МЗХГ представи мерките по директните плащания на земеделските производители в новата ОСП

Министерството на земеделието, храните и горите представи приоритизираните потребности по специфичните цели и интервенциите, включени по Първи стълб от Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Националният документ за подпомагане на земеделските производители бе представен по време на 14-тото заседание на Тематичната работна група от заместник-министрите на земеделието, храните и горите Георги Събев и Явор Гечев, както и експерти от аграрното министерство. Той обхваща интервенции по девет специфични цели и една хоризонтална.

Първата специфична цел е свързана с подпомагане на земеделските доходи и устойчивост на селскостопанския сектор. В рамките й са идентифицирани три потребности, които могат да се реализират с интервенции по Първи стълб. Една от тях е сближаване на доходите на земеделските стопани с тези от други сектори. Друга потребност е увеличаване на икономическия потенциал на малките и средните стопанства, а третата е увеличаване на икономическия потенциал на приоритетните сектори Втората специфична цел е свързана с повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарната ориентация на стопанствата.

Специфична цел четири е първа от целите, свързана с околната среда и климата. Тук Първи стълб има принос към покриването потребност 2, която предвижда увеличаване на органичния въглерод в почвата, за което има предвидена еко-схема.

Друга екологична цел включена тук е насърчаване на устойчивото развитие и ефективното управление на природните ресурси, в това число вода, почва въздух, включително намаляване на зависимостта от химикали. С интервенции по Първи стълб по тази специфична цел са адресирани 5 потребности, от които три  с много висок приоритет, свързани с поддържане на баланса при разнообразието на културите, устойчива употреба на препарати за растителна защита и торове, както и подобряване на качеството на почвите.

Специфична цел шест има принос към спирането на загубата на биологично разнообразие и обръщане на тенденцията за подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта. По време на разработването й като потребности с много висок приоритет са определени необходимостта от опазване и подобряване на природозащитното състояние на видовете птици, свързани с обработваеми земи и насърчаване на практиките за разширяване на биологичното земеделие.

Специфична цел седем е насочена за привличане и подкрепа на млади стопани. Свързана е с общоевропейски приоритет за привличане на повече млади хора в сектора и обновяване на поколенията.

Специфична цел девет включва потребности по отношение за качествена и питателна храна и хуманното отношение към животните. С интервенциите по Първи стълб се адресират нуждите, насочени към насърчаване на биологичното производство и подобряване използването на препаратите за растителна защита и торове, които са определени с много висок приоритет.  Преди разработването на целите и интервенциите са направени предварителни анализи и преглед. Концепцията за определянето и приоритизирането им включва 4 основни групи критерии. Първата група отчита факторите, които налагат необходимост от спешни действия. Следващата група критерии имат политическо значение в контекста на ОСП. Третата е свързана с приоритети, които се основават на ефективността. На последно място е приложимостта на инструментите на ОСП за финансиране на дадената потребност. 

„Много е важно как са подредени приоритетите, като методиката за разработването им е сходна с тази на западните държавни и считаме, че е лесна като модел и начин за разбиране“, обясни заместник-министър Гечев. Той поясни още, че едно от големите предизвикателства е било включването и разработването на мерки и интервенции, свързани със Зелената сделка.

Заместник-министърът благодари на екипа на Министерството за околната среда и водите за ползотворната работа и диалога при работата по Първи стълб и поясни, че комуникацията както с тях, така и с Европейската комисия продължава.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

ЕК одобри изплащането на 10 млрд. евро на Испания от Плана за възстановяване

ЕК одобри изплащането на 10 млрд. евро на Испания от Плана за възстановяване

Saturday, 04 December 2021

Европейската комисия одобри искането на Испания да получи 10 милиарда евро от Плана за...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Заместник-министър Събев: Необходими са извънредни мерки на ниво ЕС за свиневъдството

Заместник-министър Събев: Необходими са извънредни мерки на ниво ЕС за свиневъдството

Tuesday, 16 November 2021

България подкрепя искането за въвеждане на спешни извънредни мерки на ниво ЕС за сектора...

Компании, Събития, Анализи

БЪЛГАРСКИЯТ ДАВОС – ВЛАСТ, ЧУВАЙ!

БЪЛГАРСКИЯТ ДАВОС – ВЛАСТ, ЧУВАЙ!

Friday, 03 December 2021

На 14 декември 2021 в София Тех Парк, Powers Summit (https://show.us2.list-manage.com/track/click?u=b09480d5aff66a27e0c5ef763 id=9f8687c246 e=e9e9821f14)среща...

Реколта, Пазари, Цени

МЗХГ обявява конкурс за лого и слоган на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни

МЗХГ обявява конкурс за лого и слоган на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни

Friday, 03 December 2021

Министерството на земеделието, храните и горите обявява конкурс за избор на лого и слоган...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Сектор „Рибарство“ получи подкрепа от близо 1,7 млн. лева по ПМДР 2014 – 2020

Сектор „Рибарство“ получи подкрепа от близо 1,7 млн. лева по ПМДР 2014 – 2020

Thursday, 02 December 2021

ДФ „Земеделие“– Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе близо 1,7 млн. лв. (1 697...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.