ЕС с готовност за Брекзит без споразумение

Преди предвиденото за юни заседание на Европейския съвет ЕК разпространи петото си съобщение относно готовността си за Брекзит.

  Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение на 1 ноември 2019 г. продължава да бъде реална възможност, макар и нежелана.

 Европейската комисия се подготвя за този сценарий от декември  2017 г. Към момента Комисията е представила 19 законодателни предложения, от които 18 са били приети от Европейския парламент и Съвета. По оставащото едно предложение —Регламента за извънредните мерки относно бюджета на ЕС за 2019 г. — е постигнато политическо споразумение. Очаква се предложението да бъде официално прието по-късно през  месец юни.

 Комисията прие 63 незаконодателни акта и публикува 93 известия за готовност за Брекзит. В контекста на удължаването на срока по член 50 Комисията прегледа всички тези мерки, за да гарантира, че продължава да изпълнява предвидените цели.

 Заключението на ЕК е, че не е необходимо мерките да бъдат изменяни по същество и че те са пригодни за съответната цел. Комисията не планира нови мерки преди датата на оттегляне.

Тя напомня, че всички заинтересовани страни трябва да са подготвени за всички възможни сценарии.

 Комисията призовава заинтересованите страни да се възползват от допълнителното време, с което разполагат. В мащабната подготовка в ЕС-27  трябва да се акцентира на правото на пребиваване и социалноосигурителните права на гражданите, митническото и данъчното облагане, транспорта, рибарството, финансовите услуги и лекарствените продукти, медицинските изделия и химичните вещества.

 Сценарий на оттегляне без споразумение

 В случай на оттегляне от ЕС без споразумение Обединеното кралство ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености. Цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще спре да се прилага по отношение на Обединеното кралство от този момент нататък.

 Няма да има преходен период, както е предвидено в Споразумението за оттегляне. Това несъмнено ще предизвика сериозни смущения за гражданите и предприятията и ще окаже сериозно отрицателно икономическо въздействие, което пропорционално би било много по-голямо в Обединеното кралство, отколкото в 27-те държави — членки на ЕС.

 Както председателят Юнкер подчерта пред Европейския парламент на 3 април 2019 г., ако се стигне до оттегляне без споразумение, от Обединеното кралство ще се очаква да даде отговор на три основни въпроса. Това са:

  Защитата и зачитането на правата на гражданите, които са използвали правото си на свободно движение преди Брексит.

Спазването на финансовите задължения, поети от Обединеното кралство като държава членка. Спазването на буквата и духа на Споразумението от Разпети петък и на мира на остров Ирландия, както и целостта на вътрешния пазар.

 Извънредни мерки на ЕС при сценарий за оттегляне без споразумение:

Запазване на бдителността в определени области

 Оттеглянето на Обединеното кралство е съвместно усилие на публичните администрации и стопанските субекти. Комисията проведе подробни технически дискусии с държавите от ЕС-27 както по общи въпроси, свързани с подготвеността и извънредните мерки, така и по специфични въпроси, свързани с подготвеността в секторен, правен и административен аспект.

 Комисията извърши обиколка на столиците на 27-те държави-членки на ЕС. От посещенията стана ясно, че държавите-членки са много добре подготвени за всички сценарии.

 Акцентът в днешното съобщение се поставя върху областите, в които е необходимо  да се проявява особена бдителност през идните месеци:

 Право на пребиваване и социалноосигурителни права на гражданите

 Държавите от ЕС-27 подготвиха или приеха преди 12 април 2019 г. национални извънредни мерки, за да се гарантира, че лицата с националност на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, които не са граждани на ЕС, ще могат да продължат да пребивават законно в периода непосредствено след евентуално оттегляне без споразумение.

 

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

България и Чехия обмениха информация за предприетите мерки срещу АЧС

България и Чехия обмениха информация за предприетите мерки срещу АЧС

Вторник, 16 Юли 2019

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и министърът на земеделието на Чехия...

Компании, Събития, Анализи

Институтът по почвознание и агротехнологии проведе научен семинар за радиоекологичното състояние на почвите и водите

Институтът по почвознание и агротехнологии проведе научен семинар за радиоекологичното състояние на почвите и водите

Петък, 12 Юли 2019

 Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията проведе поредния научен семинар с актуална...

Реколта, Пазари, Цени

Кока-Кола ХБК ще предлага Costa Coffee

Кока-Кола ХБК ще предлага Costa Coffee

Четвъртък, 18 Юли 2019

Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани  ще  предлага Costa Coffee  в кен и на вендинг машини. Компанията...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Тенденцията на нарастване на двустранната търговия  с Република Корея продължава и през 2019 г.,

Тенденцията на нарастване на двустранната търговия с Република Корея продължава и през 2019 г.,

Сряда, 17 Юли 2019

За периода януари-май 2019 г. българският износ за Република Корея регистрира увеличение от близо...

Иновации, Обучение, Агросвят

Шестима души са арестувани след акцията на спецпрокуратурата в Държавния Фонд "Земеделие"

Шестима души са арестувани след акцията на спецпрокуратурата в Държавния Фонд "Земеделие"

Вторник, 16 Юли 2019

Шестима души са арестувани след акцията на спецпрокуратурата в Държавния Фонд "Земеделие".  Злоупотребите са...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.