Парламентът ще очертае приоритетите си за бъдещия законодателен акт за цифровите услуги

Исканията на евродепутатите относно регулирането на цифровите услуги, включително онлайн платформите и пазарите, ще бъдат обсъдени в понеделник и гласувани в сряда.

 С предстоящия законодателен акт за цифровите услуги Европейският съюз има за цел да оформи цифровата икономика не само на равнището на ЕС, но и да определи стандартите за останалия свят, както направи в областта на защитата на данните.

В два отделни доклада по „законодателна инициатива“, комисията на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO)  и комисията на ЕП по правни въпроси (JURI) призовават Европейската комисия да разгледа и преодолее настоящите недостатъци в онлайн средата в своя пакет за DSA, който трябва да бъде представен до края на годината.

 И дветекомисии изискват задължителен механизъм за „уведомяване и действие“ за справяне с незаконното съдържание онлайн. Евродепутатите от комисията по вътрешния пазар също така искат онлайн пазарите да бъдат правно задължени да бъдат прозрачни и да споделят информация с ползвателите, като например относно опасни продукти, продавани онлайн, по-строги правила за защита на потребителите и ефективни мерки за правоприлагане и надзор, наред с други изисквания. Освен това трябва да бъдат предложени специфични правила за предотвратяване (а не само за отстраняване) на пазарните неефективности, причинени от големи платформи.

 Комисиятапоправнивъпросипризовавазаправнаяснотазаплатформитеигаранциизазащитанаосновнитеправанапотребителите, включителнодостъпдосъдебназащитаипо-строгиправилазасправянесвредносъдържаниекато напримерфалшивитеновини. Евродепутатите същотакаискатпотребителитедаиматпо-голямконтролвърхутова, коетовиждатонлайн (включителнодамогатдасеоткажатотпрепоръчаносъдържание), по-малко инванзивни таргетираниреклами, по-прозрачносъбираненаданнииевропейскаструктуразанаблюдениеиналаганенаглоби.

 Трета, незаконодателна резолюция на комисията по граждански свободи (LIBE) е съсредоточена върху въпросите, свързани с основните права, и призовава премахването на съдържанието да бъде „добросъвестно, пропорционално и недискриминационно“, за да се гарантира свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, както и неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Евродепутатите също така посочват, че микротаргетирането въз основа на уязвимостта на хората е проблематично, както и разпространението на изказвания, подбуждащи към омраза, и дезинформация, като искат прозрачност на политиките наизвличане на печалби на онлайн платформите.

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС по инструмента SURE

Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС по инструмента SURE

Сряда, 21 Октомври 2020

Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС на стойност 17 милиарда...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Институт по животновъдни науки - Костинброд на 70 години

Институт по животновъдни науки - Костинброд на 70 години

Вторник, 20 Октомври 2020

През настоящата 2020 година се навършват 70 години от създаването на Института по животновъдни...

Компании, Събития, Анализи

Онлайн бизнес събитие България - Иракски Кюрдистан

Онлайн бизнес събитие България - Иракски Кюрдистан

Вторник, 20 Октомври 2020

БTПП  и Търговско-промишлената палата на Ербил, Автономен иракски район Кюрдистан, организират онлайн събитие за...

Реколта, Пазари, Цени

Фермери, които не са платили вноските си навреме няма да имат право да ползват земята

Фермери, които не са платили вноските си навреме няма да имат право да ползват земята

Четвъртък, 15 Октомври 2020

Фермери, които не са платили вноските си навреме няма да имат право да ползват...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Allianz за пореден път e номер 1 застрахователен бранд в света в класацията BestGlobalBrands на Interbrand

Allianz за пореден път e номер 1 застрахователен бранд в света в класацията BestGlobalBrands на Interbrand

Сряда, 21 Октомври 2020

  Класацията потвърждава нарастващата сила на бранда Allianz и нейното значение в живота на хората Устойчивостта...

Иновации, Обучение, Агросвят

Уеб базирана платформа ще проследява движението на ПРЗ от производителя до крайния потребитeл

Уеб базирана платформа ще проследява движението на ПРЗ от производителя до крайния потребитeл

Вторник, 20 Октомври 2020

Уеб базирана платформа ще проследява движението на продуктите за растителна защита (ПРЗ) от производителя...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.