Комисар Мария Габриел: Необходимост от координация, гъвкавост и стратегическа автономност по веригите на доставки са поуките за науката и иновациите от кризата


Българският еврокомисар Мария Габриел проведе втора видеоконференция с министрите отговорни за научните изследвания на държавите членки. В сегашния етап на постепенно излизане от кризата, предизвикана от COVID-19, и предприемане на действия към устойчиво възстановяване, във фокуса на дискусията бяха извлечените поуки в областта на научните изследвания и стъпките към изграждане на силно научноизследователско пространство с ползи за европейските граждани. В своето обръщение към министрите българският еврокомисар благодари за извършената съвместна работа в обединяване на усилията за изпълнение на плана за действие ERAvsCorona, приет на срещата от 7 април. Комисар Габриел наблегна на основните три поуки, извлечени от кризата. Те са свързани с координация на действията за намиране на ефективни решения в областта на диагностиката, лечението и ваксините срещу коронавируса, гъвкавостта в програмите за научни изследвания и иновации за бърз отговор при кризи, както и рамковите условия за осигуряване на интердисциплинарен подход. Мария Габриел сподели, че като част от световния маратон за реагиране на коронавируса, ЕК пое ангажимент в размер на 1 милиард евро по програма „Хоризонт 2020“. „По-голямата част от това финансиране е мобилизирано и проектите в изпълнение вече дават резултати, които са достъпни за всички”, заяви българският еврокомисар. Комисар Габриел информира министрите за представените на 27 май нова многогодишна финансова рамка с механизъм за възстановяване „NextGenerationEU“ в общ размер 1,85 трилиона евро. Те ще подпомогнат дълготрайното и устойчиво възстановяване на Европа. Следващата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа” (94.4 милиарда евро) е допълнително засилена с 13.5 милиарда евро чрез инструмента „NextGenerationEU“. „Ще използваме средствата за финансиране на жизненоважни научни изследвания в областта на здравеопазването, екологичния преход и цифровизацията. Убедена съм, че научните изследвания и технологичното
развитие са ключови за гарантиране на бъдещите работни места. Разгръщането на пълния потенциал на новите технологии, като например изкуствения интелект, при зачитане на европейските ценности и основните права, е европейският подход за устойчиво и справедливо общество”, коментира комисар Габриел. Акцент на дискусията с министрите беше изграждането на ефективно европейско пространство за научни изследвания. Мария Габриел информира за мерките предвидени в съобщението на ЕК относно бъдещето на европейското научноизследователско пространство, което предстои да бъде публикувано през месец юли. Те ще се базират на три основни направления - насоченост, приобщаване и свързаност.
Насочеността се изразява във фокусиране на публичните и частни инвестиции и иновационните екосистеми върху обещаващи области на въздействие при ефективен микс на политики. Приобщаването е свързано със създаването на отлични постижения в науката, което трябва да бъде допълнено с мерки за приобщаване на европейските граждани към резултатите от тях. Свързаността е ключова за изграждане на единен пазар на знания за гарантиране на ефективно и достъпно за всички разпространение на знания и научни резултати.
Комисар Габриел обърна внимание, че въз основа на тези направления ще продължи работата за изграждане на интегрирано и приобщаващо европейско пространство за научни изследвания. То трябва да гарантира по-тясно и по-ефективно сътрудничество между държавите-членки и хармонизиране на политиките за научни изследвания и иновации. „Обновеното европейско научноизследователско пространство трябва да намали разделението по отношение на европейските изследвания и иновации, така че всички граждани да имат достъп до резултатите и ползите, които науката може да им предостави. Водещите ни принципи са въздействието и добавената стойност за обществото”, заяви българският еврокомисар. Работата по укрепване на европейското научноизследователско пространство и свързването му с европейско пространство на образованието ще продължи по време на предстоящото Германско председателство на Съвета на ЕС.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Коронавирус Комисията приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

Коронавирус Комисията приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

Вторник, 07 Юли 2020

Комисията прие днес допълнителен пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор след...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Петък, 03 Юли 2020

Доходността на растениевъдния сектор зависи пряко от количеството и качеството на реколтата. Всеки регион...

Компании, Събития, Анализи

НА 10 ЮЛИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР: „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗА СТРАНАТА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ –  СПЕЦИФИКА ПРИ ТОРЕНЕ И СХЕМИ НА ЗАСАЖДАНЕ

НА 10 ЮЛИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР: „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗА СТРАНАТА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ – СПЕЦИФИКА ПРИ ТОРЕНЕ И СХЕМИ НА ЗАСАЖДАНЕ

Вторник, 07 Юли 2020

Уебинар се организира от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на Института...

Реколта, Пазари, Цени

Защита на европейските потребители:последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличиха значително

Защита на европейските потребители:последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличиха значително

Вторник, 07 Юли 2020

Днес Европейската комисия публикува последния си доклад относно системата на Комисията за предотвратяване или...

Иновации, Обучение, Агросвят

 Ева Майдел:Почти всеки бизнес вече възприема дигитализацията не просто като инструмент за растеж, а като разлика между оцеляването и фалита

Ева Майдел:Почти всеки бизнес вече възприема дигитализацията не просто като инструмент за растеж, а като разлика между оцеляването и фалита

Понеделник, 06 Юли 2020

Блокирането на икономиката заради пандемията от коронавиус направи така, че почти всеки бизнес вече...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.