Пазарите за сорго имат бъдеще и ви определят среща на 12 и 13 октомври в Тулуза.

Благодарение на ангажираността на сектора, площите за производство на сорго непрекъснато се увеличават. Диверсифицираща култура с множество предимства за фермерите, соргото предлага и много възможности за преработка на производителите: в храните за хора, фуражите за животни и био-индустрията. Ето защо тази богата и обещаваща тема ще бъде в основата на програмата на Третия европейски конгрес по въпросите на соргото.

Третият европейски конгрес по въпросите на соргото ще се проведе в Тулуза (Франция) на 12 и 13 октомври 2021 г. Подробната програма и процедурата за записване ще бъдат разпространени в началото на май. Конгресът ще се състои от две пленарни сесии и 3 работни групи:

 • Генетика и селекция
 • Агрономия и икономика
 • Преработване и пазари

Основната тема на тези работни групи и пленарни сесии ще бъде генетичната и агрономичната иновация за подобряване и развитие на пазарите за сорго.

Всяка работна група ще включва „основни“ и „кратки“ изказвания по 3 минути за представяне на най-новите проучвания и резултати от изследванията на соргото, както и обобщение на пленарното заседание и излагане на постери на определено за това място в рамките на двата дни на конгреса.

За тази цел Ви каним да изпратите исканията си за изказване и / или постер преди 31 май, като посочите елементите по-долу:

Начин на участие: изказване или постер

Декларация от максимум 2 страници (400 думи), представена на английски език, под формата на резюме със следните елементи:

 • Тема (например селекция, агрономия, защита, преработка, пазари, маркетинг, и др.)
 • Заглавие
 • Резюме на проучването
 • Автор (имена, образование, научни звания)
 • Институция
 • Държава
 • Отговорите Ви трябва да бъдат изпратени на следния имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Ще бъде свикана Комисия за оценка на кандидатурата, за да класифицира предложенията и да избере тези, които могат да бъдат представени като изказване или постер.
 • Създаването на компанията „Couleurs de Plantes“ е предшествано от процес на научноизследователска и развойна дейност, проведен в CRITT Horticole (Регионален център за иновации и трансфер на технологии) в Рошфор (Шарант Маритим, Франция). В този национален изследователски център екип от инженери разработи процеси за извличане на продукти, които са 100% от растителен произход. Разработените техники позволяват да се произвеждат различни цветове, в големи обеми, за да се отговори на индустриалните нужди.
 • Соргото за производство на бои заема основно място в настоящия диапазон, който включва дузина растителни екстракти. То отговаря на очакванията на производителите, желаещи да интегрират в своите продукти суровини от възобновяем произход, които са напълно проследими и създадени с оглед на опазването на околната среда. От багрила (разтворима форма) или пигменти (неразтворима форма), обхватът на пазарите е доста широк и включва голямо разнообразие от сектори: козметика, текстил, екоматериали, опаковки и др. И търсенето на тези екологично отговорни съставки расте непрекъсна

Соргото се развива в световен мащаб. Във всеки случай това предполагат икономическите показатели

    + 6% на производството. През 2020/21 г. произведеният обем в световен мащаб щеше да достигне 60,9 милиона тона. Това представяне е резултат от добрите добиви в САЩ и Европа и увеличаването на площите в Австралия и Аржентина.

    + 4% на търсенето: То е около 60,5 милиона тона. Динамиката на това търсене може да се обясни главно с нарастването на потребностите от фураж за животни, които се увеличиха с 10,4%, достигайки 23,1 милиона тона.Китайското търсене е силно, а Аржентина и Мексико също са увеличили потреблението си. Пазарите на храни отбелязват леко увеличение (30,6 милиона тона). Докато промишлените пазари леко са се свили: – 1% (5,1 тона)

    + 7,6 милиона тона при търговията : констатация, която е резултат от силното китайско търсене, което се задоволява главно от триото САЩ-Аржентина-Австралия, които са приели същата търговска стратегия (твърди цени).

    + 8% на наличностите: около 5,6 милиона тона.

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Friday, 21 January 2022

  Членовете на ЕП дават зелена светлина за започване на преговори с държавите членки Мерки за...

Компании, Събития, Анализи

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

Friday, 21 January 2022

 Тази година изложението на решения и технологии за ефективно и устойчиво земеделие ви кани...

Реколта, Пазари, Цени

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Friday, 21 January 2022

Сметките за ток се покачиха с 400 процента. Продължават да са направо шокиращи. И...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.