Иновациите: Цифрови решения за фермерите в Нидерландия

 Цифрово решение за дистанционно наблюдение за оптимизиране на  процесите на вземане на решения чрез съхраняване на данни и превеждането им в персонализирани съвети към фермерите. Това са задачите, по които работи Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Нидерландия от Регионалния клъстер „Северозападна Европа“. Това е темата на 16 брой на рубриката „Иновациите - бъдещето на агрохранителната верига“, която списание “Агробизнесът“ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Интегрирането на данни от дистанционно проучване, направено посредством различни спътници, дронове, машини и сензори, дава възможност на този Пилотен иновативен експеримент да разработи цифрова инфраструктура, базирана във фермата. Това дигитално решение съхранява, извлича и анализира информация, засягаща селскостопанското производство. В тази връзка експериментът адресира липсващото звено в дискусията, свързана с големите масиви от данни /Big Data/ и управлението на данните в самата ферма. Множеството от данни обаче е безполезно за фермерите, ако не са вградени във функционален контекст, който подкрепя практическото му приложение. Следователно екипът по проекта разработва прототип, улесняващ цифровизацията на селското стопанство и по-специално процесите, свързани с вземане на решения от фермерите и техните работници и служители.

 Дори преди данните от дистанционните датчици и машините да бъдат усвоени и превърнати в жизненоважни съвети и инструкции, този Пилотен иновативен експеримент оценява специфичните изисквания на участващите земеделски производители, за да предложи атрактивни пазарни инициативи и успешни решения. Тази оценка ще подобри съществено устойчивостта на производството, като същевременно свързва компоненти и компетенции на други пилотни експерименти в рамките на проекта SmartAgriHubs.

 16 брой на рубриката „Иновациите - бъдещето на агрохранителната верига“, която списание „Агробизнесът“ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на SmartAgriHubs и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Коронавирус Комисията приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

Коронавирус Комисията приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

Вторник, 07 Юли 2020

Комисията прие днес допълнителен пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор след...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Петък, 03 Юли 2020

Доходността на растениевъдния сектор зависи пряко от количеството и качеството на реколтата. Всеки регион...

Компании, Събития, Анализи

НА 10 ЮЛИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР: „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗА СТРАНАТА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ –  СПЕЦИФИКА ПРИ ТОРЕНЕ И СХЕМИ НА ЗАСАЖДАНЕ

НА 10 ЮЛИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР: „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗА СТРАНАТА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ – СПЕЦИФИКА ПРИ ТОРЕНЕ И СХЕМИ НА ЗАСАЖДАНЕ

Вторник, 07 Юли 2020

Уебинар се организира от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на Института...

Реколта, Пазари, Цени

Защита на европейските потребители:последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличиха значително

Защита на европейските потребители:последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличиха значително

Вторник, 07 Юли 2020

Днес Европейската комисия публикува последния си доклад относно системата на Комисията за предотвратяване или...

Иновации, Обучение, Агросвят

 Ева Майдел:Почти всеки бизнес вече възприема дигитализацията не просто като инструмент за растеж, а като разлика между оцеляването и фалита

Ева Майдел:Почти всеки бизнес вече възприема дигитализацията не просто като инструмент за растеж, а като разлика между оцеляването и фалита

Понеделник, 06 Юли 2020

Блокирането на икономиката заради пандемията от коронавиус направи така, че почти всеки бизнес вече...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.