Заради сушата добивите на пшеница в област Сливен са с почти 50 % по-ниски в сравнение с миналогодишните

Заради сушата добивите на пшеница в област Сливен са с почти 50 % по-ниски в сравнение с миналогодишните, .Жътвата на пшеницата в Сливенско е приключила със среден добив от 242 кг/дка, докато година по-рано той е бил 485 кг/дка.

 Неблагоприятните климатични условия са довели до 100 % пропадане на общо 9 429 дка с пшеница в областта.При ечемика средният добив е 214 кг/дка, като на 100 % са пропаднали 523 дка във всички общини.

 Най-засегната е източната част на областта. При засети 20 067 дка с рапица, средният добив в региона е 191 кг/дка. Суховеят попари и надеждата за пролетниците. Жътвата на слънчогледа в района започна по-рано поради изсъхване на растенията.

Въпреки че слънчогледовите пити са узрели, стъблото на растението е изгоряло, съобщават земеделци. Тази година принудени да започнат по-ранна жътва на маслодайната култура се оказаха фермерите в Сливенско, Бургаско, Стара Загора, Ямбол и други области от Югоизточна България.

Експерти прогнозират добив от 100 кг/дка при нормално очакван такъв от 250 кг/дка.Според оценки на агрономи реколтата, засята в близост  до река Тунджа, ще е по-добра. Жегата и температурите до 40 градуса, както и липсата на солидни дъждове обаче са причина растенията да спират да пълнят семките в питите

НСИ: През август 2020 г. стопанската конюнктура в страната отбелязва положителна промяна

През август 2020 г. стопанската конюнктура в страната отбелязва положителна промяна за четвърти пореден месец, след като през април бизнес климатът се срина до най-ниско ниво от февруари 1997 г., когато беше в сила финансово-икономическата криза след управлението на кабинета "Виденов", показва последното проучване на Националният статистически институт

Подобрението на бизнес климата обаче е доста по-слабо от това през предходните няколко месеца и съответният показател продължава да остава далеч под неговото дългосрочно ниво след срива през март и април в резултат на въведените тогава строги ограничителни мерки за овладяване на коронавирусната пандемия.

Слабото подобрение през август се дължи най-вече на по-благоприятния бизнес климата в сферата на услугите при запазване на бизнес нагласите в промишлеността и строителството близо до юлските им нива и при влошаване в търговията на дребно.

Общият показател на бизнес климата се повишава през август с едва 0,5 пункта след растеж с 2,5 пункта през юли и силен отскок с 11,4 през юни и с 11,8 пункта през месец май. По този начин продължава да се заличава за четвърти пореден месец част от драматичния спад с близо 42 пункта през април, когато индексът се доближи на едва 4,4 пункта от рекордното си дъно от февруари 1997 година.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, остава на едно ниво за трети пореден месец, като се отчита известно подобрение на осигуреността на производствени поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца, отчита НСИ.

Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене от чужбина и от страната, въпреки че през последния месец се наблюдава намаление на тяхното негативно влияние.

По отношение на продажните цени промишлените мениджърите не предвижда повишение през следващите три месеца.

 

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе извънредно онлайн заседание, свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова.

В първа точка от дневния ред на извънредното заседание на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., внесен от Министерството на здравеопазването.

С предложените промени се предвижда да се създаде основание при неусвояване на бюджетните средства за 2020 г., същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период, които НЗОК/РЗОК е установила по посочения ред.

Социалните партньори постигнаха единодушна подкрепа по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

НСТС разгледа също така Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., внесен от Министерството на труда и социалната политика.

Със законопроекта се предлагат промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г. Те са част от пакета социално-икономически мерки на правителството във връзка с възникналата ситуация поради разпространението на COVID-19, чрез които се цели осигуряване на подкрепа на безработните лица в условията на пандемия.

Предлага се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 лв. на 12 лв. от 1 октомври 2020 г. Това увеличение ще засегне около 30 000 лица средно на месец, като допълнителният ресурс ще бъде близо 90 млн. лв. до края на 2020 г.

Предвижда се срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по  чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от предходното ползване) да се повиши от 4 на 7 месеца. Тази промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 2 млн. лв.

Общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 млн. лв. за 2020 г. Не е необходимо да бъде извършвана корекция в разходите на фонд „Безработица“, съответно на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване. С изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (изм., бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.), общият размер на разходите на фонд „Безработица“ бяха увеличени с 1 млрд. лв., като оценките за очакваното изпълнение на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване на база отчетни данни към 31 юли показват, че в края на годината ще са налице достатъчно средства за обезпечаване на увеличените разходи на фонда.

Членовете на НСТС постигнаха единодушна подкрепа по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

В трета точка от дневния ред на извънредното заседание на НСТС социалните партньори обсъдиха проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Предложените в проекта промени, договорени в Коалиционния съвет и одобрени от правителството, са част от социално-икономическите мерки за преодоляване на последиците от епидемичната криза. Предлага се увеличение с 30 на сто на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, както и на администрации със служители „на първа линия“, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица. Визират се администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други държавни институции, в дисонанс с обема на отговорностите им и прекия риск за здравето.

Предвижда се увеличението на основните месечни заплати на служителите в съответните администрации – с не повече от 30 на сто от досегашния размер, да влезе в сила от 1 август 2020 г.

Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по Проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. От работодателските организации АИКБ и БСК не подкрепят, а КРИБ и ССИ подкрепят по принцип, като дават препоръка за допълване на мотивите и предоставяне от страна на вносителите на ясни финансови разчети. От синдикалните организации – КНСБ и КТ „Подкрепа“ подкрепят проекта на ПМС, като дават конкретни бележки и предложения.

 

 

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание днес.

Съветът ще обсъди Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020, както и Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г.

На заседанието ще бъде разгледан също Проект на Постановление на Министерски съвет за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Фестивал на слънчогледа се провежда в Монтана

На изложението участват фермери, занаятчии, готвачи и производители на натурални храни. Те показват дърворезба, керамика, бижута и сувенири, а също продукти от мляко и месо, хляб, етерични масла, натурален мед, био-храни и др.

За ценителите на кулинарното изкуство организаторите предлагат традиционни ястия, които се приготвят на място - гозби с месо, зеленчуци, баници, гофрети, домашна лимонада и т.н. За доброто настроение на посетителите е предвидена ежедневна музикална програма, като на 30 Август от 20 часа концерт ще изнесе оркестър "Виво Монтана".

Фестивалът на слънчогледа се провежда за втора поредна година в края на лятото в Монтана. Негови организатори са общината, регионалната занаятчийска камара и местни фирми.
 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Вторник, 20 Февруари 2024

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции, заяви...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Понеделник, 19 Февруари 2024

163 фирми вече са заявили участие върху повече от 33 хиляди кв.м. изложбена площ     Шестнадесетото...

Компании, Събития, Анализи

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Шест български вина спечелиха приза „Златен ритон“ от Международната специализирана изложба ВИНАРИЯ 2024. Два...

Реколта, Пазари, Цени

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25% и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

Вторник, 20 Февруари 2024

Изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката...

Иновации, Обучение, Агросвят

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Международното изложение за плодове и зеленчуци Macfrut, което ще се проведе в Римини, Италия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.