EП иска от ЕС по-бързи действия за енергийна независимост

  • Реформа на схемата за търговия с емисии: по-бързо отпадане на безплатните квоти за промишлеността и по-нататъшно включване на гражданите в СТЕ II 
  • По-широко и по-бързо прилагане на новия инструмент за изместване на въглеродни емисии 
  • Социален фонд за климата, който да се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността 

Евродепутатите приеха позиция относно три¬ ключови законодателни проекта на ЕС за намаляване на парниковите емисии с поне 55% до 2030 г. и за защита на работните места и гражданите.

След пленарен дебат, Парламентът прие позицията си по три ключови законодателни акта на ЕС, които са част от пакета  „подготвени за цел55 през2030” (Fit for 55 in 2030 package). Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и за нулеви нетни емисии на парникови газове (неутралност по отношение на климата) до 2050 г. в съответствие с Европейския законодателенакт за климата. Парламентът вече е готов да започне преговори с правителствата на ЕС относно окончателните закони.

Пакетът е важна стъпка към целта на ЕС да стане независим от скъпите и замърсяващи изкопаеми горива от Русия значително време преди 2030 г.

Реформа на схемата за търговия с емисии

Парламентът иска да стимулира промишлените отрасли да намалят допълнително своите емисии и да инвестират в нисковъглеродни технологии. СТЕ следва да бъде реформирана, за да включва:

  • Нова СТЕ II за сгради и автомобилен транспорт — гражданите няма да бъдат включвани преди 2029 г.;
  • Целевото намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. следва да бъде увеличено от 61% на 63%;
  • Безплатните квоти ще започнат да намаляват от 2027 г. и ще отпаднат до 2032 г.;
  • От 2025 г. ще бъде въведена система „бонус-малус“;
  • Приходите ще се използват основно за действия в областта на климата в ЕС и държавите членки.

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

Петък, 01 Юли 2022

 Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5,2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по схемата...

Реколта, Пазари, Цени

Цените на хляба са намалени с 20%

Цените на хляба са намалени с 20%

Събота, 02 Юли 2022

 Цените на хляба бяха намалени с 20% след приемането на нулевата ставка на ДДС...

Иновации, Обучение, Агросвят

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

Събота, 02 Юли 2022

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира земеделските стопани, кандидати по...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.