Мария Габриел стартира общоевропейска онлайн платформа за образование за климата

Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел първата конференция на Коалицията за образование за климата, само шест месеца след обявяването на инициативата през декември 2020 г. и проведени дискусии в работни групи за създаване на концепцията на
коалицията.

„Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, изискващо координирани действия. С Коалицията за образование за климата имаме уникалната възможност да обединим цели общности - преподаватели, учени, местните и регионалните власти, бизнеса, за да подпомогнем изграждането на умения за борба с климатичните промени. Образованието е ключът към промяна на нагласите и предоставя възможност както на учениците, така и на възрастните да предприемат конкретни действия. Важно е да адаптираме образователните системи към екологичния преход, като преодолеем фрагментираността и свържем образованието, науката и бизнеса. Така ще можем да постигнемразвитие на „зелени“ умения.“, _отбеляза Мария Габриел._ _

Българският еврокомисар ще представи до края на годината и европейска рамка за компетентностите по отношение на изменението на климата. Според нея е важно да се обединят добрите идеи и практики „отдолу-нагоре“ с подкрепата на програма „Еразъм+“. Освен това е нужно да се прилага интердисциплинарен подход на учене и преподаване, който да позволи учащите и преподавателите да развият нужните умения. Мария Габриел открои и необходимостта от стратегически инвестиции за екологосъобразно образование. В този контекст, платформата  на Коалицията за образование за климата е мястото,
което може да обедини училища, университети, социални партньори и гражданското общество за осъществяване на прехода към екологична устойчивост с подкрепата на инвестиции.

„Образованието играе ключова роля за осъществяване на справедлив „зелен“ преход в Европа. Стремежът ми е да мобилизираме целия опит, знания и мрежи за свързване на образованието, науката, бизнеса, гражданското общество. Така можем да създадем общ подход за справяне с изменението на климата, който да залегне в системите ни за образование и обучение. Новата платформа ще подпомогне създаването на истинско паневропейско движение за образование и обучение в областта на климата, което да свързва различните дисциплини, професии и начини на мислене за преминаване към по-устойчиво общество и икономика. Важно е да обединим усилия, за да превърнем Коалицията за образование, посветено на климата, в успех“, заключи българският комисар Мария
Габриел.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Европейската комисия одобри нов договор с Novavax за потенциална ваксина срещу COVID-19

Европейската комисия одобри нов договор с Novavax за потенциална ваксина срещу COVID-19

Thursday, 05 August 2021

Европейската комисия одобри седмото си предварително споразумение за закупуване с фармацевтично дружество, за да...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

  В България има констатиран случай на вирус по доматите, известен като ToBRFV

В България има констатиран случай на вирус по доматите, известен като ToBRFV

Friday, 30 July 2021

Българската страна е уведомила  европейската междуправителствена организация за растителна защита, че в България има...

Компании, Събития, Анализи

Видеоконференция за насърчаване на търговията със селскостопански продукти и морски дарове от Южен и Централен Виетнам 2021 г.

Видеоконференция за насърчаване на търговията със селскостопански продукти и морски дарове от Южен и Централен Виетнам 2021 г.

Monday, 02 August 2021

Конференцията ще се проведе онлайн в платформата ZOOM (безплатно) с пленарна сесия на 6...

Реколта, Пазари, Цени

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Wednesday, 04 August 2021

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

Thursday, 22 July 2021

Представители на общините от селските райони бяха запознати как по-ефективно, технически и финансово да...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Tuesday, 13 July 2021

75 000 евро безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския съвет по иновациите за стартиращи високотехнологични...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.