Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС по инструмента SURE

Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС на стойност 17 милиарда евро по инструмента SURE, за да подпомогне защитата на работните места и за да запазят хората работата си. Емисията се състои от две акции - първата на стойност 10 милиарда евро с падеж през октомври 2030 г., а втората от 7 милиарда евро с падеж през 2040 г. Имаше много силен инвеститорски интерес към този инструмент с висок рейтинг, а записаните облигациите бяха в 13пъти по-голям обем от предложения, което доведе до благоприятни ценови условия и за двете облигации.Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: За пръв път в историята Комисията емитира на финансовите пазари социални облигации, за да набере средства, които ще помогнат на хората да останат на работа. Тази безпрецедентна стъпка съответства на предизвикателствата, наложени от изключителните времена, в които живеем. Не пестим усилия за запазване на заетостта в Европа. Радвам се, че тежко засегнатите от кризата държави бързоще получат подкрепа по инструмента SURE.Европейският комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията, заяви: С тази операция Европейската комисия направи първа стъпка, за да се нареди сред главните участници на световните капиталови пазари за дългови инструменти. Силният инвеститорски интерес и благоприятните условия, при които облигациите бяха емитирани, са допълнително доказателство за огромния интерес към облигациите на ЕС. „Социалният“ аспект на емисията спомогна за привличането на инвеститори, които желаят да помогнат на държавите — членки на ЕС, да подкрепят заетостта в тези трудни времена.И двете облигации бяха емитирани при изгодни условия, отразяващи високото равнище на интерес. Цената на 10-годишната облигация е 3 базисни пункта над средните суапове. Цената на20-годишната облигация е 14 базисни пункта над средните суапове. Окончателните премии за новата емисия бяха оценени на 1 и 2 базисни пункта съответно за 10-годишния и 20-годишниятранш, като и двете стойности са изключително ограничени предвид емитираните суми.Това са изгодни ценови условия за най-голямата досега емисия на облигации от Комисията иблагоприятно начало за инструмента SURE. Условията, по които Комисията взема заеми отпазарите, се прехвърлят пряко на държавите членки, които получават заемите. (Вж. тукконтекста за повече подробности относно цените при транзакцията).Банките, които помогнаха на Европейската комисия по тази трансакция („съвместни букрънъри“),бяха Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura и UniCredit.Набраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите членки бенефициери под формата на заеми, за да им се помогне да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на национални режими на работа при непълно работно време и подобни мерки в отговор на пандемията.В този контекст по-рано този месец Комисията обяви, че ще емитира всички облигации на ЕС по инструмента SURE в размер до 100 милиарда евро като социални облигации и прие Рамка за социални облигации, която бе подложена на независима оценка.Контекст на SUREКъм настоящия момент 17 държави членки ще получат финансова подкрепа по инструментаSURE, за да бъде подпомогната защитата на работните места и хората да запазят работата си.Финансовата подкрепа ще се предоставя под формата на заеми, отпускани при благоприятни условия от ЕС на държавите членки.Тези заеми ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията, по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица. По инструмента SURE биха могли да бъдат финансирани и някои свързани със здравето мерки, по-специално на работното място, използвани, за да се гарантира безопасното връщане към нормална икономическа дейност.Държавите членки все още могат да подават официални искания за подкрепа по линия на SURE,който разполага с капацитет до 100 милиарда евро, за да подпомага защитата на работните места и работниците, засегнати от пандемията. Комисията вече предложи обща финансова подкрепа от87,8 милиарда евро по инструмента SURE на 17 държави членки.Контекст на вземането на заеми от ЕСЕС е създаден с Римския договор през 1957 г. и има нулево рисково тегло в качеството сина емитент (Базел III). Взетите от ЕС заеми са преки и безусловни задължения на ЕС,гарантирани от неговите държавите членки чрез бюджета на ЕС. Съгласно Договора за ЕС Европейската комисия е оправомощена да взема заеми на международните капиталови пазари от името на Европейския съюз.ЕС взема заеми единствено в евро, които след това предоставя в заем също в евро на суверенни кредитополучатели. Понастоящем ЕС изпълнява четири кредитни програми:Европейският механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), механизмът за подкрепа на платежния баланс (ППБ), макрофинансовата помощ (МФП) и инструмента за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства(SURE), наскоро приет от Съвета на 19 май 2020 г.Облигациите, емитирани от ЕС по инструмента SURE, ще се ползват със знак за социална облигация.Допълнителни подробности по емисията:Преди транзакцията, на 9 октомври 2020 г. ЕС изпрати до 20 банки искане за предложение, с което ги информира за намерението си да набере значителни суми o т   пазара.Официалният мандат за емисия в два транша бе обявен на 19 октомври, понеделник, в 13:25 ч. централноевропейско време.Сесията бе открита във вторник, 20 октомври 2020 г., сутринта в 8:55 ч.централноевропейско време и затворена в 10: 00 ч. централноевропейско време.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Брюксел: Българското вето за РС Македония остава

Брюксел: Българското вето за РС Македония остава

Вторник, 01 Декември 2020

Високопоставени дипломати потвърдиха, че почти сигурно Северна Македония ще бъде блокирана от България за...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Удължават се сроковете за прием на заявления за хуманно отношение към свине и за погасяване на кредити на земеделски стопани

Удължават се сроковете за прием на заявления за хуманно отношение към свине и за погасяване на кредити на земеделски стопани

Вторник, 10 Ноември 2020

Държавен фонд „Земеделие“ взе решение за удължаване на сроковете за прием на заявления по...

Компании, Събития, Анализи

Експерти на Европейската комисия участват в Българския икономически форум 2020

Експерти на Европейската комисия участват в Българския икономически форум 2020

Понеделник, 30 Ноември 2020

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Цветан Кюланов ще открие тазгодишното издание...

Реколта, Пазари, Цени

  Започват засилени проверки в обекти за производство и търговия с риба и рибни продукти

Започват засилени проверки в обекти за производство и търговия с риба и рибни продукти

Вторник, 01 Декември 2020

От 1 до 6 декември Българската агенция по безопасност на храните  започва засилени проверки...

Иновации, Обучение, Агросвят

Digital Preview - растенията се превръщат в строителни материали. Избор на дизайн, мотивиран от желанието за контакт с природата

Digital Preview - растенията се превръщат в строителни материали. Избор на дизайн, мотивиран от желанието за контакт с природата

Петък, 13 Ноември 2020

 Използването на растителни материали вместо цимент и синтетични материали се налага все повече.  Приказката...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.