.План за действие на ЕС относно трафика на огнестрелни оръжия за периода 2025—2020

Защо е нужен нов план за действие?

 От 2009 г. 23 масови престрелки са убили 341 души в Европа.Крайните десни активисти са все повече под светлината на прожекторите за натрупването на такива оръжия.В същото време се смята, че 35 милиона незаконни огнестрелни оръжия са в ръцете на цивилни в ЕС.Информацията за тази заплаха е непълна и не разчита на солидни, съпоставими данни.В зона без вътрешни граници ЕС играе активна роля срещу тази опасност.Въпреки това, правният контрол на огнестрелни оръжия, както и полицейското сътрудничество и разследванията срещу трафика на оръжия трябва да бъдат подобрени. Новите заплахи и начините за справяне с тях, които трябва да бъдат разгледани, включват

:·Трафик на огнестрелни оръжия в ЕС чрез бързи пратки;

  • Контрабанда чрез автомобили и автобуси, известна като „ant-trade“;
  • Внос и трансфер в рамките на ЕС на алармени и сигнални оръжия, които лесно могат да бъдат превърнати в смъртоносни огнестрелни оръжия;
  • Останали законодателни несъответствия между държавите членки, тъй като някои оръжия все още са свободно достъпни (например оръжия „Флобер“, първоначално предназначени за развлекателна стрелба на закрито);
  • Внос на частично готови оръжия, които се сглобяват у дома и 3D принтиране на огнестрелни оръжия (за полимерни или дори метални части)

 Какво е ново, в сравнение с предишните планове за действие?

 Комисията предлага да се определят показатели за ефективност за ЕС и държавите членки, вдъхновени от разработените от партньорите от Западните Балкани най-добри практики. Те се отнасят по-специално до съответствието на националното законодателство с правото на

ЕС, както и до броя конфискации на огнестрелни оръжия, на случаите и присъдите за трафик на огнестрелни оръжия, на лицензите за износ и проверките на пратки, на броя създадени координационни звена за огнестрелни оръжия и броя на оръжията -предадени, легализирани, дезактивирани или унищожени и т.н.По отношение на сътрудничеството между ЕС и Югоизточна Европа, Комисията предлага рационализирана структура на координация, за да могат държавите и международните организации да подкрепят дейности в Югоизточна Европа. Това трябва да избягва някои от съществуващите припокривания и да гарантира по-добра информация за всички партньори.

 Съществува ли припокриване между настоящия план за действие и Пътната карта за устойчиво решение за незаконното притежаване, злоупотребата и трафика на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях в Западните Балкани до 2024 г.?

 Не. Настоящият план за действие включва в рамката на ЕС междуправителствената инициатива на Пътната карта за Западните Балкани от 2018 г. Това интегриране е в отговор на настойчиво искане от страна на всички партньори (вж. по-специално заключенията на Съвета от 5 юни 2020 г. относно засилването на сътрудничеството с партньорите от Западните Балкани в областта на миграцията и сигурността).Планът осигурява легитимност на инициативата на равнище ЕС и създава възможност за опростяване на процесите и засилване на координацията между всички участници.В него също така се подчертава важността на трафика на огнестрелни оръжия за вътрешната сигурност на ЕС, като планът надхвърля подходите на външната политика. Настоящият план за действие не засяга начина, по който партньорите от Западните Балкани са започнали да прилагат Пътната карта и да докладват по нея, което остава непроменено.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Премиерът Борисов: 10 милиона лева от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане на туристическия сектор

Премиерът Борисов: 10 милиона лева от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане на туристическия сектор

Понеделник, 03 Август 2020

10 милиона лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Четвъртък, 30 Юли 2020

 Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на...

Компании, Събития, Анализи

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали – домакин на семинар за култивирането и преработката на бял риган от земеделски производители

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали – домакин на семинар за култивирането и преработката на бял риган от земеделски производители

Вторник, 04 Август 2020

 В Опитното поле на Опитната станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) –Кърджали се...

Реколта, Пазари, Цени

Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци  и плодове

Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци и плодове

Понеделник, 03 Август 2020

През време на кризата от КОВИД-19, Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци,плодове...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

   Кредити за над 500 000 лева получиха пчеларите по НПП

Кредити за над 500 000 лева получиха пчеларите по НПП

Понеделник, 03 Август 2020

Държавен фонд „Земеделие“ одобри всички подадени заявления за кредити от кандидатите с одобрени проекти...

Иновации, Обучение, Агросвят

Atlas Agro Science е победителят в българския финал на EIT Food Innovation Prizes

Atlas Agro Science е победителят в българския финал на EIT Food Innovation Prizes

Петък, 24 Юли 2020

5000 евро, участие в големия международен финал и безценно менторство и контакти очакват най-обещаващия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.