Пазарите за сорго имат бъдеще и ви определят среща на 12 и 13 октомври в Тулуза.

Благодарение на ангажираността на сектора, площите за производство на сорго непрекъснато се увеличават. Диверсифицираща култура с множество предимства за фермерите, соргото предлага и много възможности за преработка на производителите: в храните за хора, фуражите за животни и био-индустрията. Ето защо тази богата и обещаваща тема ще бъде в основата на програмата на Третия европейски конгрес по въпросите на соргото.

Третият европейски конгрес по въпросите на соргото ще се проведе в Тулуза (Франция) на 12 и 13 октомври 2021 г. Подробната програма и процедурата за записване ще бъдат разпространени в началото на май. Конгресът ще се състои от две пленарни сесии и 3 работни групи:

 • Генетика и селекция
 • Агрономия и икономика
 • Преработване и пазари

Основната тема на тези работни групи и пленарни сесии ще бъде генетичната и агрономичната иновация за подобряване и развитие на пазарите за сорго.

Всяка работна група ще включва „основни“ и „кратки“ изказвания по 3 минути за представяне на най-новите проучвания и резултати от изследванията на соргото, както и обобщение на пленарното заседание и излагане на постери на определено за това място в рамките на двата дни на конгреса.

За тази цел Ви каним да изпратите исканията си за изказване и / или постер преди 31 май, като посочите елементите по-долу:

Начин на участие: изказване или постер

Декларация от максимум 2 страници (400 думи), представена на английски език, под формата на резюме със следните елементи:

 • Тема (например селекция, агрономия, защита, преработка, пазари, маркетинг, и др.)
 • Заглавие
 • Резюме на проучването
 • Автор (имена, образование, научни звания)
 • Институция
 • Държава
 • Отговорите Ви трябва да бъдат изпратени на следния имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Ще бъде свикана Комисия за оценка на кандидатурата, за да класифицира предложенията и да избере тези, които могат да бъдат представени като изказване или постер.
 • Създаването на компанията „Couleurs de Plantes“ е предшествано от процес на научноизследователска и развойна дейност, проведен в CRITT Horticole (Регионален център за иновации и трансфер на технологии) в Рошфор (Шарант Маритим, Франция). В този национален изследователски център екип от инженери разработи процеси за извличане на продукти, които са 100% от растителен произход. Разработените техники позволяват да се произвеждат различни цветове, в големи обеми, за да се отговори на индустриалните нужди.
 • Соргото за производство на бои заема основно място в настоящия диапазон, който включва дузина растителни екстракти. То отговаря на очакванията на производителите, желаещи да интегрират в своите продукти суровини от възобновяем произход, които са напълно проследими и създадени с оглед на опазването на околната среда. От багрила (разтворима форма) или пигменти (неразтворима форма), обхватът на пазарите е доста широк и включва голямо разнообразие от сектори: козметика, текстил, екоматериали, опаковки и др. И търсенето на тези екологично отговорни съставки расте непрекъсна

Соргото се развива в световен мащаб. Във всеки случай това предполагат икономическите показатели

    + 6% на производството. През 2020/21 г. произведеният обем в световен мащаб щеше да достигне 60,9 милиона тона. Това представяне е резултат от добрите добиви в САЩ и Европа и увеличаването на площите в Австралия и Аржентина.

    + 4% на търсенето: То е около 60,5 милиона тона. Динамиката на това търсене може да се обясни главно с нарастването на потребностите от фураж за животни, които се увеличиха с 10,4%, достигайки 23,1 милиона тона.Китайското търсене е силно, а Аржентина и Мексико също са увеличили потреблението си. Пазарите на храни отбелязват леко увеличение (30,6 милиона тона). Докато промишлените пазари леко са се свили: – 1% (5,1 тона)

    + 7,6 милиона тона при търговията : констатация, която е резултат от силното китайско търсене, което се задоволява главно от триото САЩ-Аржентина-Австралия, които са приели същата търговска стратегия (твърди цени).

    + 8% на наличностите: около 5,6 милиона тона.

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Поуки от доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г.

Поуки от доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г.

Friday, 25 June 2021

  Подкопаването на ценностите на ЕС застрашава целия Европейски съюз Подходът на Комисията се приветства, но...

Компании, Събития, Анализи

Дискусия” Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони”

Дискусия” Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони”

Friday, 25 June 2021

Днес от 13.00 ч. бюрото за връзка на Европейския парламент в България съвместно с...

Реколта, Пазари, Цени

Министър Бозуков обсъди с посланика на Кралство Саудитска Арабия потенциала на аграрния стокообмен между двете държави

Министър Бозуков обсъди с посланика на Кралство Саудитска Арабия потенциала на аграрния стокообмен между двете държави

Wednesday, 23 June 2021

Страната ни има възможности и потенциал за повишаване на аграрния стокообмен с Кралство Саудитска...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните

Thursday, 24 June 2021

ДФ „Земеделие“ преведе още над 2 млн. лв. (2 045 032,56 лева) на 205...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел стартира общоевропейска онлайн платформа за образование за климата

Мария Габриел стартира общоевропейска онлайн платформа за образование за климата

Tuesday, 22 June 2021

Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел първата конференция на Коалицията за образование за...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.