EС спира вноса на канадски пресни плодове

EС  спира вноса на канадски  пресни плодове, считано от 1 септември, тъй като въвежда нови изисквания за внос, свързани с вредителите.

Канадската агенция за инспекция на храните казва, че ограниченията ще се прилагат  за череши, ябълки, круши, боровинки, червени боровинки, чушки, домати и картофи. Засега не е ясно дали други страни ще бъдат също засегнати.

 Канадската агенция работи с бизнеса, за да предложи мерки за намаляване на риска от вредители за въпросните стоки, което би позволило подновяване на износа за ЕС.

Новите европейски правила не се прилагат за замразените и сушените плодове. Не се очаква да има проблеми и за стоките в контейнери, пристигнали по море в ЕС с експортни документи с дата преди 1 септември.

През миналата година Канада е доставила  череши на ЕС за около 2,33 млн. долара.

 

Политико:България иска настоящата еврокомисарка Мария Габриел да получи ресор „Земеделие“

България иска настоящата  еврокомисарка Мария Габриел да получи ресор „Земеделие“ в новата Европейска комисия В момента Габриел отговаря за „Цифрова икономика и цифрово общество“.

Това e предмет на дискусии между българския премиер и следващия председател на Европейската комисия“, допълнил дипломатът. Бойко Борисов и бъдещата председателка на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.

 Мария Габриел е еврокомисар от 2017 година, когато замени на поста Кристалина Георгиева. В момента земеделието се оглавява от ирландеца Фил Хоган. Този ресор е един от най-важните, като над 30% от бюджета на Европейския съюз отива в сектор "Земеделие"

 Миналия месец Министерският съвет одобри кандидатурата на Мария Габриел за член на Европейската комисия от името на Република България.

 

 

Сателитни снимки ще показват използването на площите на територията на цялата страна

От кампанията за 2021 г. ще бъде въведено наблюдение на стопанствата чрез сателитни снимки, правени чрез европейската система "Коперник", които ще показват използването на площите на територията на цялата страна.

Идеята е обработваните площи и развитието на културите да се следят със сателитни снимки с голяма резолюция - по десетина на месец, вместо с посещение на чиновници на място и попълване на множество документи.

Инспекциите ще се правят без да се изисква стопаните да присъстват на тях: Стопаните трябва да знаят, че ще бъдат непрекъснато и постоянно наблюдавани като площ. Контролът ще става без да ги притеснява администрацията, без да им се налага да си губят времето, да придружават експертите и да се запознават с контролни листа.

Европейската комисия ще изисква подобен контрол от началото на следващия програмен период. Предвижда се пълна електронизация на процесите между фонда и бенефициентите му - от подаване на заявление за кандидатстване, цялата комуникация помежду им, както и създаване на електронни досиета на всеки от 120 000 получатели на средства от фонд "Земеделие".

МВФ иска да премахне ограничението за възраст

Съветът на изпълнителните директори на Международния валутен фонд издаде препоръка за отпадане на възрастовата граница за управляващия директор.

Действащите правила изискват ръководителят на Фонда да е под 65 години, когато встъпва в длъжност, и да я изпълнява най-късно до 70-тата си година.

С днешното си решение изпълнителните директори дават възможност на кандидата на Евросъюза Кристалина Георгиева, която навърши 66 преди седмица, да бъде избрана начело на МВФ.

Препоръката трябва да бъде утвърдена с обикновено мнозинство от Съвета на управителите, в който са представени всичките 189 страни-членки. Гласуването на управителите трябва да приключи до 4 септември, а новият управляващ директор на МВФ ще смени Кристин Лагард в началото на октомври.

 

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, като с предлаганите промени се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (Регламент (ЕС) № 909/2014), с който европейското законодателство регламентира сетълмента на безналични ценни книжа и дейността на централните депозитари на ценни книжа.

 Сред мерките са: мерки, чрез които да бъде осигурена непрекъснато дейността на централните депозитари на ценни книжа; изискване централните депозитари на ценни книжа да изготвят и поддържат план за възстановяване; конкретни административно- наказателни разпоредби и други мерки по отношение на лица, отговорни за нарушения на разпоредбите на цитираните регламенти.

Направени са и изменения в Закона за кредитните институции, чрез които се посочва тясно правомощията на Българската народна банка по осъществяването на надзор в определените от Регламент (ЕС) № 909/2014 случаи.

 Във връзка с Регламент (ЕС) № 909/2014 се изменя и Законът за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Към настоящия момент статутът и дейносттана „Централен депозитар” АД са уредени в този закон, като частно правен субект, създаден със закон, с държавно участие в капитала и корпоративната организация на институцията в лицето на Министерството на финансите.

Промените целят да уредят нормативното отделяне на функцията по водене на централен регистър на безналичните ценни книжа от дейността на централен депозитар на ценни книжа, извършвани от „Централен депозитар” АД, с което ще бъде постигната правна сигурност на тези обществени отношения. Създава се централен регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД, в който се вписват безналични ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България, както и от емитенти, чиито ценни книжа са емитирани съгласно законодателството на Република България.

Със законопроекта се отстраняват и пропуски при транспонирането на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазари те на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива 2014/65/ЕС).

  Предложени са и мерки, насочени към отстраняване на констатирани непълноти в правната уредба на института на обвързания агент, и се въвеждат разпоредби за изискванията при предлагането на структурирани депозити от страна на инвестиционните посредници и банките, както и се регламентират съответни надзорни и мониторингови правомощия на Комисията за финансов надзор и Българската народна банка.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

EС спира вноса на канадски пресни плодове

EС спира вноса на канадски пресни плодове

Петък, 23 Август 2019

EС  спира вноса на канадски  пресни плодове, считано от 1 септември, тъй като въвежда...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Четвъртък, 22 Август 2019

Ветеринарни експерти от Германия пристигнаха у нас за извършване на епизоотично проучване в засегнатите...

Компании, Събития, Анализи

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Реколта, Пазари, Цени

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Петък, 23 Август 2019

Благоустрояването на градовете и привличането на повече инвеститори у нас - върху тези два...

Иновации, Обучение, Агросвят

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Четвъртък, 22 Август 2019

Делегация от Българска търговско-промишлена палата участва в посещение в Трабзон, Турция, което се осъществява...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.