Агроекологията и сътрудничеството като примери за успешно земеделие във Франция

Регионът Нормандия в Северозападна Франция се превърна в център на европейските агроиновации. Второто издание на Agri Innovation Summit събра около 400 участници от цяла Европа - земеделски производители, изследователи, консултанти, предприятия, неправителствени организации, отговорни лица за вземането на решения, които обмениха ценен опит, идеи и знания и дискутираха бъдещето на политиката, свързана с иновациите в селското и горското стопанство.

В шести брой на рубриката „Иновациите - бъдещето на агрохранителната верига“, която списание “Агробизнесът“ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представяме проектите на две от оперативните групи, които бяха включени в програмата на полевите посещения на участниците във форума на високо равнище, посветено на приноса на ЕПИ-АГРИ за прехода към агроекология.

AgroEcoLif е Оперативна група, чиято работа е фокусирана върху оценка на агроекологичните техники за управление на културите, които могат да бъдат приложени за производството на ленено влакно. Известен факт е, че Франция произвежда 85% от световния влакнодаен лен, а 52% от производството е съсредоточено във френските департаменти Eure и Seine-Maritime в региона Нормандия. Ленът изисква малко химически суровини, но въпреки това борбата с вредителите и отглеждането му са трудни за работа без химически контрол. Основната цел на проекта AgroEcoLif е да разработи алтернативи на химическия контрол.

Оперативната група, която изпълнява този проект се ръководи от Института за земеделски техники ARVALIS и три кооператива. Проектът изследва цялостната последователност на техниките за управление на влакнодайния лен чрез използване на агрономически подходи, биоконтрол и механично плевене.

Целта на тази оперативна група е да се постигне високо ниво на добив и добро качество на влакното. Икономическите резултати и нивото на зависимост от химическия контрол се измерват в сравнение с тези на конвенционалните техники за управление на земеделските култури.

Още един добър пример за сътрудничество беше представен на вниманието на заинтересованите участници, в рамките на полевите посещения на Agri Innovation Summit 2019. Оперативната група „Колективна сушилня“ реализира проект, основан на партньорството между зърнопроизводители и говедовъди за добавена стойност към люцерна и оборска тор.

 Този проект, разработен от 15 говедовъдни стопанства и 5 производители на зърнени култури, има за цел да насърчи колективните действия по използването на фураж от бобови култури и създаването на слънчева сушилня с висока добавена стойност при използване на оборска тор и жив плет.

Проектът разчита на троен мениджмънт на ресурсите - въвеждане на люцерна в сеитбообращението като източник на протеин, като се използва оборски тор за органично подобрение на почвите и използването на нарязана дървесина от живи плетове за осигуряване на допълнителна мощност на слънчевата сушилня. Люцерната намалява от една страна нуждата от химически вещества, същевременно е добър агрономичен подход за подхранване на почвите, а и намалява необходимостта от плевене от друга страна.

Проектът на Оперативната група цели да намали зависимостта от външни доставчици чрез насърчаване на колективен подход на местно ниво между говедовъди и зърнопроизводители, а партньорството да се укрепи чрез траен договор. Този проект се характеризира с много иновативен организационен аспект.

 

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Евродепутатите имат големи надежди  за новата хранителна политика на ЕС

Евродепутатите имат големи надежди за новата хранителна политика на ЕС

Сряда, 20 Ноември 2019

Членовете на Европейския парламент очакват амбициозно предложение на Комисията за новата дългосрочна и интегрирана...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Министър Танева: В България секторът с най-висок относителен дял на биологично направление е пчеларството

Министър Танева: В България секторът с най-висок относителен дял на биологично направление е пчеларството

Вторник, 19 Ноември 2019

„В България секторът с най-висок относителен дял на биологично направление е пчеларството, с дял...

Компании, Събития, Анализи

Зам.-министър Иванов: Подобряване качеството и безопасността на храните е сред най-важните приоритети на МЗГХ

Зам.-министър Иванов: Подобряване качеството и безопасността на храните е сред най-важните приоритети на МЗГХ

Вторник, 19 Ноември 2019

Един от най-важните приоритети на МЗХГ е подобряване качеството и безопасността на храните“. Това...

Реколта, Пазари, Цени

Венцислав Върбанов: Трябва да се изработи стратегия за напояването в България

Венцислав Върбанов: Трябва да се изработи стратегия за напояването в България

Вторник, 19 Ноември 2019

Трябва да се изработи стратегия за напояването в България и да се стартира програма...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Около 1,3 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за Коледа

Около 1,3 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за Коледа

Сряда, 20 Ноември 2019

1 276 200 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец декември. Допълнителната...

Иновации, Обучение, Агросвят

Международна конференция, посветена на кибер сигурността, се проведе в София

Международна конференция, посветена на кибер сигурността, се проведе в София

Сряда, 20 Ноември 2019

Международна конференция, посветена на кибер сигурността, се проведе  за втори път в София. Българската...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.