НСИ: Износът на стоки от България за трети страни намалява

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.5% и е на стойност 11 990.3 млн. лева, съобщиха от НСИ. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 54.1% от износа за трети страни.

През август 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 25.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 323.8 млн. лева.

През периода януари - август 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход"(56.1%) и "Храни и живи животни" (14.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (54.6%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август 2020 г. намалява с 12.8% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 14 593.4 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. През август 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 9.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 737,4 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (66.7%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (37.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (50.4%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2020 г. е отрицателно и е в размер на 2 603.1 млн. лева. През август 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 413.6 млн. лева.

През периода януари - август 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 35 230.5 млн. лв., което е с 8.4% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. През август 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 115.6 млн. лв. и намалява с 15.1% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 37 796.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 12.6% по-малко спрямо същия период на 2019 година. През август 2020 г. общият внос на стоки намалява с 10.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 546.0 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2020 г. и е на стойност 2 565.5 млн. лева. През август 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 430.4 млн. лева.

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

ДОКЛАД ОТНОСНО ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕТО НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ НА ЕС С ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО

ДОКЛАД ОТНОСНО ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕТО НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ НА ЕС С ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО

Сряда, 04 Август 2021

Европейската комисия представя днес 4-ия си доклад относно наблюдението на безвизовия режим на ЕС...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

  В България има констатиран случай на вирус по доматите, известен като ToBRFV

В България има констатиран случай на вирус по доматите, известен като ToBRFV

Петък, 30 Юли 2021

Българската страна е уведомила  европейската междуправителствена организация за растителна защита, че в България има...

Компании, Събития, Анализи

Видеоконференция за насърчаване на търговията със селскостопански продукти и морски дарове от Южен и Централен Виетнам 2021 г.

Видеоконференция за насърчаване на търговията със селскостопански продукти и морски дарове от Южен и Централен Виетнам 2021 г.

Понеделник, 02 Август 2021

Конференцията ще се проведе онлайн в платформата ZOOM (безплатно) с пленарна сесия на 6...

Реколта, Пазари, Цени

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Сряда, 04 Август 2021

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

Четвъртък, 22 Юли 2021

Представители на общините от селските райони бяха запознати как по-ефективно, технически и финансово да...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Вторник, 13 Юли 2021

75 000 евро безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския съвет по иновациите за стартиращи високотехнологични...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.