Съвместно изявление по случай Световния ден на детето

По случай световния ден на детето на 20 ноември Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност заявиха следното: Тази година повече от всякога показа как кризите нарушават живота на децата, независимо от това в коя държава живеят. Пандемията от коронавирус и социално-икономическите последици от нея оказват сериозно и потенциално
дългосрочно въздействие върху обучението, благосъстоянието, развитието и защитата на децата. Има риск децата да изостанат в образованието си, да изпаднат в бедност и да станат жертви на насилие, злоупотреба и пренебрегване. Много деца срещат трудности поради ограничен или неравен достъп до услуги и грижи. Пандемията хвърли светлина върху съществуващите дълбоки неравенства и сериозните пропуски в системите за закрила на детето в целия свят. Над 1,5 милиарда учащи по света са засегнати от затварянето на училища, като поне една трета от тях — над 460 милиона нямат достъп до дистанционно обучение. За много деца, особено за живеещите в конфликтни зони или в крайно затруднено положение, ходенето на училище означава много повече от достъп до образование; то означава също така достъп до вода, санитарно-хигиенни условия, храна, грижи и безопасност, какъвто иначе не биха имали. Липсата на такъв достъп означава, че много от тях са изпаднали в крайна бедност или са принудени да се откажат от образованието и да намерят работа. За разрешаване на тези проблеми през септември.ЕС и УНИЦЕФ заедно изпратиха послание за помощ до света с цел да насърчат действия за запазване на достъпа до образование за всяко дете.Пандемията също така доведе до увеличаване на броя на съобщенията за сексуално насилие над деца онлайн. През юли ЕС прие.Стратегия на ЕС за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца_ [2]_, а през септември бе прието законодателно предложение с цел да се гарантира, че дружествата могат да продължат да откриват, докладват и отстраняват материали, свързани със сексуално насилие над деца. ЕС продължава да изпълнява проекта CLEAR Cotton в рамките на който се следи положението на децата, за да се гарантира, че те не са принудени да полагат детски труд и да напускат окончателно училище.
В новоприетия План за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2020—2024 г. се определят действия за утвърждаване, защита и прилагане на всички права на всички деца. Неговото изпълнение ще бъде подкрепено от многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., в която се потвърждава значението на правата на детето чрез географски програми и тематични инициативи. Нашата следваща стъпка е да приемем Стратегия на ЕС за правата на детето през 2021 г., за да отговорим на предизвикателствата, възникнали в резултат от пандемията, да предложим действия за засилване на участието на децата и утвърждаването и защитата на правата на детето на всички равнища — както в ЕС, така и по света. Това върви ръка за ръка с препоръката за Европейска гаранция за децата, която ще предложим през следващата година. Европейската гаранция за децата ще помогне на държавите членки да работят за постигане на целта децата, изложени на риск от бедност или социално изключване, да имат достъп до основни услуги като образование, здравеопазване, храна и качествено жилищно настаняване. Децата имат уникалната възможност да бъдат най-големите двигатели на промяната. Наша обща отговорност е да им предоставим средствата, необходими за разгръщане на техния пълен потенциал; по този начин изграждаме свободни, приобщаващи, проспериращи, мирни и демократични общества.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Брюксел: Българското вето за РС Македония остава

Брюксел: Българското вето за РС Македония остава

Вторник, 01 Декември 2020

Високопоставени дипломати потвърдиха, че почти сигурно Северна Македония ще бъде блокирана от България за...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Удължават се сроковете за прием на заявления за хуманно отношение към свине и за погасяване на кредити на земеделски стопани

Удължават се сроковете за прием на заявления за хуманно отношение към свине и за погасяване на кредити на земеделски стопани

Вторник, 10 Ноември 2020

Държавен фонд „Земеделие“ взе решение за удължаване на сроковете за прием на заявления по...

Компании, Събития, Анализи

Експерти на Европейската комисия участват в Българския икономически форум 2020

Експерти на Европейската комисия участват в Българския икономически форум 2020

Понеделник, 30 Ноември 2020

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Цветан Кюланов ще открие тазгодишното издание...

Реколта, Пазари, Цени

  Започват засилени проверки в обекти за производство и търговия с риба и рибни продукти

Започват засилени проверки в обекти за производство и търговия с риба и рибни продукти

Вторник, 01 Декември 2020

От 1 до 6 декември Българската агенция по безопасност на храните  започва засилени проверки...

Иновации, Обучение, Агросвят

Digital Preview - растенията се превръщат в строителни материали. Избор на дизайн, мотивиран от желанието за контакт с природата

Digital Preview - растенията се превръщат в строителни материали. Избор на дизайн, мотивиран от желанието за контакт с природата

Петък, 13 Ноември 2020

 Използването на растителни материали вместо цимент и синтетични материали се налага все повече.  Приказката...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.