Европейският парламент гласува регламент за увеличаване на повторното използване на водата

         Недостигът на вода засяга все повече страни от ЕС

  • Очаква се увеличението на повторната употреба на отпадни води, да облекчи недостига при снабдяването с прясна вода
  • Земеделските стопани в ЕС ще имат на разположение повече вода за напояване, също и по време на горещини

За да се предотврати недостигът на вода в ЕС, днес Европейският парламент одобри регламента за повторно използване на водата.

Новият закон определя за първи път минималните изисквания на европейско ниво за използването на рециклирани води (т.е. пречистените отпадъчни води от градски пречиствателни станции) за селскостопански цели по безопасен начин, защитавайки хората и околната среда. Той беше приет без гласуване на откриването на пленарната сесия.

Новите правила имат за цел да гарантират по-широко използване на пречистените отпадъчни води с цел ограничаване на използването на вода от водни обекти и подземни води. Понижаването на нивата на подземните води, основно поради напояването в селското стопанство, но също и във връзка с промишленото използване и градското развитие, е една от основните заплахи за водната среда на ЕС.

„Днес бележим поредната важна стъпка за прехода към кръгова икономика за водните ресурси. С това ние даваме конкретни резултати за опазването на околната среда", заяви докладчикът Симона Бонафе (С&Д, Италия).

„Бихме могли потенциално да рециклираме годишно 6,6 милиарда кубически метра вода до 2025 г. в сравнение със сегашните 1,1 милиарда кубически метра. Това би изисквало инвестиция под 700 милиона евро и би ни позволило да използваме повече от половината от текущия обем вода, идваща от пречиствателните станции на ЕС, теоретично достъпни за напояване, като по този начин биха се спестили повече от 5% от директния добив от водни обекти и подземни води “, добави тя.

Приетите мерки влизат в сила на двадесетия ден след публикуването им в Официалния вестник на Европейския съюз и се прилагат три години след влизането в сила.

Според доклада на Европейската комисия относно прегледа на европейската политика спрямо недостига на вода и сушите, недостигът на вода се превръща във все по-голям проблем за много държави членки. Най-малко 11% от европейското население и 17% от територията му са засегнати от недостиг на вода. През лятото над половината от населението в средиземноморския регион е засегнато от недостиг на вода.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Делегацията на ЕП, посетила България, е загрижена за хуманното отношение към животните, изнасяни от ЕС

Делегацията на ЕП, посетила България, е загрижена за хуманното отношение към животните, изнасяни от ЕС

Четвъртък, 23 Септември 2021

  Изявление на г-жа Тили Мец (Зелени/ЕСА, Люксембург), председател на анкетната комисия на ЕП за...

Компании, Събития, Анализи

БАСЗЗ стартира собствено периодично издание „Алманах за земята“

БАСЗЗ стартира собствено периодично издание „Алманах за земята“

Четвъртък, 23 Септември 2021

   Изданието ще е полезно четиво за собствениците на земи и земеделците Българската асоциация на...

Реколта, Пазари, Цени

Правителството работи по изготвяне на конкретни мерки, които да преборят инфлацията и драстичния скок в цените

Правителството работи по изготвяне на конкретни мерки, които да преборят инфлацията и драстичния скок в цените

Четвъртък, 23 Септември 2021

Правителството работи по изготвяне на конкретни мерки, които да преборят инфлацията и драстичния скок...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Разглеждат още проекти за улици на общините по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Разглеждат още проекти за улици на общините по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Четвъртък, 23 Септември 2021

В Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) е назначена нова оценителна комисия, която да разгледа...

Иновации, Обучение, Агросвят

Златица е деветата община у нас, която ще опазва своите стари гори

Златица е деветата община у нас, която ще опазва своите стари гори

Вторник, 17 Август 2021

България се доказва като европейски лидер в защитата на своите вековни гори Златица стана деветата...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.