AgROBOfood - европейската мрежа за ефективно възприемане на роботизирани технологии

  Европейски проект agROBOfood, който е фокусиран върху изграждането на европейската екосистема за ефективно възприемане на роботизираните технологии в европейския агро-хранителен сектор. Това е темата на седми брой на рубриката „Иновациите - бъдещето на агрохранителната верига“, която списание “Агробизнесът“ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

През месец юни т.г. започна изпълнението на широкомащабен проект, на обща стойност 16 млн. евро, свързан с трансформацията на агрохранителния сектор в Европа с помощта на роботизираните технологии.

”Стартирането на проекта agROBOfood дава възможност на компании от цяла Европа да бъдат подкрепени в областта на иновациите и бизнеса с роботизирани технологии за агрохранителния сектор. Посредством мрежата от Цифрови иновационни хъбове могат да се преодолеят границите и да се обединят усилията на различни държави. Проектът agROBOfood ще демонстрира и ускори новите роботизирани технологии, за да направи европейския хранително-вкусов сектор по-ефективен и конкурентен", казва Янек де Крамер, координатор на проекта.

Предизвикателствата, пред които са изправени земеделските стопани, са огромни, имайки предвид, че от тях се изисква да произвеждат повече и по-добра храна, като използват по-малко ресурси, за да намалят своя екологичен отпечатък и да отговорят на променящите се изисквания на потребителите. Целта на agROBOfood е да се увеличи максимално възвръщаемостта на инвестициите на ЕС в сферата на роботиката в областта на хранително-вкусовата промишленост и да насърчат Европа да стане авангард в осигуряването на безопасна и адекватна храна по устойчив начин.

Иновативни експерименти

Сърцевината на проекта се формира от иновативни експерименти, като организацията и мониторингът са делегирани на Цифрови иновационни хъбове. Първоначалните иновативни експерименти в областта на роботизираните агро-хранителни технологии ще бъдат демонстрирани в седем Регионални клъстера, като по този начин ще се гарантира възпроизвеждането им и широкото възприемане на тези технологии в цяла Европа.

 Примери

С цел да се предпазят хората от работа при минусови температури, в рамките на проекта agROBOfood ще бъде изграден комбиниран деморобот за товарене и разтоварване на европалети, предназначен за работа в хладилни халета. Друг пример ще бъде автоматизираното събиране на плодове в подходящото време и с по-малко работна ръка. Това би довело до по-ниски производствени разходи и ресурси, като същевременно ще бъде решение на проблема с недостига на работна ръка. Освен това ще бъде изграден деморобот за краставици, който може да преценява нивото на узряване и да набере и обработи продукцията в оранжерия. Също така, в рамките на проекта ще бъдат демонстрирани възможностите за наблюдение с дронове в лозови масиви. По време на изпълнението на проекта ще бъдат показани още много примери, както от консорциума, който изпълнява проекта, така и от компании, които могат да кандидатстват за финансиране по отворените процедури за прием на проекти. Цифровите иновационни  хъбове и свързаните с тях експерти ще подкрепят тези иновативни експерименти.

Цифрови иновационни хъбове

agROBOfood свързва света на роботиката и селското стопанство, научноизследователската и развойна дейност и бизнеса чрез създаване на устойчива мрежа от Цифрови иновационни хъбове. Това консолидира, разширява и укрепва сегашната екосистема. Хъбовете подпомагат компаниите в цифровизацията чрез свързване на заинтересованите страни с технически, човешки и финансови ресурси.

Проектът ще работи в тясно сътрудничество с широката европейска общност по роботика, като осигурява синергия с инициативи като EU-Robotics. Това ще увеличи до максимум възвръщаемостта на европейските инвестиции, включително частния капитал за цифровата трансформация на агро-хранителната индустрия.

Партньори и предстоящи процедури

В мрежата на agROBOfood вече са включени 49 Цифрови иновационни хъба и 12 Центъра по компетенции, а по време на изпълнението на проекта те ще се увеличат. Консорциумът, който изпълнява проекта и ще спомогне за разрастването на партньорската мрежа се състои от 38 партньорски организации, ръководени от Университета Вагенинген.

Индустриален консултативен съвет ще представи стратегическите насоки и ще определи приоритетите за избора на проектните предложения за финансиране. Предстоящите процедури за кандидатстване на обща стойност 8 млн. евро в полза на МСП ще привлекат допълнителни иновативни експерименти и индустриални предизвикателства.

 Чрез своята всеобхватна структура и амбициозни цели, agROBOfood цели да обедини цялата европейска екосистема и да гарантира ефективното възприемане на роботизираните технологии в европейския агро-хранителен сектор.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

EС спира вноса на канадски пресни плодове

EС спира вноса на канадски пресни плодове

Петък, 23 Август 2019

EС  спира вноса на канадски  пресни плодове, считано от 1 септември, тъй като въвежда...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Четвъртък, 22 Август 2019

Ветеринарни експерти от Германия пристигнаха у нас за извършване на епизоотично проучване в засегнатите...

Компании, Събития, Анализи

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Реколта, Пазари, Цени

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Петък, 23 Август 2019

Благоустрояването на градовете и привличането на повече инвеститори у нас - върху тези два...

Иновации, Обучение, Агросвят

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Четвъртък, 22 Август 2019

Делегация от Българска търговско-промишлена палата участва в посещение в Трабзон, Турция, което се осъществява...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.