мерките за развитие на селските райони и агроекологичните показатели.

Във всяка област в пробното преброяване ще участва поне по един анкетьор, който ще проведе интервюта с различен брой стопанства. Останалите анкети на включените в списъка земеделски стопанства ще бъдат проведени от експертите по агростатистика от Областните дирекции „Земеделие“.

В инфектираните с Африканска чума по свинете (АЧС) зони ще бъде приложен различен подход. В местата на обявена епидемия стопаните няма да бъдат посещавани на място за осъществяване на пробното преброяване. Интервютата ще се провеждат извън санитарните зони на стопанствата, като възможен вариант е земеделските стопани или техни представители да бъдат поканени в Областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ), Общинските служби по земеделие (ОСЗ) или административна сграда в населеното място за попълване на данните.

В пробното преброяване са включени общо 68 малки и големи населени места, най-малко по две от всяка административна област. Целта е да се проверят в реални условия организацията, провеждането, инструментариумът на преброяването и онлайн въвеждането на индивидуалните данни. Те ще даде насоки и ще покажат местата, на които анкетьорите и експертите трябва да насочат вниманието си при събирането на информацията при осъществяването на официалното преброяване през 2020 година. Финансирането на преброяването ще бъде осъществено основно с европейски средства. Европейските средства са до 75% от общия размер на разходите за преброяването.

Официалното преброяване ще се проведе в периода от 1 септември 2020 г. до 18 декември 2020 г.

 

Наръчник за регистрация на търговска марка или марка за услуги в Китай

 Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и Страните от Централна и Източна Европа е изготвил наръчник за регистрация на търговска марка.Информацията цели да мотивира и подготви младите хора в България да представят родни продукти от областта на земеделието в Китай.

За да получи изключителното право да използва търговска марка за своите стоки или услуги в производствената и стопанската си дейност в Китай, юридическо или физическо лице трябва да се обърне към служба Търговски марки. Подаването на документи за регистрация на търговска марка може да се направи самостоятелно или чрез агенция.

 Чуждите компании обикновено използват втория вариант – чрез агенция. Информация за агенциите, обработващи регистрации на търговски марки, може да бъде открита в интернет страницата на Службата за търговски марки към Държавната администрация за промишлеността и търговията

 

Винарският сектор очаква реколтата да бъде 150 милиона килограма грозде

 Гроздоберната кампания започна преди десетина дни с прибиране на белите сортове. На Север е малко по-лошо това, което ще приберем като количество и като качество на гроздето - може би беше обусловено от валежите, от градушките, от засушаването на отделни региони. В Южна България ситуацията е коренно различна, в положителен аспект – повече грозде и по-голяма захарност на гроздето. Това каза Красимир Коев,  изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното

Целият винарски сектор очаква реколтата да бъде отново около 150-153 милиона килограма грозде, както и през реколта 2018. В Русенско са пострадали лозови масиви на големи винарски предприятия и такива на самостоятелни лозари.В Североизточна България са може би най-големите поражения. Градушката на места унищожи до 100% лозови масиви

 Изпълнителната агенция по лозата и виното  e описалa щетите в цялата страна и хората ще бъдат подпомогнати.Износът на грозде също е започнал. Традиционно най-рано пристигат търговците от Румъния .Българските вина присъстват и в магазините на Централна и Западна Европа.  За САЩ са изнасяни над 1,5 млн. литра годишно в последните 4 години. Според Коев страната не е стигнала дори и 30% от възможния си капацитет за износ натам. Към Китай износът също се увеличава и натам пътуват над 5 - 5,5 млн. литра. Очаква се над три пъти да се увеличи и износът към Япония, след като бъдат премахнати митата към ЕС. Засилен износ има и към африканския континент

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Фермерите са изключени от консултациите по изготвяне на плановете за управление на риска от наводнения

Фермерите са изключени от консултациите по изготвяне на плановете за управление на риска от наводнения

Неделя, 03 Декември 2023

Българският фермерски съюз е възмутен, че представители на земеделските производители не са включени в...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

МЗХ и Институтът по животновъдство на Франция ще подпишат меморандум за сътрудничество

МЗХ и Институтът по животновъдство на Франция ще подпишат меморандум за сътрудничество

Понеделник, 16 Октомври 2023

Министерството на земеделието и храните и Институтът по животновъдство на Франция ще подпишат меморандум...

Компании, Събития, Анализи

Агрополихим и Солвей Соди на COP28 в Дубай с единствения по рода си екологичен проект SAPHIRRE

Агрополихим и Солвей Соди на COP28 в Дубай с единствения по рода си екологичен проект SAPHIRRE

Вторник, 05 Декември 2023

За първи път България ще участва със собствен щанд на световната климатична конференция Водещият производител...

Реколта, Пазари, Цени

БАБХ прави засилени проверки за качеството на рибата в търговската мрежа

БАБХ прави засилени проверки за качеството на рибата в търговската мрежа

Сряда, 06 Декември 2023

Българската агенция за безопасност на храните прави засилени проверки за качеството и произхода на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ изплати над 5 млн. лева на земеделските стопани, които бяха достигнали тавана по украинската помощ

ДФЗ изплати над 5 млн. лева на земеделските стопани, които бяха достигнали тавана по украинската помощ

Четвъртък, 07 Декември 2023

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 5 млн. лв. (5 009 527 лв.) на...

Иновации, Обучение, Агросвят

Трета демо точка на АгроХъб.БГ в Центъра по системна и растителна биология и биотехнология в Пловдив се открива на 16 ноември

Трета демо точка на АгроХъб.БГ в Центъра по системна и растителна биология и биотехнология в Пловдив се открива на 16 ноември

Вторник, 14 Ноември 2023

Официалното откриване на Демо точка “Наука” на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ в Центъра...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.