Високодобивна генетика хибриди слънчоглед и царевица и надеждни растителнозащитни решения от CortevaAgriscience™

CortevaAgriScience като самостоятелна компания в областта на земеделието навърши една година дейност, като фокусът и е върху предоставянето на земеделците на полезна практическа информация, високоефективни иновативни идеи и решения, и съвети за по-ефективно използване на ресурсите, които ще им помогнат да повишават добивите и рентабилността на производство си в условията на предизвикателствата в съвременния свят.

Какво предлага Corteva Agriscience при слънчоглед – хибриди и РЗ решения ?

CortevaAgriScience (Pioneer)е дългогодишен пазарен лидер в България при хибридите слънчоглед. Това е така, защото фирмата предлага голямо разнообразие от хибриди, които посрещат изискванията на земеделците за висок и стабилен потенциал, толерантност и на неблагоприятни стресови климатични условия и икономически важни вредители (болести, синя китка), и др.

При слънчогледа основния фокус на Corteva AgriScience  (Pioneer)е към ExpressSun™ технологията тъй като ни е като фирма сме пионерите във внедряването и в практиката и пазарен лидер. ExpressSun™ технологията е регистрирана търговска марка на Corteva Agriscience™ и е представена за първи път на пазара през 2005 година.От тогава нашата компания отделя най-много инвестиции за създаване на нови хибриди по тази технология, които надграждат качествата на предишните и дават повече ползи за фермерите. Corteva Agriscience е пазарен лидер  в България. От първите десет най-отглеждани ExpressSun™ толерантни слънчогледови хибрида в страната, осем хибрида (P64HE118, P63LE113, P64LE136, P64HE133, P64LE99, P64LE137, P64LE121) са от портфолиото на Corteva Agriscience™.Corteva Agriscience™предлага на българските земеделци най-богатата и разнообразна листа с ExpressSun™ толерантни слънчогледови хибриди, отговарящи на най-високите изисквания за изключително висок добивен потенциал и стабилност, вкл.при екстремни климатични условия, толерантност и качествени показатели. Благодарение на тези практически предимства Express® толерантните слънчогледови хибриди с марка Pioneer®са предпочитани от производителите в България и марката е безспорен лидер на пазара.

За 2021 година компанията предлага на българските фермери 9 високодобивни Express® толерантни хибрида, като единствено и само CortevaAgriscience™до момента има в портфолиото си високоолеинови хибриди слънчоглед по ExpressSun™ технология – P64НЕ118, P64НЕ133, P64НЕ144.Семената на  Express® толерантни хибриди слънчоглед на Corteva Agriscience™са третирани с новия фунгицид за контролна мана по слънчоглед ЛУМИСЕНА 200 ФС. В икономически аспект разходите за контрол на плевелите при прилагане на ExpressSun™ технологията за отглеждане на слънчоглед са по-ниски в сравнение с всички други технологии на пазара. Важен компонент от нея е единственият регистриран хербицид - *Експрес® 50СГ, който дава безупречни резултати срещу широколистни плевели, в това число и най-проблемните – свиница и паламида.

През 2021 година търсете*Експрес® 50СГ, в пакет с безплатен прилепител Виволт™ 90, който е регистрирана търговска марка на Corteva AgriScience™ и дава по-добра абсорбция и пълен ефект срещу плевели.Прозорецът на приложение на хербицида при ExpressSun™ технологията е изключително широк, което дава възможност за гъвкаво приложение според фазата на културата и фазата на плевелите, с възможност за коригиращо третиране с *Експрес® 50СГ, при вторично заплевеляване. ExpressSun™ технологията е  без остатъчно почвено действие от хербицида и без ограничение в сеитбооборота за следващите култури, дори и при сухи условия и различни почвени типове.  Corteva Agriscience гарантира успешното й представяне само при употреба на*Експрес® 50СГ.За пълен контрол на плевелите при слънчоглед, отглеждан по ExpressSun™ и другите технологии, Corteva Agriscience™предлага изключително селективния и доказал се в практиката вегетационен хербиц и срещу житни плевели**Шадоу®. Разбира се, Corteva Agriscience™предлага хибриди и от конвенционалната (P64LL125, P64BB01, P64BB400) и ***Клиърфийлд Плюс (P64LP130, P64LP146)технологии, които също посрещат високите изисквания и критерии на земеделците, описани при ExpressSun™ хибридите на фирмата.

Какво предлага Corteva Agriscience при царевица – хибриди и РЗ решения ?

Corteva AgriScience (Pioneer)е дългогодишен пазарен лидер в България и при хибридите царевица. Основният фокус в генетиката са хибридите от линията Optimum AQUAmax. Защо ? Защото хибридите от тази линия при стресови климатични условия са с по-висок и по-стабилен добивен потенциал,по-добре усвояват водата и хранителните вещества от почвата, с по-мощно развита коренова система са, използват по-малко вода за формиране на добива, опрашват се до +37 градуса, регулират по-бавното изпарение от листата (при което се запазва тургора на растенията), намалява се транспирацията (запазва се влагата в растенията), листата не се усукват и остават нормално разтворени и развити. Всеки един хибрид влиза в списъка на Optimum AQUAmaxслед няколко годишно интензивно изпитване при сухи условия и в условия на ограничени водни ресурси. От 11-те най-отглеждани хибриди царевица на CortevaAgriScience (Pioneer)в България през 2020 година - 8 хибрида са Optimum AQUAmax – Р8834, Р9911, Р0216, Р9903, Р0023, Р9241, Р9486, Р9415. За контрол на плевелите Corteva AgriScience предлага вегетационни решения за всички възможни плевелни асоциации в полетата. ВИКТУС ОД е стандарт за контрол на едногодишни житни плевели, балур от коренища и някои едногодишни широколистни плевели, с гъвкава доза (от 100 до 150 мл/дка) и широк прозорец на приложение (до 8-ми лист на културата). За разширяване спектъра на контрол на широколистни плевели  ВИКТУС ОД се смесва с  КАБАДЕКС ЕКСТРА, или ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО, или МУСТАНГ СК или СТАРАНЕ ГОЛД.  АРИГО ВГ е за контрол на най-важните едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида. Практическите предимства на хербицида са, че е тройно системен, с двойно противожитно и тройно противошироколистно действие, допълнително почвено действие (от мезотрион), и широк прозорец на приложение (от 2-ри до 8-ми лист на културата). Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид. ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС е още един хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.Хербицидът е подходящ за технология на отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид, а също така и за корекционно пръскане през вегетация след почвени хербициди съдържащи трикетонни активни вещества (мезотрион). За контрол на широколистни плевели предлагаме доказали се в практиката хербицида - КАБАДЕКС ЕКСТРА за надежден и ефикасен контрол на широколистни плевели, включително проблемни видове (свиница, паламида), частично противожитно действие (от мезотрион), двойно системен с различен механизъм на действие и взаимно допълващо се действие на активните вещества, много бърз видим впечатляващ ефект (побеляване на листата, с последваща некроза и загиване), едновременно листно и почвено действие върху плевелите, с прозорец на приложение от 2-ри до 6-ти лист на царевицата. МУСТАНГ СК е също доказал се в практиката хербицид при царевицата, с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза), приложим във фаза от 3-ти до 5-ти лист на културата. СТАРАНЕ ГОЛД е стандарт за контрол на повитица след поникване и други важни широколистни плевели (включително в по-напреднала фаза), приложен от фаза 2-ри до 6-ти лист на културата. И най-новото решение за контрол на широколистни плевели при царевица е доказалия се в практиката, но при житни култури хербицид – ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ, с регистрация от Декември 2020 година, с доза от 3,3 г/дка и приложение от 2-ри до 6-ти лист на културата. Освен отличната ефикасност срещу широколистните плевели ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТще бъде с изключително конкурентна цена на декар – защото цената на декар на ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ при царевица ще е равна на цената на декар при пшеница.

Какво Corteva Agriscience предлага при зимни зърнено-житни култури ?

ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ е класика за надежден и ефикасен контрол на широколистните плевели, включително трудни видове, с широк прозорец и гъвкава доза на приложение, и с изключително конкурента цена на дка. ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО ще се предлага в пакет с фунгицида ***АЛЕГРО СК за 150 дка площ с по-конкурентна цена.МУСТАНГ СК с изключително бърз начален ефект, перфектно решение за контрол на самосевки от технологична рапица и слънчоглед (включително в по-късна напреднала фаза). СТАРАНЕ ГОЛД е също стандарт за контрол на широколистни плевели, но трябва да се подчертае неговата висока ефикасност срещу прераснали видове (пример лепка след 4-5-ти прешлен и ефемерни видове). Хербицидът е стандарт също така за контрол на повитица. За контрол на смесено заплевеляване от житни и широколистни плевели, предлагаме два хербицида.ПАЛАС 75 ВГ е първия внедрен в практиката хербицид за контрол на видовете овсига и ливадна власатка, а също така и на най-важните едногодишни житни и широколистни плевели. КОРЕЛО ДУО е икономически най-изгодния хербицид за смесено заплевеляване за контрол на всички най-важни житни и широколистни плевели (включително див мак, теменужка, паламида след фаза розетка, ефемерни видове, самосевки от слънчоглед и рапица), широк прозорец на приложение на есен и пролет, допълнително почвено действие. Този хербицид е перфектното решение когато не искате да добавяте друг хербицид за разширяване на контрола на плевелния спектър, и е с изключително конкурентна цена на дка за сегмента.КОРЕЛО ДУО и ПАЛАС 75 ВГ не се прилагат при ечемик и овес.

За контрол на болести предлагаме фунгицида***АЛЕГРО СК (от линията AgCelence, производство на фирма БАСФ Германия). Това е доказал се през годините продукт за контрол на най-важните болести по житните култури, подходящ за първо и за второ пръскане, с гъвкава доза, с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие, и допълнителен зелен физиологичен ефект при който се повишава нивото на хлорофила, скоростта на фотосинтезата и накрая добива от културата. ***АЛЕГРО СК ще се предлага в пакет с ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО за 150 дка площ с по-конкурентна цена.

*Експрес® 50 СГ е регистрирана търговска марка на FMC

**Шадоу®  е регистрирана търговска марка на UPL OpenAG

***Клиърфийлд Плюс и Алегро са регистрирани търговски марки на БАСФ

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Националният оперативен щаб  прекратява дейността си

Националният оперативен щаб прекратява дейността си

Четвъртък, 15 Април 2021

Националният оперативен щаб е разформирован, считано от днес. Щабът беше създаден със заповед на...

Компании, Събития, Анализи

 "ГЛАСЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО", Открийте SPACE подкаст в селскостопанските новини

"ГЛАСЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО", Открийте SPACE подкаст в селскостопанските новини

Четвъртък, 15 Април 2021

 SPACE2021 ще се проведе от вторник 14 септември до четвъртък 16 септември на  Parc-Expo...

Реколта, Пазари, Цени

От 17 май стопаните могат да кандидатстват за застраховане на реколтата от винено грозде

От 17 май стопаните могат да кандидатстват за застраховане на реколтата от винено грозде

Четвъртък, 15 Април 2021

 От 17 май до 15 юни 2021 г. ще се проведе прием на заявления...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Sanofi  ще инвестира 400 млн. евро в нов обект за производство на ваксини в Сингапур

Sanofi ще инвестира 400 млн. евро в нов обект за производство на ваксини в Сингапур

Понеделник, 12 Април 2021

 Sanofi заяви, че ще инвестира 400 милиона евро в рамките на пет години в...

Иновации, Обучение, Агросвят

Panda Labs на WWF и младежи променят „Бъдещето на храната“

Panda Labs на WWF и младежи променят „Бъдещето на храната“

Вторник, 13 Април 2021

80 участника ще се впуснат в надпреварата за идеи във втория хакатон на младежката...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.