Проучване на Евробарометър: мнозинството граждани на ЕС имат положителна нагласа към международната търговия

Публикуваните от Европейската комисия резултати от специално проучване на Евробарометър сочат, че 60 % от европейците — с 16 процентни пункта повече от предходната анкета отпреди 10 години — смятат, че те лично са извлекли ползи от международната търговия.

Проучването разкрива също, че 71 % от отговорилите са на мнение, че ЕС защитава по-ефективно търговските интереси на техните държави, отколкото тези държави сами по себе си. Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „ Когато встъпих в длъжност преди пет години, международната търговия и начинът, по който Комисията води търговски преговори, бяха обект на силна критика. Ето защо решихме да реформираме нашата търговска политика. Искахме да изградим доверие, като повишим прозрачността.

 Настоящото проучване на Евробарометър показва, че сме се справили. Днес нагласите на гражданите към търговската  политика са по-положителни отколкото преди десет години. Мнозинството граждани смятат, че имат преки ползи от търговията и че преговорите на Комисията са прозрачни. Това са едни много положителни резултати в сегашните времена на растящ протекционизъм и търговски конфликти в цял свят!“

Днешният доклад обхваща широк набор от аспекти, свързани с осведомеността, възприятията и нагласите на европейките граждани към международната търговия, сред които:

Целите и приоритетите на търговската политика на ЕС: 54 % от отговорилите посочват, че основният приоритет на търговската политика на ЕС следва да бъде създаването на работни места в ЕС. Опазването на околната среда и съблюдаването на здравните стандарти също са станали важни за европейците, като половината от отговорилите ги смятат за приоритет.

Това представлява 20 процентни пункта повече от 2010 г. Същевременно повече от половината европейци признават, че търговската политика на ЕС вече отчита социалните, екологичните и свързаните с правата на човека въздействия в ЕС и по целия свят.

-Необходимостта от международни търговски правила: три четвърти от европейците са съгласни, че се нуждаем от международни търговски правила.

- Доверие и прозрачност: шестима от десетима вярват, че ЕС води своята търговска политика открито и прозрачно.

- Ползи от търговията: 54 % от считащите международната търговия за полезна го отдават на по-големия избор на продукти, докато за 36 % най-важното предимство е по-ниската цена. Тези ползи изглеждат по-осезаеми за по-младите анкетирани и за онези с по-високо образование и доходи.

- Справедливост в международната търговия: според една трета от запитаните е наивно да се очаква другите държави да спазват търговските правила. Мнението на повече от половината от анкетираните е, че ЕС следва да увеличи вносните мита за държавите извън ЕС или за предприятията, които не се придържат към международните търговски правила.

-Общите изводите от проучването са, че има голямо съответствие между приоритетите,формулирани от гражданите на ЕС, и приоритетите, залегнали в следваната през последните пет години стратегия на ЕС „Търговията — за всички“. През този период за ЕС влязоха в сила 16 нови търговски споразумения, включително важни споразумения като тези с Канада и Япония.

 Днес международната търговия е в основата на 36 милиона работни места в ЕС — 5 милиона повече от 2014 г. Прозрачността и устойчивото развитие придобиват все по-голямо значение, а околната среда и трудовите права се превръщат в ключов елемент на търговската политика на ЕС.

Едностранните протекционистки мерки увеличиха необходимостта ЕС да се активизира и да защити европейците от несправедливите и незаконни мерки, наложени от други страни. Към момента има в сила повече от 130 мерки на ЕС за търговска защита, които допринасят за защитата на 343,000 работни места в Европа.

Представените в доклада мерки ще изиграят и ролята на важна основа за определяне на целите и практиките на търговската политика за следващите години.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Меркел: Европейският съюз трябва да действа заедно срещу климатичните промени

Меркел: Европейският съюз трябва да действа заедно срещу климатичните промени

Неделя, 08 Декември 2019

Европейският съюз трябва да действа заедно срещу климатичните промени, ако иска да играе водеща...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Четвъртък, 28 Ноември 2019

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са определени ставките...

Компании, Събития, Анализи

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с посланика на Руската федерация у нас Анатолий Макаров

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с посланика на Руската федерация у нас Анатолий Макаров

Петък, 06 Декември 2019

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с посланика на Руската федерация у нас Анатолий Макаров. В...

Реколта, Пазари, Цени

България се намира в най-силния си период по отношение на износа

България се намира в най-силния си период по отношение на износа

Неделя, 08 Декември 2019

 България се намира в най-силния си период по отношение на износа.За януари-септември износът е...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ изплати близо 80 млн. лева на животновъдите за Кампания 2019

ДФЗ изплати близо 80 млн. лева на животновъдите за Кампания 2019

Петък, 06 Декември 2019

 ДФ „Земеделие“ продължи с изплащането на финансовата подкрепа на животновъдите за Кампания 2019. Преведени...

Иновации, Обучение, Агросвят

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 година

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 година

Четвъртък, 05 Декември 2019

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.