Устойчивото развитие на селските райони е свързано с подобряване на инфраструктурата и научната дейност

Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е свързано с подобряване на съществуващата инфраструктура, качеството на предлаганите услуги за населението и научната дейност. Тази позиция изразиха заместник-министрите на земеделието Стефан Бурджев и Иван Христанов по време на форума „Развитието на зелените региони на България и индустриите за здравословен живот – възможности и предизвикателства“ в Плевен.

“Една от основните цели на  ръководството на Министерството на земеделието е преодоляването на тези различия и постигането на устойчив растеж както на Северозападния регион, така и на селските райони.”, посочи заместник-министър Бурждев. По думите му заложените интервенции в Стратегическия план целят да превърнат селските райони в по-привлекателни за бизнеса и за живеене. Той припомни, че в Стратегическия план са заложени и интервенции, чиито допустими  бенефициенти са земеделските стопани, преработватели от хранително-вкусовата промишленост, къси вериги на доставки.

Той посочи, че Плевен има потенциал да се развие като иновативен научен център в сферата на аграрните науки за Северозападния район и да се възползва от заложената в Стратегическия план подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации, като тази подкрепа засилва връзките между земеделското производство и изследователската дейност чрез проекти с потенциал за иновации.

Заместник-министър Христанов заяви, че там може да бъде изграден образователен център, който да обедини усилията на редица образователни институции и да работи в сферата на развойната дейност. По думите му подобна инфраструктура отдавна липсва е региона, а тя ще допринесе както за напредъка на науката, така и намаляване на миграцията от района към столицата. „Технологичен парк в Плевен, съчетан с натрупване на академична общност е предпоставка за насърчаване на развойна дейности“, коментира заместник-министърът. Според него силното висше образование е предпоставка за развитие и на средното, и на основното.

„За нас е важно регионът да се развива, защото той е структуроопределящ за земеделието“, подчерта заместник-министър Христанов. Той допълни, че там има 4 института, които е добре да обединят усилията си БАН, Софийския университет и други и така синергичния ефект ще надмине индивидуалните усилия.  

Тема на дискусията бе и Стратегическия план, като заместник-министрите Бурджев и Христанов изтъкнаха, че в него освен финансирането от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за първи път се залага национално съфинансиране размер на 60%, при минимално 15% досега, което е един от най-големите проценти съфинансиране от всички страни в ЕС.

„В резултат на ползотворната и добре организирана работата на целия екип на Министерството на земеделието  Стратегическият план получи висока оценка от ЕК, която го оцени като балансиран и добре структуриран“, каза той в заключение.

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

Петък, 01 Юли 2022

 Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5,2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по схемата...

Реколта, Пазари, Цени

Цените на хляба са намалени с 20%

Цените на хляба са намалени с 20%

Събота, 02 Юли 2022

 Цените на хляба бяха намалени с 20% след приемането на нулевата ставка на ДДС...

Иновации, Обучение, Агросвят

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

Събота, 02 Юли 2022

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира земеделските стопани, кандидати по...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.