Първа среща по проекта GRAINEFIT

Състоя се първата среща по проект GRAINEFIT. Във видеоконферентната връзка участваха представители на  всички партньорски организации  Институт по полски и зеленчукови култури  и  Институт по хранителни технологи от Нови Сад, Сърбия и АБИ, София и ИРГР, Садово от България.

Целта на проекта е опазване, оценка и реинтродуциране на стари местни форми и сортове и генетични ресурси от житни видове. Ще се оценява устойчивостта им към биотичните и абиотичните стресови фактори, стабилността на добивите при ниски вложения (ниски торови норми и пестициди) и пригодността им за отглеждане при променящите се климатични условия.  Ще се популяризират хранителните продукти от тях, за да бъдат припознати като традиционни местни храна с възможности за генериране на допълнителни приходи и ограничаване на бедността в уязвимите селски райони.

Чрез реализирането на проекта ще бъдат обучени и подпомогнати фермерите в  поддържането, размножаването, отглеждането, съхраняването и споделянето на генетичното разнообразие от недостатъчно използвани стари местни форми и сортове  пшеница, ечемик, овес и ръж. Очаква се проектът да спомогне за: получаване на добавена стойност от местните сортове чрез популяризиране и разширяване и разнообразяване на пазара  с традиционни зърнени продукти; засилване на сътрудничеството с научни организации, неправителствени и правителствени структури; задълбочаване на научните изследвания и разширяване на сътрудничеството между водещи изследователски институции в Сърбия и България в областта на растителните генетични ресурси.

Проектът съответства на някои от основните цели на ООН (ФАО) за глобално устойчиво развитие: постигане на продоволствена сигурност; подобрено хранене и насърчаване на  устойчиво земеделие; осигуряване на приобщаващо и качествено образование;  равнопоставеност на половете; насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж; заетост и достоен труд за всички; ограничаване на бедността; борба с изменението на климата и неговите въздействия; намаляване и ограничаване на загубите на биоразнообразие, насърчаване на приобщаващите общества и активизиране на глобалното партньорство за устойчиво развитие.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Премиерът Борисов: 10 милиона лева от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане на туристическия сектор

Премиерът Борисов: 10 милиона лева от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане на туристическия сектор

Понеделник, 03 Август 2020

10 милиона лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Четвъртък, 30 Юли 2020

 Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на...

Компании, Събития, Анализи

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали – домакин на семинар за култивирането и преработката на бял риган от земеделски производители

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали – домакин на семинар за култивирането и преработката на бял риган от земеделски производители

Вторник, 04 Август 2020

 В Опитното поле на Опитната станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) –Кърджали се...

Реколта, Пазари, Цени

Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци  и плодове

Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци и плодове

Понеделник, 03 Август 2020

През време на кризата от КОВИД-19, Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци,плодове...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

   Кредити за над 500 000 лева получиха пчеларите по НПП

Кредити за над 500 000 лева получиха пчеларите по НПП

Понеделник, 03 Август 2020

Държавен фонд „Земеделие“ одобри всички подадени заявления за кредити от кандидатите с одобрени проекти...

Иновации, Обучение, Агросвят

Atlas Agro Science е победителят в българския финал на EIT Food Innovation Prizes

Atlas Agro Science е победителят в българския финал на EIT Food Innovation Prizes

Петък, 24 Юли 2020

5000 евро, участие в големия международен финал и безценно менторство и контакти очакват най-обещаващия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.