Одобрена е позицията на България за предстоящия Съвет на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 24 май 2022 г., гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В рамките на заседанието се очаква министрите да одобрят заключенията относно високопатогенната инфлуенца по птиците: стратегически подход към развитието на ваксинацията като допълващ инструмент за профилактика и контрол, които Република България подкрепя.

След това Европейската комисия и делегациите на държавите членки ще обменят мнения относно състоянието на селскостопанските пазари, по-специално в резултат на нашествието в Украйна, въз основа на предварително формулирани от Председателството въпроси. С оглед продължаващото покачване цените на храните следва да се продължи внимателното проследяване на въпросите, свързани с достъпността на храните. С оглед достигането на националния таван по отношение на помощта de minimis в България предлагаме да се повишат индивидуалните и национални тавани. Също така бихме искали да бъде удължен до 31 декември 2022 г. срокът на прилагане на увеличеният заради COVID-19 интензитет на подпомагане по двете ключови мерки (Преструктуриране и конверсия на лозя и Инвестиции в предприятия) от Националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Комисията ще представи на министрите информация относно предстоящата 12-та Министерска конференция на Световната търговска организация, която ще се проведе в периода 12 - 15 юни 2022 г. в Женева. Страната ни би подкрепила многостранен пакет за продоволствена сигурност, при условие, че това няма да влияе отрицателно на вътрешното ни продоволствие. От огромно значение е поддържането на отворени и предсказуеми селскостопански пазари и търговия, за да се осигури непрекъснат поток от храни, продукти, услуги и суровини. Страната ни подкрепя освобождаването на търговията със селскостопански стоки от ограничения върху износа и вноса, като се суспендират оставащите за прилагане мита при вноса на украински стоки в Европейския съюз.

 

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

Петък, 01 Юли 2022

 Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5,2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по схемата...

Реколта, Пазари, Цени

Цените на хляба са намалени с 20%

Цените на хляба са намалени с 20%

Събота, 02 Юли 2022

 Цените на хляба бяха намалени с 20% след приемането на нулевата ставка на ДДС...

Иновации, Обучение, Агросвят

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

Събота, 02 Юли 2022

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира земеделските стопани, кандидати по...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.