Защита на европейските потребители:последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличиха значително

Днес Европейската комисия публикува последния си доклад относно системата на Комисията за предотвратяване или ограничаване на продажбата на опасни продукти на пазара, т. нар. „система за бърз обмен на информация“. От доклада става ясно, че броят на действията, предприети от компетентните органи вследствие на сигнал, се увеличава всяка година, като достига 4 477 през2019 г. в сравнение с 4050 през 2018 г.Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс заяви: Системата за бърз обмен на информация функционира 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, съхранявайки информационния поток и безопасността на нашия единен пазар.Както видяхме от доклада за2019 г., действията за защита на потребителите от опасни продукти и потенциални вреди достигат рекордно ниво. Освен това Комисията работи с държавите членки за увеличаване на изпитванията на продуктите. Тази дейност доведе до отбелязването като опасни чрез системата за бърз обмен на информация от края на миналата година досега на още 75 продукта.Основни констатации в доклада През 2019 г. органите от 31 участващи държави в системата за бърз обмен на информация(държавите — членки на ЕС, плюс Обединеното кралство, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)обмениха чрез системата 2 243 сигнала за опасни продукти, което доведе до предприемането на4 477 последващи действия. Това представлява увеличение с 10 % спрямо миналата година и с63 % от 2015 г. насам. Действия, предприети в резултат на изземането или унищожаването на продукт от дистрибутори и търговци на дребно, преди да достигнат до потребителите, за да се изтеглят от потребителите продукти, които не са безопасни.Според представения днес доклад играчките представляват продуктовата категория, за която са подадени най-много сигнали (29 % от всички сигнали), следвани от моторните превозни средства (23 %), електрическите уреди и оборудването (8 %). Голям брой сигнали са подадени и за категориите на козметичните продукти, облеклото, текстилните изделия и модните артикули, както и за продуктите за грижа за детето и оборудването за деца.Рисковете, за които са подадени най-много сигнали, са свързани с продукти, причиняващи наранявания (27 %), като фрактури или сътресения. Вторият най-често сигнализиран проблем есвързан с химичните компоненти в продуктите (23 %), следван от рисковете от задавяне при децата (13 %).Въпреки че не са обхванати от доклада за 2019 г., редица нови сигнали са регистрирани от началото на пандемията от коронавируса. До 1 юли има 63 сигнала за предпазни маски за лице, 3сигнала за защитни костюми, 3 сигнала за дезинфектанти за ръце и 3 сигнала за ултравиолетови лампи („палки за дезинфекция“). Между 1 март и 1 юли бяха предприети 10 последващи действия във връзка с предпазни маски за лице, а едно — във връзка с дезинфектант за ръце, което доведе до по-нататъшно хармонизиране на мерките срещу тези продукти и по този начин подобри защитата на потребителите в цяла Европа.Координирано изпитване на продукти Днес Комисията публикува и резултатите от координираните действия за безопасност на продуктите (CASP). Тази работа, която включваше съвместното изпитване на продукти от Европейската комисия и избраните от държавите членки европейски органи, доведе до проверка на безопасността на 652 продукта. Продуктите, избрани за изпитване от държавите членки,включваха лични транспортни средства, меки плюшени играчки, зарядни устройства, батерии,детски седалки за велосипеди и играчки тип желе (слайм). 38 % от всички изпитвани продукти неса в съответствие с конкретни аспекти на законодателството на ЕС в областта на безопасността.За 11 % от продуктите — 75 продукта — бе установено, че представляват сериозен риск запотребителите. Например, докато всички изпитвани седалки за велосипеди представиха някакъввид риск, само в 8 % от случаите те бяха сериозни. По категории, меките плюшени играчки показаха най-висок процент на сериозен риск — 68 %, докато батериите показаха най-малко сериозни рискове (1 %). При извършване на тази работа, ако бъде установено, че даден риск е сериозен, информацията за продукта се въвежда в системата за бърз обмен на информация, за дасе предотврати разпространението на опасни продукти на пазара.Следващи стъпки Комисията ще продължи да модернизира системата за бърз обмен на информация, за да насърчи потребителите да правят справки в базата данни на сигналите и да вземат сигурни решения за покупка. Това включва актуализиране на уебсайта за потребителите и предприятията, както иконкретния инструмент, използван от държавите членки за изпращане на сигнали.Координираните действия за безопасност на продуктите се организират всяка година.Тазгодишните дейности — CASP 2020 — започнаха в началото на годината. Те включват изпитвания на продукти (като играчки, бижутерийни изделия, съоръжения за игра за използване на открито в домашни условия, кабели, малки кухненски отоплителни уреди, бебешки гнезда и седалки за автомобили за деца), оценка на риска, онлайн надзор на пазара, сътрудничество с митниците, събирането на данни за наранявания и злополуки, както и комуникационни кампании.В контекста на пандемията от коронавирус Комисията също така отправя конкретна покана за представяне на продукти, свързани с вируса. Съвместната работа, която ще бъде подобна на работата, извършвана за продукти, които не са свързани с коронавирус, ще обхване полумаски за лице, дезинфектанти за ръце и ръкавици и, и се очаква да започне преди средата на юли 2020 г.Понастоящем се определят приоритетите за CASP 2021.От 2003 г. насам чрез системата за бърз обмен на информация се гарантира, че всички държави членки и Европейската комисия се уведомяват своевременно за опасните нехранителни продукти,иззети и/или изтеглени от пазара където и да е в Европа. По този начин навсякъде в ЕС могат да бъдат предприети подходящи последващи действия.Системата за бърз обмен на информация има специален публично достъпен уебсайт Safety Gate(портал за безопасност), на който се публикуват седмични актуализации на сигналите, подадени от участващите в системата национални органи. Благодарение на модернизирането на системата специфичните предупреждения могат да бъдат приоритизирани и обработвани веднага при пристигането им, като например сигнали за опасни предпазни маски през април 2020 г.Предприятията могат също да използват специалния бизнес портал Business Gateway, за да уведомяват бързо и ефективно националните органи за продукт, който са пуснали на пазара иможе да е опасен.Друго действие за защита на потребителите е Декларацията за безопасност на продуктите ProductSafety Pledge, в която се определят конкретни доброволни действия, които надхвърлят вече установеното в законодателството на ЕС. Седем онлайн места за търговия вече подписаха това споразумение за сътрудничество с държавите членки за отстраняване на опасните продукти от своите уебсайтове. Дружеството Wish.com наскоро се присъедини към инициативата.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заминава на посещение в Бейрут

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заминава на посещение в Бейрут

Петък, 07 Август 2020

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заминава на посещение в Бейрут, за да покаже...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Четвъртък, 30 Юли 2020

 Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на...

Компании, Събития, Анализи

Франция е акцент на деветото издание на Фестивала на виното и културното наследство "Августиада"

Франция е акцент на деветото издание на Фестивала на виното и културното наследство "Августиада"

Неделя, 09 Август 2020

Франция е акцент на деветото издание на Фестивала на виното и културното наследство "Августиада",...

Реколта, Пазари, Цени

Средната цена на палмовото масло продължава да се покачва

Средната цена на палмовото масло продължава да се покачва

Събота, 08 Август 2020

 FOB цените на зърнените култури в Черноморския регион вървят надолу,но забавянето  на жътвата в...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Четвъртък, 06 Август 2020

От 24 август до 31 август ще се приемат заявления за предоставяне на финансова...

Иновации, Обучение, Агросвят

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Неделя, 09 Август 2020

Фондът за иновации на Европейската комисия обяви началото на първи етап за набиране на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.