Мария Габриел: Ролята на учителите е ключова в изграждането на устойчиви образователни системи

Над 1500 участници - министри, представители на Европейската комисия, експерти, учители и преподаватели, събра видеоконференцията „Учители и преподаватели на бъдещето – към „новото нормално". Тя бе организирана от Хърватското председателство на Съвета. Сред обсъжданите теми бяха водещата роля на учителите и преподавателите за подготовката за бъдещите работни места, възможностите за тяхното професионално развитие и иновативни подходи за образование и обучение.

Благодарение на учителите процесът на обучение по време на кризата успя да продължи. Тя ясно ни показа, че никоя технология не може да ги замени, а дистанционното обучение трябва да разглеждаме като допълващо прекия контакт на учителя с учениците. Сега трябва да инвестираме във възможности за повече достъп до обучения за умения и работа в цифрова среда, повече възможности за професионалното им развитие и за заслужено издигане престижа на учителската професия", заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриване на събитието.

Тя коментира основните предизвикателства пред образователните системи. Това са разликите в свързаност и инфраструктура, в достъпа до качествено дистанционно обучение и недостигът на цифрови умения за електронно обучение. Комисарят отбеляза предприетите от нея действия по време на кризата като платформата за електронно побратимяване eTwinning и портала за училищно образование School Education Gateway. Те ще продължат да подпомагат преподавателите чрез споделяне на добри практики за обучение и за използване на цифровите инструменти. Мария Габриел привлече вниманието и върху двете водещи инициативи, които ще представи през септември. Това са актуализираният план за действие в областта на цифровото образование и инициативата за изграждане на европейското образователно пространство. Те ще поставят европейските учители и преподаватели в основата на изграждането на устойчиви системи за образование и обучение, които да отговарят на съвременните предизвикателства и бъдат в унисон с изискванията на цифровата ера.

„С плана за действие в областта на цифровото образование ще поставим акцент върху развитието на цифровите умения и компетентности, независимо от социално-икономическия произход или възрастта. Той ще подкрепи и образователните системи за развитие на цифрови способности, инфраструктура и оборудване“, отбеляза Мария Габриел.

Българският еврокомисар представи детайли и на други свои инициативи, сред които се отличава създаването на „академии за учители“. Те ще изградят мрежа от образователни

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Коронавирус Комисията приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

Коронавирус Комисията приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

Вторник, 07 Юли 2020

Комисията прие днес допълнителен пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор след...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Петък, 03 Юли 2020

Доходността на растениевъдния сектор зависи пряко от количеството и качеството на реколтата. Всеки регион...

Компании, Събития, Анализи

НА 10 ЮЛИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР: „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗА СТРАНАТА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ –  СПЕЦИФИКА ПРИ ТОРЕНЕ И СХЕМИ НА ЗАСАЖДАНЕ

НА 10 ЮЛИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР: „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗА СТРАНАТА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ – СПЕЦИФИКА ПРИ ТОРЕНЕ И СХЕМИ НА ЗАСАЖДАНЕ

Вторник, 07 Юли 2020

Уебинар се организира от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на Института...

Реколта, Пазари, Цени

Защита на европейските потребители:последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличиха значително

Защита на европейските потребители:последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличиха значително

Вторник, 07 Юли 2020

Днес Европейската комисия публикува последния си доклад относно системата на Комисията за предотвратяване или...

Иновации, Обучение, Агросвят

 Ева Майдел:Почти всеки бизнес вече възприема дигитализацията не просто като инструмент за растеж, а като разлика между оцеляването и фалита

Ева Майдел:Почти всеки бизнес вече възприема дигитализацията не просто като инструмент за растеж, а като разлика между оцеляването и фалита

Понеделник, 06 Юли 2020

Блокирането на икономиката заради пандемията от коронавиус направи така, че почти всеки бизнес вече...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.