Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси ще предостави подкрепа за изграждането на нова специализирана болница за деца в България

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), финансирана от Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, ще подпомогне община Бургас в България с цел улесняване на изготвянето на проект за изграждане на първата болница за деца в страната.Изграждането на новата болница е неотменна част от инвестиционната програма на община Бургас за периода 2020—2023 г. и освен това се смята от Министерството на здравеопазването за важен елемент от стратегията на страната в областта на здравеопазването. Новата болница ще посрещне здравните нужди на децата и младежите в гр. Бургас — един от най-бързоразвиващите се градове в България.Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: “Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси е основен елемент от Плана за инвестиции за Европа. Финансирането на проекта е основната цел, а понякога, за да се подпомогне това финансиране, организаторите на проекти се нуждаят от техническа помощ, за да подготвят плановете си. С подкрепата на Консултантския център в скоро време община Бургас ще се гордее с първата болница за деца в България, нещо, което си заслужава да се отпразнува.”Заместник-председателят на ЕИБ Лиляна Павлова, която отговаря за консултантските услуги на ЕИБ, заяви: „Предоставянето на консултантска подкрепа от банката на ЕС ще бъде отрешаващо значение за отключването на инвестициите в сектора на здравеопазването в България. Освен това тази подкрепа идва в решаващ момент, след кризата с COVID-19, и особено ме радва фактът, че ще можем да подкрепим един от най-големите градове в България,за да осигури за своите граждани най-съвременната здравна инфраструктура. Подкрепата на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси е добър пример за това как ЕИБ може да обедини експертния опит на собствените и местните консултанти, за да се справи сдадено дългосрочно предизвикателство в дадена държава членка и да спомогне за представянето на проект, който представлява интерес за инвестиране“.Кметът на Бургас Димитър Николов заяви: „Основна цел на администрацията на гр. Бургас е постоянно да подобрява качеството на живот на нашите граждани. Настоящото партньорство между община Бургас и Европейската инвестиционна банка е отлична възможност да продължимтези усилия, защото ни помага за инвестиции в един основен за развитието на общината сектор— детското здравеопазване. Изграждането на детска болница, която ще подобри грижите за децата, е важно не само за Бургас, но и за целия Югоизточен регион. Тя ще позволи на медицинските специалисти да помагат на децата с различни медицински проблеми и ще елиминира риска от тяхното транспортиране до по-големи болници в София. Важно е да се подчертае също така, че здравното заведение ще бъде в тясна връзка с Медицински факултет на университет „Проф. д-р Асен Златарев“, което от своя страна е значима стъпка към постигане наедна друга наша стратегическа цел — да превърнем Бургас в център на качествено и ефективно медицинско образование и наука. С подкрепата си за нашия проект Европейската инвестиционна банка доказва за пореден път ролята си на двигател на прогреса в общностите. А ние от своя страна сме сигурни в добрия резултат за бъдещето на общината, защото благодарение на партньорството, под което днес полагаме подписи, ние ще се учим от най-добрите!“Благодарение на консултантската подкрепа от страна на ЕИБ и на международни експерти консултанти общината ще получи цялостно проучване за осъществимост, включващо функционално планиране и предварителни проекти за болницата, в съответствие с най-добрите международни практики и стандарти. Наред с това предоставянето на консултантска подкрепаще бъде от решаващо значение за отключването на достъпа до финансиране за този амбициозен проект, в т.ч. евентуално от европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕИБ (врамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции).

Новото съоръжение ще бъде от особено значение за региона поради концентрацията в него на утвърдени здравни заведения и образователни програми. Проектът, който трябва да бъде завършен до 2024 г., ще подпомогне също така икономическия растеж и ще спомогне за създаването на работни места за специалисти, като ще привлече повече инвестиции в този ключов за българската икономика сектор.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на Европейския съюз. Тя е институцията на ЕС за дългосрочно кредитиране и е единствената банка, която представлява интересите на държавите — членки на ЕС, и се притежава от тях. Тя предоставя дългосрочно финансиране застабилни инвестиции, за да допринесе за постигането на целите, залегнали в политиките на ЕС.ЕИБ работи в тясно сътрудничество с другите институции на ЕС за прилагането на политиките на ЕС. Като най-големият в света многостранен заемополучател и заемодател по размер на заеми,ЕИБ предоставя финансови средства и специализирани познания за солидни и устойчиви инвестиционни проекти, които допринасят за развитието на целите на политиката на ЕС. Над90% от нейната дейност се съсредоточава в Европа, но тя подкрепя и външната политика на ЕС и политиката на ЕС за развитие.Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси представлява партньорство между групата на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия в рамките на Плана за инвестиции за Европа. Консултантският център има за цел да действа като единственаточка за достъп до различни видове консултантски услуги и услуги за техническа помощ. Той подкрепя набелязването, подготовката и разработването на инвестиционни проекти в целия ЕС.Неговите консултанти работят пряко с организаторите на проекти, за да подготвя тперсонализиран консултантски пакет в подкрепа на инвестиционните проекти.Консултантският център помага на организаторите на проекти в сектора на здравеопазването данабелязват, подготвят и осъществяват повече инвестиции с цел повишаване на устойчивостта на европейските общества.Планът за инвестиции за Европа, известен още като „планът „Юнкер“, е сред водещите приоритети на Европейската комисия. Той е насочен към насърчаване на инвестициите за създаване на работни места и постигане на растеж чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти.Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основният стълб на плана „Юнкер“ и предоставя гаранции за първа загуба, като дава възможност на ЕИБ да инвестира в повече проекти, които често са съпътствани от по-големи рискове. Проектите и споразуменията,одобрени за финансиране по ЕФСИ, вече надхвърлиха заложената в него цел да се мобилизират инвестиции с размер 500 милиарда евро шест месеца по-рано от заложения срок, катопривлякоха 514 милиарда евро до юни 20

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заминава на посещение в Бейрут

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заминава на посещение в Бейрут

Петък, 07 Август 2020

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заминава на посещение в Бейрут, за да покаже...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Четвъртък, 30 Юли 2020

 Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на...

Компании, Събития, Анализи

Франция е акцент на деветото издание на Фестивала на виното и културното наследство "Августиада"

Франция е акцент на деветото издание на Фестивала на виното и културното наследство "Августиада"

Неделя, 09 Август 2020

Франция е акцент на деветото издание на Фестивала на виното и културното наследство "Августиада",...

Реколта, Пазари, Цени

Средната цена на палмовото масло продължава да се покачва

Средната цена на палмовото масло продължава да се покачва

Събота, 08 Август 2020

 FOB цените на зърнените култури в Черноморския регион вървят надолу,но забавянето  на жътвата в...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Четвъртък, 06 Август 2020

От 24 август до 31 август ще се приемат заявления за предоставяне на финансова...

Иновации, Обучение, Агросвят

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Неделя, 09 Август 2020

Фондът за иновации на Европейската комисия обяви началото на първи етап за набиране на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.