Европейски здравен съюз: първи доклад относно подготвеността в областта на здравеопазването

Европейската комисия публикува първия си доклад за състоянието на подготвеността в областта на здравеопазването. В доклада се подчертава постигнатият напредък в областта на подготвеността и реакцията от началото на пандемията от COVID-19, като се поставя акцент по-специално върху медицинските мерки за противодействие.

Във връзка с това се използват поуките, извлечени по време на пандемията, и извършената работа за укрепване на подготвеността и реакцията. В него също така се посочват новите предизвикателства, пред които са изправени органите в областта на общественото здравеопазване, и се очертават конкретните действия, които Комисията ще предприеме, за да се справи пряко с тях.

Вече е постигнато много. Чрез създаването на Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) Комисията предприе важни стъпки във всички области на здравната подготвеност, в т.ч. откриването, профилактиката, научните изследвания, международното сътрудничество, реакцията, инвестициите и борбата с дезинформацията.

Необходима е обаче още работа. Въз основа на трите приоритетни заплахи за здравето, установени през юли 2022 г. (патогени с висок пандемичен потенциал; химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи, както и заплахи, произтичащи от антимикробна резистентност), в доклада се определят ключови действия за по-нататъшно повишаване на готовността на ЕС през следващата година.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Делегация на Европейската комисия ще посети България и успешни проекти с европейско финансиране

Делегация на Европейската комисия ще посети България и успешни проекти с европейско финансиране

Вторник, 07 Февруари 2023

На 8 февруари в България ще бъде екип на генерална дирекция „Регионална и селищна...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Селскостопански роботи в светлината на прожекторите на FIRA в Тулуза

Селскостопански роботи в светлината на прожекторите на FIRA в Тулуза

Вторник, 17 Януари 2023

FederUnacoma, италианската асоциация на производителите на селскостопански машини, ще присъства като златен партньор на...

Компании, Събития, Анализи

Agrilevante 2023: организационната машина е готова и работи

Agrilevante 2023: организационната машина е готова и работи

Петък, 03 Февруари 2023

Регистрацията беше отворена тази сутрин за индустрии-изложители, които ще участват в събитието в Бари...

Реколта, Пазари, Цени

Благодарение на държавните стимули, търсенето на агротехника в Италия остава високо

Благодарение на държавните стимули, търсенето на агротехника в Италия остава високо

Четвъртък, 19 Януари 2023

Продажбите са намалели в крайния баланс за миналата година за всички основни видове селскостопански...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Земеделските производители, кандидатстващи по Директни плащания, трябва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ)

Земеделските производители, кандидатстващи по Директни плащания, трябва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ)

Сряда, 01 Февруари 2023

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приканва всички бенефициери, които нямат регистрация в Системата за...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.