Мария Габриел: Борбата с рака и с климатичните промени са нашата нова мисия „Земя“ Конкретни първи решения ще бъдат подкрепени с 1,9 милиарда евро финансиране за периода 2021-2023г.

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви днес официалното начало на пет мисии по програма „Хоризонт Европа“. Мисиите си поставят за цел да дадат конкретни решения за пет големи обществени предизвикателства до 2030г.: борба с раковите заболявания, адаптиране към изменението на климата, опазване на океаните, моретата и водите, климатично-неутрални градове и осигуряване на здравословни почви и храни.

„Нашата мисия е опазването на планетата – мисия „Земя“. Мисиите са нов подход на работа, който предлагаме. Новият, ориентиран към въздействие подход, се откроява с ролята на иновациите, гражданите и регионите. Съвместното разработване на решения и комбинирано финансиране са в основата на измеримите цели, които си поставят мисиите“, коментира българският еврокомисар.

Мисиите са насочени към постигане на 3 милиона спасени животи от ракови заболявания, 150 климатично-устойчиви европейски региона, 100 неутрални по отношение на климата градове, 100 демонстрационни лаборатории за добро състояние на почвите и храните, възстановени морски и крайбрежни екосистеми, над 25000 км възстановени речни зони, 50 % по-малко пластмасови отпадъци в моретата.

Всяка мисия ще разполага с времева рамка, план за изпълнение и бюджет за периода 2021-2023 г. 378 милиона евро ще бъдат насочени срещу борба с раковите заболявания, 368 милиона евро ще подпомогнат регионите за адаптирането им към климатичните промени. За възстановяване на моретата и океаните, ефективното управление на водите се насочват 500 милиона евро. Действията за подкрепа на „интелигентните градове“ и добро състояние на почвите ще бъдат подпомогнати съответно с 359 милиона евро и 320 милиона евро.

„Ролята на науката и иновациите е да дават посока – за резултати и развитие. Те са двигателят на новите ни мисии. Успехът им ще зависи от съвместната ни работа с регионите и градовете, с гражданите, включително с младите хора. Очаквам процесът на съвместно създаване и съвместно изпълнение да носи конкретни ползи на гражданите“, коментира още българският еврокомисар.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Friday, 21 January 2022

  Членовете на ЕП дават зелена светлина за започване на преговори с държавите членки Мерки за...

Компании, Събития, Анализи

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

Friday, 21 January 2022

 Тази година изложението на решения и технологии за ефективно и устойчиво земеделие ви кани...

Реколта, Пазари, Цени

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Friday, 21 January 2022

Сметките за ток се покачиха с 400 процента. Продължават да са направо шокиращи. И...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.