Две директиви на ЕС ще гарантират защита и правна сигурност за европейските потребители

ЕС въвежда нови разпоредби, които ще направят покупката и продажбата на стоки и цифрово съдържание на трансгранично равнище по-лесни и безопасни.Преговарящите от името на Съвета и Парламента са постигнали съгласие по пакет, включващ директива относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание и услуги (директива за цифровото съдържание — ДЦС) и директива относно договорите за продажба на стоки (директивата за продажбата на стоки — ДПС). Сега временното политическо споразумение трябва да бъде потвърдено от двете институции.
Директивите определят общи правила по отношение на някои изисквания за договорите за продажба, сключвани между продавача и потребителя. Целта е да се осигури високо равнище на защита и правна сигурност за европейските потребители, по-специално при извършването на трансгранични покупки, както и да се улеснят предприятията, особено МСП, да продават в целия ЕС.
„Настоящият пакет е амбициозен, но балансиран компромис между две цели: да се гарантират права на европейските потребители и същевременно да се създават нови възможности за стопанска дейност за дружествата от ЕС. Сега потребителите ще бъдат по-добре защитени, когато купуват риза в магазин, интелигентен хладилник онлайн или изтеглят музика. Дружествата ще могат да намалят бюрокрацията, когато искат да разширят дейността си и да започнат да продават в целия Съюз.“Tudorel Toader, министър на правосъдието на Румъния
Цялостният компромис включва редица технически изменения и адаптации, за да се гарантира възможно най-голямо сближаване на разпоредбите в двете директиви и да се предостави съгласувана и ясна правна рамка за потребителите и търговците.
Двете директиви се основават на принципа на максималната хармонизация, което означава, че държавите членки не могат да се отклоняват от определените изисквания. Въпреки това, по отношение на някои аспекти на държавите от ЕС се дава възможност да надхвърлят изискванията, в частност за да запазят вече установеното на национално равнище ниво на защита на потребителите.
Основните компромисни елементи в В директивата за цифровото съдържание (ДЦС) са:
• Средства за защита при липса на предоставяне и неспазване: компромисният текст предвижда доставчиците да имат право на „втори шанс“ при липса на предоставяне, преди договорът да може да бъде прекратен.
• срокове за отговорност на доставчика: за да бъдат отчетени различията на национално равнище, компромисният текст не хармонизира напълно давностните или гаранционните срокове, но установява, че отговорността на доставчика в случай на липса на съответствие не може да бъде за период, по-кратък от две години.
• право на прекратяване на дългосрочни договори: институциите се споразумяха да изключат този въпрос от приложното поле на директивата.
Някои от елементите на компромисния текст на директивата за продажбата на стоки (ДПС) включват:
• обхват на директивата: двете институции бяха единодушни, че продуктите с цифров елемент (например интелигентни хладилници) ще се регулират само чрез директивата за продажбата на стоки.
• Правила относно задължението за актуализиране на цифровото съдържание, вградено в стоки: разпоредбите бяха значително преработени, за да се постигне сближаване с директивата за цифровото съдържание. Окончателният компромис предвижда задължение за продавача да предоставя актуализации в рамките на определен разумен период, очакван от потребителя, в зависимост от вида и предназначението на продуктите. В някои случаи може да се предвиди точно определен период.
• Правилата относно несъответствието запазват до голяма степен позицията на Съвета. Правилата дават на държавите членки възможност да въведат задължение за потребителя да уведоми продавача в рамките на два месеца за липса на съответствие.
• В правилата относно гаранционните срокове и тежестта на доказване се запазва предвиденото в позицията на Съвета.
• Гаранция за трайност: освен правната гаранция, която остава задължителна за период от 2 години, компромисният текст включва разпоредби за допълнителни гаранции за трайност за потребителите.
След като предварителното споразумение бъде потвърдено от двете, текстът ще бъде редактиран от юрист-лингвистите и след това официално приет, по всяка вероятност преди края на парламентарния мандат.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Срещата на върха на Г-7 ще бъде възможност ЕС да защити основания на правила и ред за глобално управление

Срещата на върха на Г-7 ще бъде възможност ЕС да защити основания на правила и ред за глобално управление

Събота, 24 Август 2019

Председателят Доналд Туск ще представлява ЕС на срещата на върха на Г-7. С лидерите...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Четвъртък, 22 Август 2019

Ветеринарни експерти от Германия пристигнаха у нас за извършване на епизоотично проучване в засегнатите...

Компании, Събития, Анализи

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Реколта, Пазари, Цени

Соев шрот със салмонела е доставен до 7 оператора в България

Соев шрот със салмонела е доставен до 7 оператора в България

Събота, 24 Август 2019

Хърватия разпространи информация за установени доставки на територията на Европейския съюз на фуражна суровина...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Петък, 23 Август 2019

Благоустрояването на градовете и привличането на повече инвеститори у нас - върху тези два...

Иновации, Обучение, Агросвят

България е обявена за 13-ата най-добра винена дестинация в света

България е обявена за 13-ата най-добра винена дестинация в света

Събота, 24 Август 2019

България е класирана на престижното 13-о място, изпреварвайки Гърция и Австралия сред най-добрите в...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.