Несъбрани приходи от ДДС: през 2017 г. държавите от ЕС не са събрали 137 млрд. евро приходи от ДДС

Според  проучване на Европейската комисия, през 2017 г. държавите от ЕС не са събрали 137 млрд. евро приходи от данъка върху добавената стойност (ДДС).

 В сравнение с предишни години тази разлика — между дължимия и реално събрания ДДС — е по-малка, но все още е значителна. Тази значителна разлика между дължимия и събрания ДДС отново изтъква нуждата от предложената през 2017 г. от Комисията задълбочена реформа на нормите на ЕС относно ДДС, както и от засилване на сътрудничеството между държавите членки в борбата срещу измамите с ДДС и за практическото прилагане на нормите в полза на законово изрядния  бизнес.

 С разликата между дължимия и събрания ДДС се измерва ефективността на мерките във всяка държава членка за прилагане и спазване на нормите относно ДДС, като по този начин се прави оценка на пропуснатите приходи поради данъчни измами, избягване на данъци,несъстоятелност, финансова неплатежоспособност и погрешно определяне на размера на дължимия данък.

По този повод комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Благоприятният икономически климат и някои въведени от ЕС краткосрочни политически решения спомогнаха за намаляването през 2017 г. на разликата между дължимия и събрания ДДС. За да постигнем по-осезаеми резултати обаче е необходима задълбочена реформа на системата на ДДС, която да я укрепи още повече срещу измамите.

 В тази връзка поддържаме предложенията си за въвеждане на окончателна и благоприятна за деловите среди система на ДДС. Държавите членки не могат да бездействат, докато губят милиарди поради незаконни верижни измами с ДДС и несъгласуваност в системата.

Най-голямата разлика между дължимия и събрания ДДС бе отчетена в Румъния — 36 % несъбрани приходи от ДДС за 2017 г., следвана от Гърция (34 %) и Литва (25 %). Най-малка бе разликата в Швеция, Люксембург и Кипър, където несъбраните приходи от ДДС бяха средно само 1 %. В абсолютно изражение най-голямата разлика между дължимия и събрания ДДС бе отчетена в Италия: 33,5 млрд. евро.

Показателите при отделните държави членки все още се различават съществено. Несъбраните приходи от ДДС намаляха в 25 държави членки и се увеличиха в три. Резултатите при Малта (-7 процентни пункта), Полша (-6 процентни пункта) и Кипър (-4 процентни пункта) бяха много  добри и свидетелстват за значителен спад на загубата на ДДС. Резултатите при седем държави  членки — Словения, Италия, Люксембург, Словакия, Португалия, Чехия и Франция също бяха окуражаващи: разликата между дължимия и събрания ДДС намаля с над 2 процентни пункта. Тази разлика силно нарасна в Гърция (2,6 %) и Латвия (1,9 %), и малко — в Германия (0,2 %).

В номинално изражение разликата между дължимия и събрания ДДС намаля през 2017 г. с 8 млрд. евро, достигайки 137,5 млрд. евро, като това намаление е сходно на отчетеното през 2016 г. — 7,8 млрд. евро. През 2017 г. разликата между дължимия и събрания ДДС бе 11,2 % от общите приходи от ДДС в ЕС, в сравнение с 12,2 % през предходната година.

 Тази тенденция се наблюдава вече пета поредна година.В публикувания  доклад разликата между дължимия и събрания ДДС е изложена главно за 2017 г., тъй като това е последният период, за който има изчерпателни данни от националните сметки и данни за собствените ресурси.

 В тазгодишното проучване се въвежда нов елемент: прогнозно изследване за получаване на т.нар. „бърза прогноза“ за годината преди годината на публикуване, в случая за 2018 г. Според тази бърза прогноза разликата между дължимия и събрания ДДС ще продължи да намалява и през 2018 г. ще е спаднала под 130 млрд. евро или  10 % от съвкупния дължим ДДС.

Контекст

Проучването за разликата между дължимия и събрания ДДС е финансирано от бюджета на ЕС, а констатациите в него са от значение както за ЕС, така и за държавите членки, защото ДДС е важен източник на приходи за бюджета на ЕС и за националните бюджети.

 При проучването е приложена „низходяща методика“: разликата между дължимия и събрания ДДС се определя възIP/19/5511 основа на данни от националните сметки. С времето използваната методика бе подобрена и прецизирана, като понастоящем позволява оптимална сравнимост на резултатите и точност на данните при изготвянето на прогнозите.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

ЕП подкрепи Кристин Лагард за следващ президент на Европейската централна банка

ЕП подкрепи Кристин Лагард за следващ президент на Европейската централна банка

Вторник, 17 Септември 2019

Eвропейският парламент подкрепи  с 394 гласа "за" срещу 206 "против" и 49 въздържали се...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Германия забранява използването на глифозат

Германия забранява използването на глифозат

Петък, 06 Септември 2019

 Германия забранява използването на глифозат от 31 декември 2023 година Това е датата, на...

Компании, Събития, Анализи

XV-та сесия на Българо-тунизийскатa Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще се проведе в Тунис

XV-та сесия на Българо-тунизийскатa Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще се проведе в Тунис

Понеделник, 16 Септември 2019

В периода 22-24.10.2019 г., в Тунис ще се проведе XV-ата сесия на Българо-тунизийскатa Междуправителствена...

Реколта, Пазари, Цени

НСИ:Годишната инфлация  е 2,9%

НСИ:Годишната инфлация е 2,9%

Вторник, 17 Септември 2019

Годишната инфлация към края на август е 2,9%, колкото беше и към края на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Премиерът Борисов в Пещера: Всеки ден се откриват заводи, държим над 3% ръст на икономиката

Премиерът Борисов в Пещера: Всеки ден се откриват заводи, държим над 3% ръст на икономиката

Понеделник, 16 Септември 2019

 Всеки ден, през ден, се откриват заводи. Затова, въпреки че Европа е в рецесия,...

Иновации, Обучение, Агросвят

Кръгла маса „Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк“

Кръгла маса „Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк“

Вторник, 17 Септември 2019

Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.