Евробарометър: Европейците считат изменението на климата за най-сериозния проблем, пред който е изправен светът

Един на всеки 20 респондента в България (5%, доста под средната стойност за ЕС от 18%) вярва, че изменението на климата е единственият най-сериозен проблем пред света. Изменението на климата е на шесто място в България и делът на респондентите, които го споменават, е най-ниският от всички държави членки на ЕС, какъвто е случаят и през 2019 г. Въпреки това, три четвърти от анкетираните (75% спрямо средната стойност за ЕС от 78%) смятат, че изменението на климата е много сериозен проблем.Малко над шест на всеки десет респондента в България (61%, в сравнение със средното ниво за ЕС от 63%) смятат, че националните правителства са отговорни за справянето с изменението на климата, което е увеличение с 13 процентни пункта от 2019 г. По-малък дял от анкетираните казват, че са лично отговорни за това (21%, под средното ниво за ЕС от 41%). Освен това близо шест на всеки десет респондента казват, че не са предприели действия за борба с изменението на климата през последните шест месеца (59%, над средното ниво за ЕС от 35%). Когато обаче са помолени да изберат от списък с 15 възможни действия за борба с изменението на климата, 84% от анкетираните в България (под средното ниво за ЕС от 96%) казват, че поне едно действие се отнася за тях.По-конкретно, респондентите в България обикновено са по-малко склонни да предприемат действия за борба с изменението на климата. От друга страна, те са по-склонни да направят по-добра изолация на домовете си, за да намалят консумацията на енергия (31% спрямо средната стойност за ЕС от 18%).Над осем на всеки десет респондента в България са съгласни, че справянето с изменението на климата и проблемите, свързани с околната среда, трябва да бъде приоритет за подобряване на общественото здравеопазване (86% в сравнение с 87% в ЕС като цяло). По-малко вероятное те да се съгласят, че разходите за щетите, дължащи се на изменението на климата са много по-големи от разходите за инвестиции, необходими за прехода към зелена икономика (62%, в сравнение със 74% в ЕС като цяло).Голяма част от анкетираните в България смятат, че е важно както националното им правителство (90% спрямо средното за ЕС от 88%), така и Европейският съюз (89% спрямо средното ниво за ЕС от 87%) да си поставят амбициозни цели за повишаване на количеството на използваната енергия от възобновяеми източници, използвана до 2030 г.Близо девет на всеки десет респондента в България (89%, близо до средната стойност за ЕС от 90%) са съгласни, че емисиите на парникови газове трябва да бъдат намалени до минимум, като същевременно се компенсират останалите емисии, за да стане икономиката на ЕСнеутрална по отношение на климата до 2050 г. И накрая, близо две трети от анкетираните (63%, под средното ниво за ЕС от 75%) смятат, че парите от плана за икономическо възстановяване трябва да се инвестират главно в новата зелена икономика

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Европейската комисия одобри нов договор с Novavax за потенциална ваксина срещу COVID-19

Европейската комисия одобри нов договор с Novavax за потенциална ваксина срещу COVID-19

Thursday, 05 August 2021

Европейската комисия одобри седмото си предварително споразумение за закупуване с фармацевтично дружество, за да...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

  В България има констатиран случай на вирус по доматите, известен като ToBRFV

В България има констатиран случай на вирус по доматите, известен като ToBRFV

Friday, 30 July 2021

Българската страна е уведомила  европейската междуправителствена организация за растителна защита, че в България има...

Компании, Събития, Анализи

Видеоконференция за насърчаване на търговията със селскостопански продукти и морски дарове от Южен и Централен Виетнам 2021 г.

Видеоконференция за насърчаване на търговията със селскостопански продукти и морски дарове от Южен и Централен Виетнам 2021 г.

Monday, 02 August 2021

Конференцията ще се проведе онлайн в платформата ZOOM (безплатно) с пленарна сесия на 6...

Реколта, Пазари, Цени

Световната здравна организация призова за мораториум над трети дози от ваксините за Covid-19

Световната здравна организация призова за мораториум над трети дози от ваксините за Covid-19

Thursday, 05 August 2021

Световната здравна организация призова за мораториум над т.нар. бустери или трети дози от ваксините...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

Thursday, 22 July 2021

Представители на общините от селските райони бяха запознати как по-ефективно, технически и финансово да...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Tuesday, 13 July 2021

75 000 евро безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския съвет по иновациите за стартиращи високотехнологични...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.