ДФ „Земеделие“ изплати над 700 000 лева по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

     

 ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над 700 хил. лв. (706 893 лв.) на осем бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Най-голямото плащане, в размер на 418 756 лв., е преведено на кандидат, който изпълнява договор по мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за модернизация на предприятие за преработка на продукти от аквакултури. Средствата се влагат в изграждане на 3 фотоволтаични централи, соларна система за топла вода, система за видеонаблюдение и лекотоварен автомобил с хладилно оборудване. Чрез финансовата подкрепа на ЕС, дружеството ще оптимизира преработката на своята продукция при по-ниски производствени разходи.

ДФЗ – РА преведе близо 200 хил. лв. (189 517 лв.) безвъзмездна финансова помощ на пет местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Средства получиха МИРГ „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково“, МИРГ „Пазарджик“, МИРГ "Шабла – Каварна –Балчик ",МИРГ „Самоков“ и МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат". Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за второто тримесечие на 2021 година по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от  Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

Следващото плащане, в размер на близо 49 хил. лв. (48 700 лв.), е извършено към бенефициер по мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите – Сектор „Малки проекти”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за закупуване на автоматичен сепаратор за прясна водораслова биомаса и автоматична пакетираща машина за готова продукция. Чрез закупуването на високоефективно и модерно оборудване се очаква изпълнителят на проекта да повиши  ресурсната ефективност, конкурентоспособността и жизнеспособността на стопанството си.

Безвъзмездна финансова помощ от близо 50 хил. лв. (49 920 лв.) е изплатена и на Сдружение „Черноморски изгрев“. Бенефициерът изпълнява договор по мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара.“ Проектното предложение цели финансиране на дейностите от одобрения от министъра на земеделието, храните и горите План за производството и предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на сдружението. Дейностите са свързани с разходи за мониторинг, разработване на софтуерна система, както и провеждане на съпътстващи обучения и срещи.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

ЕК одобри изплащането на 10 млрд. евро на Испания от Плана за възстановяване

ЕК одобри изплащането на 10 млрд. евро на Испания от Плана за възстановяване

Събота, 04 Декември 2021

Европейската комисия одобри искането на Испания да получи 10 милиарда евро от Плана за...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Заместник-министър Събев: Необходими са извънредни мерки на ниво ЕС за свиневъдството

Заместник-министър Събев: Необходими са извънредни мерки на ниво ЕС за свиневъдството

Вторник, 16 Ноември 2021

България подкрепя искането за въвеждане на спешни извънредни мерки на ниво ЕС за сектора...

Компании, Събития, Анализи

БЪЛГАРСКИЯТ ДАВОС – ВЛАСТ, ЧУВАЙ!

БЪЛГАРСКИЯТ ДАВОС – ВЛАСТ, ЧУВАЙ!

Петък, 03 Декември 2021

На 14 декември 2021 в София Тех Парк, Powers Summit (https://show.us2.list-manage.com/track/click?u=b09480d5aff66a27e0c5ef763 id=9f8687c246 e=e9e9821f14)среща...

Реколта, Пазари, Цени

МЗХГ обявява конкурс за лого и слоган на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни

МЗХГ обявява конкурс за лого и слоган на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни

Петък, 03 Декември 2021

Министерството на земеделието, храните и горите обявява конкурс за избор на лого и слоган...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Сектор „Рибарство“ получи подкрепа от близо 1,7 млн. лева по ПМДР 2014 – 2020

Сектор „Рибарство“ получи подкрепа от близо 1,7 млн. лева по ПМДР 2014 – 2020

Четвъртък, 02 Декември 2021

ДФ „Земеделие“– Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе близо 1,7 млн. лв. (1 697...

Иновации, Обучение, Агросвят

BIOEASTsUP: онлайн дискусия, фокусирана върху добри практики за трансфер на технологии в областта на биоикономиката

BIOEASTsUP: онлайн дискусия, фокусирана върху добри практики за трансфер на технологии в областта на биоикономиката

Четвъртък, 02 Декември 2021

Проект BIOEASTsUP организира онлайн дискусия, фокусирана върху добри практики за трансфер на технологии в...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.