Фонд в размер на 17,5 млрд. евро гарантира, че никой няма да бъде изоставен по пътя към по-зелена икономика

 

  • Специално внимание се обръща на най-слабо развитите региони, най-отдалечените територии и островите
  • Поемането на ангажимент за неутралност по отношение на климата до 2050 г. е условие за финансова подкрепа
  • Инвестициите, свързани с изгаряне на отпадъци и изкопаеми горива, се изключват от обхвата на безвъзмездните средства
  • Въвежда се Зелен механизъм за възнаграждение за най-бързо действащите държави членки

Фондът за справедлив преход ще помогне на страните от ЕС да се справят със социалното и икономическото въздействие на прехода към неутралност по отношение на климата.

Пакетът включва 7,5 млрд. евро от Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и допълнителни 10 млрд. евро от Инструмента на ЕС за възстановяване. За да бъдат допустими, проектите трябва да са съсредоточени върху икономическа диверсификация, преструктуриране или създаване на работни места или трябва да допринасят за преход към устойчива, неутрална по отношение на климата и кръгова европейска икономика.

Фондът за справедлив преход (ФСП) ще финансира проекти за съдействие при търсене на работа, повишаване на квалификацията и преквалификация, както и активно приобщаване на работниците и търсещите работа, докато европейската икономика поема по пътя на неутралност по отношение на климата. Той също ще подкрепя микропредприятията, бизнес инкубаторите, университетите и публичните научноизследователски институции, както и инвестициите в нови енергийни технологии, енергийна ефективност и устойчива местна мобилност.

Подкрепа по ФСП няма да получават дейности по изгарянето на отпадъци , нито по извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали, дейности, свързани с тютюневи изделия, и инвестиции, свързани с изкопаемите горива.

В националните планове за справедлив преход държавите членки трябва да посочат териториите си, които са най-силно засегнати от енергийния преход, и да концентрират там предоставените по ФСП ресурси. Особено внимание следва да се обърне на специфичния характер на островите, островните и най-отдалечените региони.

По инициатива на Парламента, в рамките на ФСП ще бъде въведен Зелен механизъм за възнаграждение, ако ресурсите на фонда бъдат увеличени след 31 декември 2024 г. Тези допълнителни ресурси ще бъдат разпределени между държавите членки, като тези, които успеят да намалят промишлените емисии на парникови газове, ще получават повече финансиране.

Други ключови аспекти на регламента

  • Достъпът на държавите членки до ФСП ще зависи от приемането на ангажименти на национално равнище за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Преди приемането на тази цел държавите членки ще имат право само на 50% от съответно разпределените им средства.
  • Предприятията с финансови затруднения могат да получат подкрепа в съответствие с временните правила на ЕС за държавна помощ, целящи справяне с извънредни обстоятелства.
  • Ще може да се прехвърлят средства от други кохезионни фондове на доброволен принцип.
  • Делът на инвестициите, осигурени чрез финансиране (съфинансиране) от ЕС, се определя на максимум 85% за по-слабо развитите региони, 70% за регионите в преход и 50% за по-развитите региони.

Предложението беше прието във вторник с 615 гласа „за“, 35 гласа „против“ и 46 гласа „въздържал се“.

Докладчикът Манолис КЕФАЛОЯНИС (ЕНП, Гърция) заяви: „Европейският парламент дава силен политически сигнал: трябва да се обърне внимание на социалното, икономическото и екологичното въздействие на енергийния преход в най-засегнатите региони. Преминаваме към нова екологична ера за Европа, без да изоставяме никого."

След като Съветът официално одобри споразумението, регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Фондът за справедлив преход (ФСП) е първият стълб на Механизма за справедлив преход, ключов инструмент за подпомагане на регионите, промишлените сектори и работниците, които се очаква да се сблъскат с най-големите предизвикателства във връзка с прилагането на Европейския зелен пакт. Законодателите постигнаха временно политическо споразумение относно ФСП на 9 декември 2020 г.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Поуки от доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г.

Поуки от доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г.

Friday, 25 June 2021

  Подкопаването на ценностите на ЕС застрашава целия Европейски съюз Подходът на Комисията се приветства, но...

Компании, Събития, Анализи

Дискусия” Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони”

Дискусия” Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони”

Friday, 25 June 2021

Днес от 13.00 ч. бюрото за връзка на Европейския парламент в България съвместно с...

Реколта, Пазари, Цени

Министър Бозуков обсъди с посланика на Кралство Саудитска Арабия потенциала на аграрния стокообмен между двете държави

Министър Бозуков обсъди с посланика на Кралство Саудитска Арабия потенциала на аграрния стокообмен между двете държави

Wednesday, 23 June 2021

Страната ни има възможности и потенциал за повишаване на аграрния стокообмен с Кралство Саудитска...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните

Thursday, 24 June 2021

ДФ „Земеделие“ преведе още над 2 млн. лв. (2 045 032,56 лева) на 205...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел стартира общоевропейска онлайн платформа за образование за климата

Мария Габриел стартира общоевропейска онлайн платформа за образование за климата

Tuesday, 22 June 2021

Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел първата конференция на Коалицията за образование за...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.