Селско стопанство: Начало на ежегоден Ден на биологичното производство в ЕС

Днес Европейският парламент, Съветът и Комисията отбелязват началото на ежегоден „Ден на биологичното производство в ЕС“. Трите институции подписаха съвместна декларация, с която отсега нататък датата 23 септември се установява като Ден на биологичното производство в ЕС. Това е в изпълнение на Плана за действие за развитието на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г., в който беше обявено установяването на такъв ден с цел повишаване на осведомеността за биологичното производство.

На церемонията за подписване и поставяне началото на честването на деня комисарят по въпросите на селското стопанство Януш Войчеховски заяви: Днес честваме деня на биологичното производство — устойчив вид селско стопанство, при който производството на храни се извършва в хармония с природата, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните. Датата 23 септември също така бележи есенното равноденствие, когато денят и нощта са еднакво дълги — символ на хармонията между селското стопанство и околната среда, която осигурява идеални условия за биологичното производство. Радвам се, че заедно с Европейския парламент, Съвета и основни участници в този сектор имаме възможността да поставим началото на ежегодното честване на този Ден на биологичното производство в ЕС — чудесна възможност за повишаване на осведомеността за биологичното производство и популяризиране на ключовата роля, която то има в прехода към устойчиви продоволствени системи.

Общата цел на Плана за действие за развитието на биологичното производство е значително да се стимулира производството и потреблението на биологични продукти, за да се допринесе за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие, като например намаляване на употребата на торове, пестициди и антимикробни средства. Секторът на биологичното производство се нуждае от подходящите инструменти, за да расте, както е посочено в Плана за действие. За да се осигури балансиран растеж на сектора, се предлагат 23 действия, структурирани около 3 направления — стимулиране на потреблението, увеличаване на производството и по-нататъшно подобряване на устойчивостта на сектора.

За да се стимулира потреблението, Планът включва действия като предоставяне на информация и осъществяване на комуникация по въпросите на биологичното производство, насърчаване на потреблението на биологични продукти и стимулиране на по-широкото използване на биологични продукти в обществените столове чрез обществени поръчки. Освен това, за да се увеличи биологичното производство, общата селскостопанска политика (ОСП) ще продължи да бъде ключов инструмент за подпомагане на прехода към биологично земеделие. Тя ще се допълва например от организирането на информационни мероприятия и работата в мрежа за споделяне на най-добри практики, както и от сертифицирането по-скоро на групи земеделски стопани, отколкото на отделни стопани. На последно място, за да се подобри устойчивостта на биологичното земеделие, Комисията ще насочи най-малко 30 % от бюджета, предназначен за научни изследвания и иновации в областта на земеделието, горското стопанство и селските райони, към теми, които са специфични или от значение за сектора на биологичното производство.

Биологичното производство осигурява някои важни ползи: използваните за такова производство полета се отличават с около 30 % по-голямо биологично разнообразие, отглежданите по биологичен начин животни са в по-добро състояние и приемат по-малко антибиотици, земеделските стопани, занимаващи се с биологично производство, имат по-високи доходи и са по-адаптивни, а потребителите знаят какво точно получават благодарение на логото на ЕС за биологично развитие.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

МЗХГ представи мерките по директните плащания на земеделските производители в новата ОСП

МЗХГ представи мерките по директните плащания на земеделските производители в новата ОСП

Friday, 15 October 2021

Министерството на земеделието, храните и горите представи приоритизираните потребности по специфичните цели и интервенциите,...

Компании, Събития, Анализи

България подобри своя пешеходен рекорд и измина 46 503 372 крачки

България подобри своя пешеходен рекорд и измина 46 503 372 крачки

Tuesday, 12 October 2021

В рамките на тазгодишното издание на Нестле за Живей Активно! хора от цялата страна...

Реколта, Пазари, Цени

УЧАСТИЕ В ХИБРИДНИ БИЗНЕС СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА HORECA, GASTROFOOD, ENOEXPO 2021 – BROKERAGE EVENT В КРАКОВ, ПОЛША

УЧАСТИЕ В ХИБРИДНИ БИЗНЕС СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА HORECA, GASTROFOOD, ENOEXPO 2021 – BROKERAGE EVENT В КРАКОВ, ПОЛША

Sunday, 17 October 2021

Enterprise Europe Network организира участие в предварително уговорени 30-минутни бизнес срещи в хибриден формат...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

С общо 6 млн. лева се увеличава бюджетът по помощите за хуманно отношение към свине и птици

С общо 6 млн. лева се увеличава бюджетът по помощите за хуманно отношение към свине и птици

Friday, 15 October 2021

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ увеличи с общо 6 млн. лв. финансовия ресурс...

Иновации, Обучение, Агросвят

Заместник-министър Гечев: Селското стопанство е най-големият ползвател на дронове в света

Заместник-министър Гечев: Селското стопанство е най-големият ползвател на дронове в света

Friday, 15 October 2021

Селското стопанство е най-големият ползвател на дронове в света. Тази тенденция се очаква да...






Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.