ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ОТНОСНО СЕКТОРНОТО ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРНЕТ НА ПРЕДМЕТИТЕ

Европейската комисия публикува констатациите от своето секторно проучване в областта на конкуренцията във връзка с потребителския интернет на предметите (IoT). В окончателния доклад  и придружаващия го работен документ на службите  на Комисията се посочват потенциални опасения за конкуренцията на бързо разрастващите се пазари на свързани с IoT продукти и услуги в ЕС.

Публикуваните днес документи представят констатациите на Комисията, като се вземат предвид коментарите, получени по време на обществената консултация  относно предварителния доклад от юни 2021 г., и потвърждават заключенията на предварителния доклад, публикуван през юни 2021 г.

Основните констатации от секторното проучване относно потребителския интернет на предметите обхващат аспекти, които бяха включени и в предварителния доклад:
характеристиките на потребителските IoT продукти и услуги,  характеристиките
на конкуренцията на тези пазари,  основните проблемни области, посочени от заинтересованите страни по отношение на настоящото функциониране на потребителските IoT пазари и перспективите пред тях.

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Заместник-министър Стефан Бурджев връчи награда по ръчна стрижба на овце повреме на Националния събор на овцевъдите

Заместник-министър Стефан Бурджев връчи награда по ръчна стрижба на овце повреме на Националния събор на овцевъдите

Sunday, 08 May 2022

На втория ден от Десетото юбилейно издание на Националния събор на овцевъдите край Петропавловския...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020

Tuesday, 17 May 2022

Прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ започна...

Иновации, Обучение, Агросвят

Заместник-министър Стефан Бурджев връчи купата на победителката от Държавното първенство по прескачане на препятствия, в клас "Тежък", към Българска Федерация по Конен Спорт

Заместник-министър Стефан Бурджев връчи купата на победителката от Държавното първенство по прескачане на препятствия, в клас "Тежък", към Българска Федерация по Конен Спорт

Monday, 16 May 2022

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев лично връчи купата на Ивана Ангелова победителката от Държавното...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.