Защита на европейските потребители:последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличиха значително

Днес Европейската комисия публикува последния си доклад относно системата на Комисията за предотвратяване или ограничаване на продажбата на опасни продукти на пазара, т. нар. „система за бърз обмен на информация“. От доклада става ясно, че броят на действията, предприети от компетентните органи вследствие на сигнал, се увеличава всяка година, като достига 4 477 през2019 г. в сравнение с 4050 през 2018 г.Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс заяви: Системата за бърз обмен на информация функционира 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, съхранявайки информационния поток и безопасността на нашия единен пазар.Както видяхме от доклада за2019 г., действията за защита на потребителите от опасни продукти и потенциални вреди достигат рекордно ниво. Освен това Комисията работи с държавите членки за увеличаване на изпитванията на продуктите. Тази дейност доведе до отбелязването като опасни чрез системата за бърз обмен на информация от края на миналата година досега на още 75 продукта.Основни констатации в доклада През 2019 г. органите от 31 участващи държави в системата за бърз обмен на информация(държавите — членки на ЕС, плюс Обединеното кралство, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)обмениха чрез системата 2 243 сигнала за опасни продукти, което доведе до предприемането на4 477 последващи действия. Това представлява увеличение с 10 % спрямо миналата година и с63 % от 2015 г. насам. Действия, предприети в резултат на изземането или унищожаването на продукт от дистрибутори и търговци на дребно, преди да достигнат до потребителите, за да се изтеглят от потребителите продукти, които не са безопасни.Според представения днес доклад играчките представляват продуктовата категория, за която са подадени най-много сигнали (29 % от всички сигнали), следвани от моторните превозни средства (23 %), електрическите уреди и оборудването (8 %). Голям брой сигнали са подадени и за категориите на козметичните продукти, облеклото, текстилните изделия и модните артикули, както и за продуктите за грижа за детето и оборудването за деца.Рисковете, за които са подадени най-много сигнали, са свързани с продукти, причиняващи наранявания (27 %), като фрактури или сътресения. Вторият най-често сигнализиран проблем есвързан с химичните компоненти в продуктите (23 %), следван от рисковете от задавяне при децата (13 %).Въпреки че не са обхванати от доклада за 2019 г., редица нови сигнали са регистрирани от началото на пандемията от коронавируса. До 1 юли има 63 сигнала за предпазни маски за лице, 3сигнала за защитни костюми, 3 сигнала за дезинфектанти за ръце и 3 сигнала за ултравиолетови лампи („палки за дезинфекция“). Между 1 март и 1 юли бяха предприети 10 последващи действия във връзка с предпазни маски за лице, а едно — във връзка с дезинфектант за ръце, което доведе до по-нататъшно хармонизиране на мерките срещу тези продукти и по този начин подобри защитата на потребителите в цяла Европа.Координирано изпитване на продукти Днес Комисията публикува и резултатите от координираните действия за безопасност на продуктите (CASP). Тази работа, която включваше съвместното изпитване на продукти от Европейската комисия и избраните от държавите членки европейски органи, доведе до проверка на безопасността на 652 продукта. Продуктите, избрани за изпитване от държавите членки,включваха лични транспортни средства, меки плюшени играчки, зарядни устройства, батерии,детски седалки за велосипеди и играчки тип желе (слайм). 38 % от всички изпитвани продукти неса в съответствие с конкретни аспекти на законодателството на ЕС в областта на безопасността.За 11 % от продуктите — 75 продукта — бе установено, че представляват сериозен риск запотребителите. Например, докато всички изпитвани седалки за велосипеди представиха някакъввид риск, само в 8 % от случаите те бяха сериозни. По категории, меките плюшени играчки показаха най-висок процент на сериозен риск — 68 %, докато батериите показаха най-малко сериозни рискове (1 %). При извършване на тази работа, ако бъде установено, че даден риск е сериозен, информацията за продукта се въвежда в системата за бърз обмен на информация, за дасе предотврати разпространението на опасни продукти на пазара.Следващи стъпки Комисията ще продължи да модернизира системата за бърз обмен на информация, за да насърчи потребителите да правят справки в базата данни на сигналите и да вземат сигурни решения за покупка. Това включва актуализиране на уебсайта за потребителите и предприятията, както иконкретния инструмент, използван от държавите членки за изпращане на сигнали.Координираните действия за безопасност на продуктите се организират всяка година.Тазгодишните дейности — CASP 2020 — започнаха в началото на годината. Те включват изпитвания на продукти (като играчки, бижутерийни изделия, съоръжения за игра за използване на открито в домашни условия, кабели, малки кухненски отоплителни уреди, бебешки гнезда и седалки за автомобили за деца), оценка на риска, онлайн надзор на пазара, сътрудничество с митниците, събирането на данни за наранявания и злополуки, както и комуникационни кампании.В контекста на пандемията от коронавирус Комисията също така отправя конкретна покана за представяне на продукти, свързани с вируса. Съвместната работа, която ще бъде подобна на работата, извършвана за продукти, които не са свързани с коронавирус, ще обхване полумаски за лице, дезинфектанти за ръце и ръкавици и, и се очаква да започне преди средата на юли 2020 г.Понастоящем се определят приоритетите за CASP 2021.От 2003 г. насам чрез системата за бърз обмен на информация се гарантира, че всички държави членки и Европейската комисия се уведомяват своевременно за опасните нехранителни продукти,иззети и/или изтеглени от пазара където и да е в Европа. По този начин навсякъде в ЕС могат да бъдат предприети подходящи последващи действия.Системата за бърз обмен на информация има специален публично достъпен уебсайт Safety Gate(портал за безопасност), на който се публикуват седмични актуализации на сигналите, подадени от участващите в системата национални органи. Благодарение на модернизирането на системата специфичните предупреждения могат да бъдат приоритизирани и обработвани веднага при пристигането им, като например сигнали за опасни предпазни маски през април 2020 г.Предприятията могат също да използват специалния бизнес портал Business Gateway, за да уведомяват бързо и ефективно националните органи за продукт, който са пуснали на пазара иможе да е опасен.Друго действие за защита на потребителите е Декларацията за безопасност на продуктите ProductSafety Pledge, в която се определят конкретни доброволни действия, които надхвърлят вече установеното в законодателството на ЕС. Седем онлайн места за търговия вече подписаха това споразумение за сътрудничество с държавите членки за отстраняване на опасните продукти от своите уебсайтове. Дружеството Wish.com наскоро се присъедини към инициативата.

Средният добив от ечемик надхвърля 300 килограма

Средният добив от ечемика в Добричка област надхвърля 300 килограма, като жътвата на културата е пред края. От масивите със зимен ечемик са реколтирани 14 010 декара, или 93%  от всички площи, като средният добив достига 309 килограма. Полетата с пролетен ечемик в региона са 3855 декара и вече са ожънати 78% при средно 307 килограма зърно от декар.

През миналата стопанска година зърнопроизводителите в областта прибраха общо 10 520 тона ечемик при среден добив 549 килограма. В Добричката община, където реколтата бе най-богата, комбайните ожънаха средно по 650 килограма от декар.

Глобалният индекс на цените на месото се е повишил с 5,6% на годишна база

Глобалният индекс на цените на месото се е повишил с 5,6% на годишна база, компенсирайки отчетеното намаление година по-рано.Под влияние на последиците от разпространението на АЧС , световното производство на месо отбелязва спад с 1% след две десетилетия на растеж,а глобалният износ регистрира най-сериозното си увеличение от 2012г.насам–с 6,8%.

Частичното възстановяване на търсенето от внос в Китай не успява да компенсира намалението на доставките в други региони на света, а блокираната дейност на сектора на услугите, създава предпоставки за формиране на значителни запаси.

В световен план най-съществено намаление спрямо м.март отбелязват цените на овчето месо(-6%), следвани от свинското(-4%) и пилешкото(-3,5% При говеждото месо намалението е само с 0,5%. От Рабобанк прогнозират несигурност на пазара на свинско месо,поради забавяне растежа на производството, и ценови колебания през второто тримесечие на 2020г.

По-в ероятно е цените да останат под натиск през идните месеци , в резултат от забавяне на износа и спада в потребителското търсене, но ситуацията няма да е аналогична във всички райони на света,а ще зависи от разпространението на коронавируса.

Зърнопроизводители се готвят за кошмарна реколта тази година

Българските зърнопроизводители се готвят за кошмарна реколта тази година, благодарение на сушата в началото на пролетта и проливните дъждове преди началото на летния сезон, заявиха от  Асоциацията на зърнопроизводителите

В Добруджа на места се очаква добив от 0 до 300 кг. пшеница, което би било трагично за някои производители. В Северозападна България ситуацията изглежда по-добре, но в Бургаско, Сливенско и Ямболско загубите ще са огромни.

Добрата новина е, че зърнените култури са борсови стоки и слабата реколта в България не означава непременно висока цена на пазара. Страната ни е един от скромните производители в световен и европейски мащаб, за да окаже особено голямо влияние върху сектора.

 Зърнопроизводителите  отчитат и един друг проблем, касаещ застраховките при суша. Те заявиха, че такива в момента не се правят, а в същото време това е най-големият, независещ от производителите проблем, с който биха могли да се сблъскат.

Компанията „NPC International" подаде заявление за банкрут

Компанията „NPC International", един от най-големите оператори на вериги за бързо хранене в САЩ, под чието управление се намират около 1 200 ресторанта „Pizza Hut" и около 400 ресторанта „Wendy's", подаде заявление за банкрут.

Сред основните причини за това решение е натрупаният дълг от около 1 млрд. долара. Компанията не е успяла да го изплати поради пандемията от коронавирус, което довело до затварянето на заведенията за обществено хранене, както и до повишаване на цените на храните. В ресторантите на „NPC International" работят над 40 000 души в 27 държави.

 „Pizza Hut" очаква да оптимизира набора на ресторанти под нейно управление, за да отговори по-точно на търсенето на клиентите.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Коронавирус Комисията приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

Коронавирус Комисията приема нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор

Вторник, 07 Юли 2020

Комисията прие днес допълнителен пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор след...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Петък, 03 Юли 2020

Доходността на растениевъдния сектор зависи пряко от количеството и качеството на реколтата. Всеки регион...

Компании, Събития, Анализи

НА 10 ЮЛИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР: „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗА СТРАНАТА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ –  СПЕЦИФИКА ПРИ ТОРЕНЕ И СХЕМИ НА ЗАСАЖДАНЕ

НА 10 ЮЛИ 2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР: „ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗА СТРАНАТА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ – СПЕЦИФИКА ПРИ ТОРЕНЕ И СХЕМИ НА ЗАСАЖДАНЕ

Вторник, 07 Юли 2020

Уебинар се организира от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на Института...

Реколта, Пазари, Цени

Защита на европейските потребители:последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличиха значително

Защита на европейските потребители:последващите действия във връзка със сигнали за опасни продукти се увеличиха значително

Вторник, 07 Юли 2020

Днес Европейската комисия публикува последния си доклад относно системата на Комисията за предотвратяване или...

Иновации, Обучение, Агросвят

 Ева Майдел:Почти всеки бизнес вече възприема дигитализацията не просто като инструмент за растеж, а като разлика между оцеляването и фалита

Ева Майдел:Почти всеки бизнес вече възприема дигитализацията не просто като инструмент за растеж, а като разлика между оцеляването и фалита

Понеделник, 06 Юли 2020

Блокирането на икономиката заради пандемията от коронавиус направи така, че почти всеки бизнес вече...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.