Парламентът и Съветът се споразумяха за над 479,1 милиона евро допълнително за ключови приоритети

Парламентът и Съветът се споразумяха за над 479,1 милиона евро в допълнение към предложението на Комисията за ключови приоритети като здравеопазване, младите хора и действия в областта на климата.

    Парламентът получи общо 479,1 милиона евро за своите приоритети в допълнение към това, което Комисията предложи в проектобюджета.

Предварителните данни са 169,5 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения и 170,6 милиарда евро бюджетни кредити за плащания. Подробни цифри ще бъдат налични по-късно.

Членовете на ЕП успяха да увеличат средствата за финансирането за програми и политики, които според тях допринасят за възстановяването след пандемия, в съответствие с приоритетите на Парламента, изложени в неговите насоки за 2022 г. Те включват изследователската програма „Хоризонт Европа“ (+100 милиона евро над тези на Комисията проектобюджет) и програма LIFE за действия в областта на околната среда и климата (+47,5 милиона евро). Програмата за единния пазар се допълва с 30 милиона евро (включително 10 милиона евро за туристическия сектор), а Европейската прокуратура с 3,8 милиона евро, защитавайки парите на европейските данъкоплатци.

Подкрепата за младите хора е ключов приоритет за Парламента: евродепутатите успяха да увеличат Еразъм+ с 35 милиона евро. EU4Health също беше засилено с допълнителни 51 милиона евро за изграждане на силен Европейски здравен съюз и за повишаване на устойчивостта на националните здравни системи.

Инструментът за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI – Глобална Европа) беше допълнен със 190 милиона евро, с особен акцент върху борбата с пандемиите, включително чрез ваксинации.

Хуманитарната помощ беше надвишена с 211 милиона евро, за да може резервът за солидарност и спешна помощ да може да покрие увеличените нужди на фонда за солидарност на ЕС във връзка с природните катастрофи в ЕС.

 Като част от общото споразумение бяха договорени и проекти за коригиращи бюджети, насочени към помощта за сирийските бежанци в Турция и региона и финансиране на 200 милиона дози за ваксинация чрез механизма COVAX.

Йохан Ван Овертвелд (ECR, BE), председател на комисията по бюджети: „Като цяло съм доволен от постигнатото  споразумение. Той съдържа важни отговори на предизвикателствата, пред които е изправен Съюзът днес. В областта на здравеопазването за по-нататъшна борба с кризата COVID-19, но също и когато става въпрос за изследвания и иновации, необходими за модернизиране на нашите икономики, и защитата на нашите общи граници.

Карло Реслер (ЕНП, ВП), главен докладчик за бюджета на ЕС за 2022 г. (за раздел III – Комисия): „Преговорите по бюджета се проведоха при трудни обстоятелства, по време на борбата с пандемията и нейните последици и можем да бъдем доволни от резултата. Парламентът успя да подсили следващия европейски бюджет с почти 500 милиона евро. Подкрепленията ще стимулират възстановяването на Европа и ще проправят път за по-устойчив съюз, с акцент върху подкрепата за малки и средни предприятия, засилване на студентската мобилност, изграждане на по-силен здравен съюз, както и по-нататъшни инвестиции в цифрови и зелени преходи. Специален акцент беше поставен върху външните измерения с допълнителна подкрепа за хуманитарна помощ и подкрепа за усилията за ваксиниране в световен мащаб. Този бюджет е ясно послание за всички европейци, че Европа е отдадена на силно възстановяване за всички сектори, всички региони и всички поколения.

След като Съветът официално прие бюджета, той ще бъде представен за одобрение от комисията по бюджети, след което ще бъде гласуван в пленарна зала в Европейския парламент (по време на ноемврийската сесия в Страсбург) и ще бъде подписан от неговия председател.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Friday, 21 January 2022

  Членовете на ЕП дават зелена светлина за започване на преговори с държавите членки Мерки за...

Компании, Събития, Анализи

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

Friday, 21 January 2022

 Тази година изложението на решения и технологии за ефективно и устойчиво земеделие ви кани...

Реколта, Пазари, Цени

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Friday, 21 January 2022

Сметките за ток се покачиха с 400 процента. Продължават да са направо шокиращи. И...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.