Поуки от доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г.

 

  • Подкопаването на ценностите на ЕС застрашава целия Европейски съюз
  • Подходът на Комисията се приветства, но се нуждае от различни подобрения
  • Необходимост от всеобхватен механизъм с конкретни препоръки за бъдещите годишни доклади

Оценката на ЕП на доклада на Комисията за 2020 г. относно принципите на правовата държава представя препоръки за подобряване на механизма, за да може по-добре да защитава ценностите на ЕС.

По време на разискването в пленарна зала в сряда, голямото мнозинство от ораторите призоваха Съвета и Комисията да предприемат решителни действия за справяне с влошаването на ценностите на ЕС в различните държави членки. Повечето от тях се фокусираха върху конкретни въпроси, като например засиления натиск върху гражданското общество и свободата на медиите и защитата на малцинствата и уязвимите групи. Други изразиха несъгласие и заявиха, че докладът е трябвало да се съсредоточи върху други въпроси или че подходът му е прекомерен.

В доклада на Доменек Руис Девеса (С&Д, Испания), приет в четвъртък с 509 гласа „за”, 152 „против“ и 28 „въздържал се“, Парламентът приветства констатациите на Комисията относно състоянието на върховенството на закона в ЕС и всяка държава членка. В него обаче се призовава за по-широк обхват (включващ всички ценности на ЕС, и по-специално демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, които взаимно се подсилват и когато бъдат накърнени, могат да представляват системна заплаха за ЕС), и за по-голямо диференциране при разграничаването на системните и отделните нарушения. Докладът (който понастоящем е самостоятелен механизъм) следва да бъде един компонент от постоянен, всеобхватен и ефективен механизъм, настояват евродепутатите, например чрез включване на конкретни препоръки и срокове за прилагане, свързани с процедурата по член 7, механизма за обвързаност с условия за защита на бюджета на ЕС и производствата за установяване на неизпълнение на задължения.

В същия текст членовете на ЕП също така направиха преглед на последните развития и подчертаха своите приоритети и опасения във връзка със защитата на ценностите на ЕС. Резолюцията осъжда „политическия натиск в Унгария и Полша, (...) за да се избегне възможността националните съдии да задават въпроси на Съда на ЕС“ в нарушение на Договорите. В него също така се разглеждат опитите в Полша да се подкопае независимостта на омбудсмана на страната и неизпълнението от страна на Унгария на решение на Съда на ЕС във връзка с ограниченията, наложени върху финансирането на организациите на гражданското общество. Евродепутатите настоятелно призовават Комисията да предяви иск срещу Унгария пред Съда и да поиска възпиращи финансови санкции.

Докладчикът Доменек Руис Девеса (С&Д, Испания) заяви: "Приветствам усилията на Комисията, и по-специално факта, че тя проучва положението на място, а не от Брюксел. Въпреки това очакваме по-амбициозен подход за предстоящия доклад за 2021 г., за да може Комисията да изпълнява своите задължения като пазител на ценностите на ЕС в тяхната цялост. Освен методологическите подобрения, Комисията и Съветът трябва да намерят политическа смелост, за да се изправят пред автократите, които се възползват от нашия Съюз, докато в същото време го подкопават."

Докладът на Европейската комисия за 2021 г. се очаква да бъде публикуван през юли.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Европейската комисия одобри нов договор с Novavax за потенциална ваксина срещу COVID-19

Европейската комисия одобри нов договор с Novavax за потенциална ваксина срещу COVID-19

Thursday, 05 August 2021

Европейската комисия одобри седмото си предварително споразумение за закупуване с фармацевтично дружество, за да...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

  В България има констатиран случай на вирус по доматите, известен като ToBRFV

В България има констатиран случай на вирус по доматите, известен като ToBRFV

Friday, 30 July 2021

Българската страна е уведомила  европейската междуправителствена организация за растителна защита, че в България има...

Компании, Събития, Анализи

Видеоконференция за насърчаване на търговията със селскостопански продукти и морски дарове от Южен и Централен Виетнам 2021 г.

Видеоконференция за насърчаване на търговията със селскостопански продукти и морски дарове от Южен и Централен Виетнам 2021 г.

Monday, 02 August 2021

Конференцията ще се проведе онлайн в платформата ZOOM (безплатно) с пленарна сесия на 6...

Реколта, Пазари, Цени

Световната здравна организация призова за мораториум над трети дози от ваксините за Covid-19

Световната здравна организация призова за мораториум над трети дози от ваксините за Covid-19

Thursday, 05 August 2021

Световната здравна организация призова за мораториум над т.нар. бустери или трети дози от ваксините...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

Thursday, 22 July 2021

Представители на общините от селските райони бяха запознати как по-ефективно, технически и финансово да...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Tuesday, 13 July 2021

75 000 евро безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския съвет по иновациите за стартиращи високотехнологични...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.